Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Sint-Lodewijkscollege voorziet mooie aanleg van omgeving schoolgebouw

Het Sint-Lodewijkscollege voorziet een mooie aanleg in de omgeving van hun schoolgebouw. De plaats van aanleg ligt ten noorden van het schoolgebouw, tussen de nieuwe uitbreiding van de school en de parking. Dit buitengebied zal worden aangelegd met groenelementen, zitbanken, vuilnisbakken en fietsenstelplaatsen. Het kadert in de uitbreiding van de school met een auditorium, agora, centrale trap en administratieve dienst.

Het plein wordt opgevat als een open plein voor de school. Diverse niveauverschillen worden opgevangen door hellingen zodat ook personen met een handicap toegang kunnen nemen. Links van het schoolgebouw, tussen het auditorium en de pompputten worden de fietsenstelplaatsen voorzien net als aan de voorzijde van het gebouw naast de inkom. Het sportveld dat ten westen van het schoolgebouw ligt, wordt met een nieuwe groene buffer met inlandse hoogstammige bomen gescheiden van de bestaande parking.

“Niet alleen gebouwen zijn belangrijk, ook de aanleg er rond is van essentieel belang”, zegt Schepen Van Volcem, ” als beiden niet in orde zijn komen ze nooit echt tot hun recht”.

” In het kader van de opmaak van het RUP Magdalenazaal, werd door middel van ontwerpend onderzoek in samenwerking met de Groendienst en Mobiliteitscel, de mogelijkheid tot verhogen van de capaciteit van de parking voor het Sint-Lodewijkscollege onderzocht”, aldus Van Volcem. “Er werd in overleg met de groendienst en de mobiliteitscel een schetsontwerp opgemaakt, waarbij een herschikking van de parking aan het college een capaciteit van 137 parkeerplaatsen kunnen opleveren. Dit zijn 43 wagens meer ten opzicht van vandaag. Ze kunnen het eventuele verlies aan parkeerplaatsen op de site Magdalenazaal compenseren”, zegt de Schepen van Ruimtelijke Ordeninig Van Volcem.