Brugge

Trends Bouwen en Wonen te Brugge

“Bruggelingen voelen zich thuis in hun stad. In de stadsmonitor bleek overduidelijk dat de tevredenheid van de Bruggeling over buurt en stad bijzonder hoog is. Qua uitstraling & netheid scoort Brugge voor alle aspecten bij de top. Dat stemt het bestuur tevreden want  ik wil dat elke inwoner zich thuis kan voelen in Brugge. Een goede woning voor iedereen in een fijne straat en leefbare omgeving dat is immers de droom van elke Bruggeling.” gaat Van Volcem van start in haar toespraak ‘Trends Bouwen en Wonen te Brugge’.

Om deze droom te verwezenlijken is de stad Brugge, maar één van de actoren. Er zijn er nog zoveel anderen: de burger, de eigenaars, de promotoren – bouwheren, de makelaars en de architecten. De uitdaging bestaat er dan ook precies in al deze groepen te laten meedenken en te laten samenwerken met het oog op een globale, evenwichtige visie.

Ook een evenwicht tussen de verschillende actoren. Wonen, bedrijven, open ruimte, bos, natuur, infrastructuur. Als het op verdeling van ruimte aankomt, is iedereen Calimero. Iedereen voelt zich misdeeld en tekort gedaan en zij die ruimte krijgen vinden het nooit genoeg.

Dat vergt van alle betrokken partners niet alleen een goede communicatie en coördinatie maar vooral dynamiek en inzet waarbij we ook rekenen op een professionele dienstverlening van onze werknemers.

Ik ben ook bijzonder trots dat Brugge als bouw- en woonstad sterk in beweging is. Ruim 2.000 nieuwe  privéwoningen, verdeeld over het ganse grondgebied, werden recent vergund, zijn in opbouw of zullen op korte termijn worden ontwikkeld. U zal zien dat door het aanbod uit te breiden de prijzen zijn gestabliseerd. Het feit dat goedkope woningen nog steeds in prijs stijgen, toont aan dat er veel vraag is.

Daarom zetten we in op betaalbaar wonen doch zonder overaanbod te creëren. Een blijvend gezonde stad vraagt immers voldoende aanwas van jongeren en jonge gezinnen. Juist voor hen moet er voldoende worden gebouwd.  Maar als Stad zetten wij ook hard in op de handhaving en uitbreiding van het aantal sociale huur- en koopwoningen.  Er ligt een strakke planning van nieuwbouw van sociale huurwoningen op tafel en er zijn maatregelen genomen om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren. Daarnaast worden een groot aantal betaalbare koopwoningen, sociale kavels, maar ook middelgrote woningen en kavels gebouwd.

Wonen is duur, niet alleen in Brugge. Elders in Vlaanderen stijgen de prijzen van het vastgoed. Brugge is duurder maar een kwalitatieve woonomgeving heeft zijn prijs. De modale tweeverdiener kunnen een huis in Brugge steeds moeilijker betalen, dat moeten we erkennen.
Door het aanbod te verhogen, beogen we de noden van elke Bruggeling, zowel senior, starter, alleenwonende of gezin zonder kinderen, en zeker een gezin met kinderen in gelijke mate te beantwoorden.

Verder zullen we ook steeds de watertoets goed nagaan. In waterzieke gronden moet men niet zomaar verkavelingen toelaten. Het water moet worden opgevangen of de bouwstijl dient daarop te worden voorzien.

Dames en heren,
Wat zou de reactie van de Bruggeling zijn als zijn huis in waarde was gedaald? Die vraag moeten we ons ook durven stellen. 65% van de Bruggelingen is eigenaar. 65% mensen zien hun investering een meerwaarde halen. In tijden van economische crisis, biedt dit toch enige houvast…
Maar uiteraard mikken we daar niet op. De afgelopen drie jaar hebben we keihard gewerkt om een woonkader te scheppen. Tegen 2013 kunnen we daarvan de vruchten plukken. Stad Brugge wil actief meesturen in de planvorming, om op die manier ook een woonaanbod te kunnen creëren dat beter inspeelt op de noden van de Bruggeling. Afgelopen jaar werden hiervoor al de eerste stappen gezet in diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingsaanvragen.

Met het woonbeleidsplan, een actieplan gebaseerd op een samenwerking tussen stad, sociale huisvestingsmaatschappijen en de privé-markt wordt betaalbaar wonen in Brugge een feit.
861 huurwoningen, 404 koopwoningen en 19 sociale kavels zijn het ambitieuze programma te realiseren tegen 2020. Maar het is een én-én-verhaal, waarbij zowel wordt ingezet op meer sociale woningen als op betaalbare (energiezuinige!) eigendomsverwerving.

Energiesparen moet onze tweede natuur worden. Op vandaag bestaat een onwaarschijnlijk arsenaal aan tegemoetkomingen voor wie zijn dak wil isoleren, dubbel glas of zonnepanelen wil. Ook de Stad doet een duit in het zakje met zijn functionele verbeteringspremie. Ecologisch en duurzaam bouwen wordt het aandachtspunt de komend jaren. Bij nieuwbouw is de eis een E peil van 80, maar we motiveren voor E 60. Ook de sociale bouwmaatschappijen moeten renoveren en zetten ook de daad bij het woord. Vandaag telt Brugge een 20-tal passief woningen en evenveel lage energiewoningen. Dergelijke bouwers willen we verder motiveren.

De grootste drempel waarom mensen de stad uit trekken, zijn de huur- en woonprijzen die momenteel de pan uit swingen. Om zowel jongeren als jonge gezinnen weer naar de stad te lokken, maakt de stad het mogelijk om  een duizendtal woningen te bouwen waar deze doelgroepen een onderkomen kunnen vinden aan redelijke en realistische prijzen. Enkel op deze manier kan  duurzaam wonen in haar stad verzekerd worden en blijven.

Groen wonen in de rand rond Brugge maken we mogelijk in een aantal woonuitbreidingsgebieden. Een eerste fase aan Julien Saelens  en het woongebied aan de Mispelaar en Michel Vhammestraat werd dit jaar vergund. In 2011 volgt normaliter de ontwikkeling aan Hoeve De Laere, St Trudo en de Lange Molenstraat. In een later stadium biedt Koolkerke nog mogelijkheden voor uitbreiding. Dit alles samen is goed voor ruim 40 Ha extra woongebied. Ook de ontwikkeling van St Pietersmolenwijk werd opgestart, nog es 27 Ha.  Maar we willen dat gefaseerd doen en weldoordacht. Anders dan in het verleden moet in het woonbeleid een sociale mix nagestreefd worden. Jong en oud, arm en rijk moeten elkaar vinden in een aangename en gedeelde leefomgeving. 

De unieke cocktail van aanbod verhogen en extra sociale woningen zorgt ervoor dat Brugge niet enkel op sociaal gebied extra inspanningen levert, maar zich ook inzet voor de grote middenklasse. Dit doet ze omdat ze zich bewust is van de blijvende vraag naar het verwerven van een betaalbare eigendom. Immers, eigendomsverwerving blijft een sleutel voor kwalitatief wonen, integratie en participatie aan onze samenleving. Omdat dat woonzekerheid geeft en de beste vorm van pensioensparen is.

Mercedes Van Volcem

PPT: Trends Bouw en Wonen Brugge