Ruimtelijke ordening

Scheepvaartpolitie in het nieuw

Regie der Gebouwen Vlaanderen krijgt van de Stad gunstig advies voor het oprichten van een nieuwbouw voor de scheepvaartpolitie.  Het gebouw komt op het perceel gelegen langs de Venetiëstraat, Veerbootstraat en Rouaanstraat, na afbraak van de bestaande bebouwing. De site is staatsdomein en wordt beheerd door de Regie der Gebouwen. Het is momenteel in gebruik door de Scheepvaartpolitie.

De huisvesting van de Federale Politie is momenteel op deze site verspreid over diverse gebouwen die in de loop der jaren aan of langs het oorspronkelijk gebouw werden gebouwd in functie van personeelstoename.

Het hoofdgebouw omvat twee bouwlagen met beperkt technisch verdiep en is volledig onderkelderd. Het programma bestaat uit een publieke en administratieve zone, een dienstinkom met accommodaties zoals kleedkamers, wapenkamer en droogkamer en een zone met cellen voor illegalen met verhoorkamers en administratieve afhandeling.

Naast het hoofdgebouw worden ook nog voorzien: een alleenstaand eenlagig gebouw voor opstelling van een scanvoertuig met technische ruimte, hoogspanningskabine, hondenkennel, noodgroep en berging. Ook nog uitbreiding van het wagenpark (ondergronds) voor dienstwagens van 6 tot 17 combi wagens en op het terrein bovengronds 33 parkeerplaatsen voor wagens en 32 overdekte fietsstallingen.

“Met deze nieuwbouw komt er een betere ruimtelijke ordenning op deze site en een sanering van het perceel,” zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.