Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening

Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge goedgekeurd

De Vlaamse regering legde vrijdag 17 december de ‘afbakening van het regionaalstedelijk gebied’ na jaren van discussie, definitief vastgelegd. Die beslissing heeft gevolgen voor onnoemelijk veel dossiers in Brugge. Het meest in het oog springende onderdeel is de bouw van een nieuw stadion voor Club en Cercle voor 40.000 toeschouwers in het Chartreusegebied.


In het plan worden ook talloze woonzones vastgelegd. Aan de Blankenbergse Steenweg en in de zogenaamde zone De Spie wordt de mogelijkheid voorzien om bedrijventerreinen aan te leggen.

‘Dit is een heel belangrijk document’, zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD). ‘Het zet de krijtlijnen uit voor de Brugse regio voor de komende twintig jaar.’

Stadion

Als Brugge een nieuw stadion wil bouwen voor Club en Cercle, dan kan dat in het Chartreusegebied. Dat heeft men nu definitief vastgelegd in de afbakening.

Er kan een stadion voor 44.000 toeschouwers worden gebouwd in het Chartreusegebied, met daarbij gebouwen met 75.000 vierkante meter kantoorruimte, een winkelcentrum van 15.000 vierkante meter (dat nog met maximaal een kwart mag uitbreiden) en oefenterreinen voor de jeugd langs de Oostkampse Baan, op het grondgebied van Loppem.

‘Het hele gebied is zo’n 24 hectare groot’, zegt Mercedes Van Volcem. ‘Het is een belangrijke tussenstap voor het stadion, maar nu moeten er uiteraard nog tal van andere dingen gebeuren: de financiering moet rondkomen, de vergunningen moeten worden aangevraagd, en ga zo maar door.’

Het staat al zo goed als vast dat actiegroep Witte Pion naar de Raad van State stapt tegen de plannen, en ook het gemeentebestuur van Zedelgem kondigde al aan dat te doen. ‘Zo’n schorsingsprocedure duurt gemiddeld acht tot negen maanden’, zegt Van Volcem. ‘Tegen pakweg september kan daar dus een uitspraak in vallen.’

Het stadiondossier is één van de redenen waarom de afbakening van Brugge zolang op zich liet wachten. Aanvankelijk was er gepland om het stadion te bouwen aan de Oostkampse Baan in Loppem, maar die plannen gingen in de vuilbak toen Vlaanderen Chartreuse aanduidde als stadionlocatie.

Ondertussen hebben Brugge en het lokale overlegcomité Resoc Brugge een studie besteld bij het West-Vlaams Economisch Studiebureau WES om te onderzoeken welk type winkels Brugge nog nodig heeft, en welke randfuncties het stadion nog meer kan krijgen

Blankenbergse Steenweg

De weides tussen de Blankenbergse Steenweg en de Expresweg N31, recht tegenover industriezone Blauwe Toren, worden vanaf 2013 omgebouwd tot een groot industrieterrein. De geplande bedrijvenzone ‘Jabbeke West’ wordt geschrapt.

‘De zone aan de Blankenbergse Steenweg is van groot belang voor Brugge’, zegt Mercedes Van Volcem. ‘Op een gebied van 78 hectaren kunnen er zich vanaf 2013 bedrijven vestigen. Onze stad heeft grote nood aan die extra bedrijventerreinen.’

Er zal in fases worden gebouwd: eerst wordt het meest noordelijke deel (het dichtst tegen Zuienkerke) aangesneden, daarna wordt er verder zuidwaarts gebouwd.

‘Brugge krijgt er ook nog een tweede industriezone bij, de Spie’, zegt Van Volcem. ‘Dat ligt langs de N31, ten noordoosten van de Blauwe Toren. Het is 42 hectare groot, 26 hectare ervan kunnen gebruikt worden om bedrijven te huisvesten. Deze zone kan in principe meteen worden ontwikkeld, maar we moeten wachten tot de nieuwe snelweg A11 is aangelegd tussen de Blauwe Toren in Brugge en de N49 in Knokke, omdat het gebied langs die weg ontsloten zal worden. De ontwikkeling van De Spie zal dus iets voor 2013 of 2014 zijn.’

De bedrijvenzone ‘Jabbeke West’, op een stuk grond langs de E40, is geschrapt in de uiteindelijke plannen. Het gemeentebestuur van Jabbeke had daar zelf om gevraagd.

Klein Appelmoes

Er kunnen op termijn huizen worden gebouwd in het gebied Klein Appelmoes in Assebroek, zij het maar in een deel ervan. De zone langs de Engelendalelaan blijft groen.

Hier kiest de Vlaamse regering voor een compromis: de oorspronkelijke bedoeling was om ongeveer negen hectare van dit groene gebied aan de Gemeneweidebeek in te kleuren als woonzone. ‘Daar blijft nu nog 7,1 hectare van over’, zegt schepen Mercedes Van Volcem. ‘Het oostelijke deel van het gebied, het stuk dat het dichtst bij de Engelendalelaan ligt, blijft open, en dat omwille van de waterhuishouding in het gebied.’

‘Het totale natuurgebied rond de Gemene Weidebeek in Assebroek is vijftig hectaren groot, daar kan nu zeven hectare van bebouwd worden’, zegt Van Volcem.

Concrete plannen voor het gebied zijn er voorlopig nog niet, hoewel de beslissing van Vlaanderen nu toch wel de mogelijkheid biedt aan bouwpromotoren om een project in te dienen.

In totaal krijgt Brugge er acht woongebieden bij. ‘Aan hoeve De Laere in Koolkerke kunnen er meer dan zestig woningen worden gebouwd, aan de Sint-Annadreef op Sint-Andries komt er tien hectare woongebied bij, aan het Bloso-domein Julien Saelens is plaats voor 246 nieuwe woningen, en achter de Sint-Trudo-abdij is er eveneens plaats voor een mix van privé- en sociale woningen. Ook aan de Mispelaar komen er huizen.’

‘De nieuwe woonzones zullen Brugge helpen om extra inwoners aan te trekken’, zegt Van Volcem. ‘Het is een moeilijke afweging geweest, maar ik denk dat de eindbeslissing te verdedigen valt, ook die voor Klein Appelmoes.’

Bron: Het Nieuwsblad.