Ruimtelijke ordening

Oplossing mogelijk voor Surf City !

De Zeebrugse surfclub Surfcity is al meer dan twintig jaar actief op het strand in Zeebrugge. Reeds enkele jaren heerst er ongerustheid over het voortbestaan van de club, omwille van strengere normen in de Ruimtelijke Ordening.  “De Vlaamse overheid heeft een overgangsfase voorzien van 10 jaar, wat al een eerste stap is nadat de Stad een passende beoordeling liet opmaken die stelde dat er weinig impact is op de natuur.” stelt Mercedes Van Volcem.

“Toch vindt de Stad dat Surf City moet kunnen blijven ook na tien jaar, mede gelet op het kitesurfen. De verhuis zorgt voor conflicten met kabines en levert ook parkeerproblemen op”, zegt Mercedes Van Volcem.

“Zeebrugge en de Surf City is er voor de Bruggelingen en dat willen we zo houden. Een ruimtelijke ordening voor de mensen en niet alleen voor natuur en vogels. We hopen dat de hogere overheid ons volgt, anders is een termijn van 10 jaar ook een redelijke overgang. Toch al een grote stap vooruit. De oplossing wordt geboden in het Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP) van de “optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen”.”

Om aan de plannen van Elia (Stevin project) uitvoering te kunnen geven, maakt de Vlaamse overheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Momenteel mogen de betrokken gemeenten en administraties hun advies hierover uitbrengen. Ze hebben hiervoor tijd tot 23 juni.

In dit RUP wordt vastgelegd waar de nieuwe 380 kV-hoogspanningsleiding tussen Zomergem en Zeebrugge zal komen, waar het nieuwe hoogspanningsstation kan gebouwd worden en waar leidingen uit zee aan land kunnen komen.

De nieuwe hoogspanningsleiding zal bovengronds worden aangelegd, behalve ten noorden van Koolkerke  en Sint-Kruis (meer bepaald tussen de Spie en Vijvekapelle), daar moet de leiding ondergronds aangelegd worden.

De beide militaire domeinen in Zeebrugge, aan weerszijden van de Baron de Maerelaan, zullen verlaten worden en herbestemd zodat hier een nieuw hoogspanningsstation kan gebouwd worden.

De leidingstraat, die nodig is om de elektriciteit uit de windmolenparken op zee aan land te brengen, gaat onder het strand van Zeebrugge ter hoogte van de Fonteintjes en verder door de Oudemaarspolder tot aan het nieuw te bouwen hoogspanningsstation. Daarom worden ook de Fonteintjes en de Oudemaarspolder opgenomen in het RUP.