Beleid Opinie

Herziening subsidiëring zonnepanelen een goede zaak

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem blijft bij haar standpunt:
“Een versnelde verlaging van de steun aan zonnepanelen is de beste manier om toekomstige prijsverhogingen van elektriciteit te temperen. De kostprijs van de productietechnologie is immers drastisch gedaald. Oversubsidiëring leidt tot een hoge kostprijs en houdt innovatie en rendement tegen. Een verlaging van de groenestroomcertificaten (GSC) moet leiden tot een verhoging van het rendement en een daling van de kostprijs. Daar bestaat weinig discussie over.”

“Dit is uiteraard niet evident voor de sector en de vele jobs. Dergelijke steunmaatregelen kunnen enkel van tijdelijke aard zijn. De maatregelen waren bedoeld om de sector te stimuleren, niet volledig te onderhouden. Je kan toch niet verwachten dat we de ganse sector in stand houden op kosten van de consument? Zij zullen zich op een inventieve manier moeten aanpassen. Ik weet dat dit niet eenvoudig is. Maar de sector kan daar op lange termijn de vruchten van plukken als ze daardoor aan concurrentiekracht wint t.o.v. onze buurlanden.”
 
Mercedes Van Volcem is reeds lange tijd vragende partij voor grondige en regelmatige evaluaties van het systeem van de GSC. Dit bepleitte ze ook in de plenaire zitting in het Vlaams parlement. (zie bijlage)

“Als de kostprijs daalt van de aankoop van zonnepanelen, moeten de GSC mee evolueren en vice versa. De kostprijs van zonnepanelen is in prijs gedaald tot de helft. Door de grote GSC bedragen komt de verlaging van de kostprijs voor zonnepanelen niet ten goede van de consument. Daarom moet de kostprijs van de GSC dalen.”

“En natuurlijk mag de zon schijnen. De vraag is op wiens kosten? In 2011 kosten de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen al 200 miljoen euro in Vlaanderen. Hiermee wordt elektriciteit geproduceerd die 7 keer meer kost dan de marktwaarde en drie tot vier kier zoveel als elektriciteit uit wind of biomassa. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van elektriciteit uit zonnepanelen in plaats van uit wind? “ vervolgt Van Volcem.

Vlaamse regering kan beter

“In het Vlaams Parlement is de minister een debat uit de weg gegaan. Diverse leden van de commissie wilden immers reeds lange tijd een hoorzitting omtrent de herziening. Nu voert ze dit plots in via het programmadecreet, hoewel het geen impact heeft op de begroting.”    

 “Jan met de pet betaalt via het distributietarief en dat is een echt asociaal verhaal. Bovendien is het een productietechnologie die ondersteund werd, maar die technologie is door het succes ervan in kostprijs gedaald. Het is dus evident dat dan ook de steun verminderd. De daling van de tussenkomst zorgt er tevens voor dat men zal moeten blijven zoeken naar groter rendement van deze technologie. Daar ligt de taak van de overheid. Steunen met budgetten voor onderzoek en ontwikkeling. Helaas heeft de Vlaamse regering deze budgetten teruggeschroefd in tegenstelling tot vele buurlanden.”
 
“De overheid moet ook zorgen dat een groeiende sector die inzet op nieuwe technologieën aan kredieten raakt. Zo kan men groeien en inzetten op onderzoek en ontwikkeling zodat hun rendement verhoogt en de kostprijs daalt voor de consument. Hoe lager de GSC hoe lager de kosten op het distributietarief.”
 
Van Volcem is duidelijk: de afbouw van de bedragen voor GSC voor zonnepanelen is een zeer goede zaak en komt zelfs te laat. Er is rechtszekerheid want de gewijzigde maatregel geldt enkel voor de toekomst. 
 
 “Open VLD zit in de oppositie. We moeten liberale en verstandige oppositie voeren en geen subsidies en asociale verhalen ondersteunen.” besluit Van Volcem.