Ruimtelijke ordening Sint-Kruis

RUP Gulden Kamer

De dienst Urbanisatie van de Stad Brugge is momenteel bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor een uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer.  Op 13 december 2011 hield schepen Van Volcem een infovergadering over deze RUP Gulden Kamer .

Het is de bedoeling dat in aansluiting op het bestaande sportpark de realisatie van 4 bijkomende voetbalvelden juridisch mogelijk wordt. Hiertoe zal een stuk woonuitbreidingsgebied en zone voor openbaar nut herbestemd moeten worden naar recreatiegebied. Ook het bestaande sportpark Gulden Kamer wordt mee opgenomen in dit RUP, gezien dit alles als één ruimtelijk samenhangend geheel te bekijken is.

Presentatie RUP Gulden Kamer (PDF)

Verslag Informatievergadering RUP Gulden Kamer (PDF)