Monumentenzorg Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Dag van de architectuur: Brugge die scone

De aloude tegenstelling ‘Brugge – hedendaagse architectuur’ moet vandaag worden benaderd met enige nuance. Ondanks het strakke elan van de Unesco-regels vinden enkele hedendaagse ontwerpen toch hun weg naar een realisatiedatum. Op de dag van de architectuur, zondag 9 oktober, komen heel wat realisaties in de kijker.

Dat hedendaagse architectuur mogelijk is in Brugge werd in 2007 bewezen met de nieuwe campus van het Europacollege (architect Xavier De Geyter). Deze site van het voormalige Jezuïtencollege, daterend uit de 17e eeuw, werd uitgebreid met nieuwbouwvleugels. Een ander voorbeeld is het project Hotel Casselbergh (BURO II), in het historische stadscentrum (vlak naast de Burg). Dit project bestaat uit de restauratie van drie vroegmiddeleeuwse panden en een ‘vervangende nieuwbouw’ die dienst doet als hotel. De contouren van het nieuwe hotel zijn conform met de nokhoogte en kroonlijst van het – begin 20e eeuwse – neogotische pand dat er voorheen stond. Een project dat, vanwege zijn recente beschermde status heel wat voeten in de aarde heeft gehad is de reconversie van het Redemptoristinnenklooster, of zogenaamde Rode Nonnenklooster (ESTE Architects). Het omvat de herbestemming van het klooster naar studentenhuisvesting en een inbreidingsproject in een gedeelte van de tuin voor woningbouw.
Daar waar vorige drie projecten eerder een zachte confrontatie aangaan met het verleden, schuwt het nieuwe Rijksarchief (Salens Architecten) de ‘clash’ met de historische binnenstad niet. Dit veelbelovende project – dat volop in uitvoering is – is het resultaat van een wedstrijd, op initiatief van de Regie der Gebouwen. Het gaat de confrontatie aan met de voormalige kloostergebouwen van de Predikheren en realiseert een nieuw stedelijke corridor.

Meer op www.dagvandearchitectuur.be/2011