Opinie

Tax shelter om investeringen in sportinfrastructuur aan te moedigen

Naar analogie van de Tax Shelter in de Belgische audiovisuele sector moeten we durven nadenken over een ‘Tax Shelter Sport’ om grote investeringen in sportinfrastructuur te bekostigen met geld uit de private sector.  Als we ervan overtuigd zijn dat sport en sportbeleving een belangrijke rol moet kunnen spelen in onze samenleving moeten we privé-investeerders aanmoedigen om te investeren.

In de audiovisuele sector heeft de Tax Shelter een oplossing geboden aan het probleem “veel talent, maar te weinig geld”. Voor sport gaat dit ook op.
Een ‘Tax Shelter Sport’ zou betekenen dat private investeerders een vrijstelling krijgen van vennootschapsbelasting op een percentage van het kapitaal dat ze investeren in het project.  Over het exacte percentage van de vrijstelling voor een ‘Tax Shelter Sport’ is discussie en studie aangewezen.

België moet ambities koesteren

Het is bovendien mijn overtuiging dat we met ons land op een verstandige wijze ambities moeten durven koesteren. Als we op internationaal sportvlak een rol van betekenis willen spelen zullen we moeten investeren in infrastructuur. We moeten ook de uitdaging aangaan om met bijvoorbeeld partnerland Nederland het WK 2018/2022 te organiseren.

Dergelijke kandidatuur moeten we zien als een slim investeringsproject.  En net zoals professor Albrecht van het Itinerea Institute oppert moeten we denken aan een grotere rol voor private investeerders en de integratie van diverse functies rond voetbalstadions, zodat deze ook nadien optimaal kunnen renderen.

Het beste van twee werelden

Men kan niet verwachten dat de lokale, regionale of federale overheid de investeringskost van deze infrastructuurwerken zomaar op zich neemt.  Met het huidige, hoge belastingsregime kan een Tax Shelter private investeringen in de infrastructuur aanmoedigen. En krijg je projecten die én economisch verantwoord zijn, en waarbij de Belgische sport wel vaart. Een budgettaire neutrale operatie is mogelijk door belangrijke terugverdieneffecten die met de grote investeringen gepaard gaan(BTW, tewerkstelling,etc).

Het beste van twee werelden dus.