Wonen Wonen

2313 nieuwe sociale woningen gerealiseerd in 2011

In 2011 werden door de sociale huisvestingsmaatschappijen 1803 nieuwe sociale huurwoningen en 508 nieuwe sociale koopwoningen gerealiseerd. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Freya Van den Bossche(Sp.a). “Daarmee komt de minister nog niet aan de helft van de vooropgestelde te realiseren woningen. Volgens het Grond- en Pandendecreet moet de Vlaamse Regering tegen 2020 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale koopkavels realiseren. Dat zijn 4000 sociale huurwoningen per jaar. Het wordt nog maar eens duidelijk dat een andere aanpak noodzakelijk is om de wachtlijsten in de sociale huisvestingsector aan te pakken.” aldus Van Volcem.

In 2011 werden ook 95 “goede woningen” aangekocht ten behoeve van de sociale huursector. Bij deze 95 zitten ook 14 woningen die gerealiseerd werden door een privé-initiatiefnemer ter uitvoering van een sociale last in het kader van het grond- en pandendecreet. Deze nieuwe woningen werden gerealiseerd met middelen van vroeger reeds goedgekeurde programma’s. Aangekochte woningen worden gefinancierd met middelen uit het jaar van de aankoop zelf.

Voor 2012 zijn middelen voorzien voor de realisatie van 2.214 sociale huurwoningen, zo blijkt ook uit de parlementaire vraag. “De minister gelooft niet meer in haar eigen doelstellingen, want ze voorziet geen voldoende middelen. Een teken aan de wand dat men maar wat ronddobbert zonder de problemen ernstig aan te pakken. De 43 000 vooropgestelde sociale woningen kan men onmogelijk halen.” Besluit Van Volcem die een eigen groenboek sociale huisvesting schreef.