Brugge Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Kantoorgebouw belastingen wordt herbestemd tot studentenkamers

Het bestaande kantoorgebouw van de belastingen wordt intern verbouwd en herbestemd als studentenhuisvesting. In het pand zullen er na de verbouwing 50 studentenkamers gerealiseerd zijn voor 97 studenten.

Aan de buitenzijde en aan het volume wijzigt er zo goed als niets, enkel een aantal bijkomende raamopeningen worden gemaakt in de gevel aan de kant van de Rode-Haanstraat. In de Kipstraat worden een raam en een deur verwisseld.

De kelderverdieping wordt ingericht als bergruimte en fietsenberging, op de gelijkvloerse verdieping wordt de hoek met de Spanjaardstraat ingericht als gemeenschappelijke keuken. De 50 kamers zijn hoofdzakelijk duo kamers en zullen in het totaal 97 studenten kunnen huisvesten.

“Door het verdwijnen van de kantoorfunctie kan de parkeerdruk op de omgeving afnemen.”, zegt Mercedes Van Volcem, “Want momenteel heeft de kantoorfunctie geen autoparkeergelegenheden gezien het perceel 100% bebouwd is”. “Wij sporen studenten aan tot het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer.”

“Het herbestemmen van dit pand was geen evidentie. Er is geen buitenruimte, het inrichten als woongelegenheden zou niet leiden tot kwalitatieve appartementen. Aangezien het om een beschermd pand gaat is grondig verbouwen van de volumes aan de Spanjaardstraat niet aan de orde. De huidige structuur leent zich perfect voor indeling in studentenkamers zonder dat er ingrijpende werken dienen te gebeuren”.

“Het huis ‘au Jambon’, de voormalige feestzaal zal met deze verbouwing een ideale bestemming krijgen, nodig en nuttig voor Brugge en zijn vele studenten.”, aldus Mercedes Van Volcem.

Studenten hartelijk welkom in Brugge

“Als een stad erin slaagt hoogopgeleiden aan zich te binden, legt het de kiemen voor heel wat toekomstige welvaart. Daarom moeten we ervoor zorgen dat studenten hier een optimale studententijd kunnen beleven.” vertelt Van Volcem.

“Bij het woonbeleid besteed ik doelbewust de nodige aandacht aan voldoende en degelijke studentenhuisvesting. We verwachten de komende jaren een serieuze groei aan studenten. En ongeveer één op vier van die studenten gaat op kot om te studeren, dus weet je dat er nieuwe studentenkamers nodig zijn.”