Brugge Tussenkomsten Vlaams Parlement

Van Volcem (Open Vld): Vlaamse regering verantwoordelijk voor stijging energieprijzen

“Als Vlamingen veel betalen voor hun elektriciteit, is dat voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering” beaamt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Twee jaar geleden bond Van Volcem reeds de kat aan de bel. In mei 2010 waarschuwde ze in een debat minister Van den Bossche (Sp.a) voor de duurder wordende stroom via het oversubsidiëren van de groene energieproductie. Open Vld formuleert zes uitgangspunten voor een beter beleid in zake (alternatieve) energie.

Zie hier de tussenkomst:

httpv://www.youtube.com/watch?v=UrSDcDLxy-A

“Een studie van het Itinera Instituut toont aan dat 37% van de elektriciteitskost bepaald wordt door de distributiekost. Deze netwerkkosten blijken bovendien een derde hoger te liggen dan in onze buurlanden. Een volledige doorlichting van de distributienettarieven is daarom noodzakelijk. De maatregelen van de Vlaamse Regering doen de prijzen stijgen maar het controlemechanisme zit nu nog federaal. Gelijk op welk niveau, transparantie kan het debat en de keuzes ten goede komen.” stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld)

Duur verhaal, maar verre van duurzaam

“Nu de distributienetbeheerders de factuur presenteren van de oversubsidiering van groene stroom afkomstig uit zonnepanelen is het duidelijk… een zeer duur verhaal maar verre van duurzaam. Minister Freya Van den Bossche wist al langer van deze effecten. Toch bleef ze talmen en daar betaalt de consument nu de factuur voor.” verduidelijkt Van Volcem. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan daadkracht en vooruitziendheid binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.”

Twee jaar geleden pleitte Mercedes Van Volcem nog in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement voor een onmiddellijke verlaging van de groenestroomcertificaten naar 250 en 175. “Hiermee wou ik de oversubsidiëring een halt toe roepen.  De aankoopprijs van zonnepanelen was immers tot een derde gedaald. Helaas heeft nog een jaar geduurd voor de Vlaamse Regering heeft ingegrepen…”

De wijziging van het energiedecreet, met onder andere de aanpassing van de regeling van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen werd vorig jaar besproken en gestemd. Voor Open Vld ging het voorliggend ontwerp niet ver genoeg. De afbouw van steunmaatregelen moet immers ingrijpender. Vlaamse Parlementsleden Mercedes Van Volcem en Irina De Knop dienden 10 amendementen tot bijsturing van het decreet in, waaronder een significante verlaging van de subsidiebedragen en een sterkere beperking in tijd. Open Vld diende ook een reflectienota in waarin de partij haar visie op het Vlaamse energiebeleid uitstippelt, een visie die de klemtoon legt op energiebesparing.

Een duurzaam, liberaal energieverhaal

Met het indienen van de reflectienota “Naar een duurzaam liberaal energieverhaal” stelt Open Vld zes grote uitgangspunten voor het Vlaamse groene stroombeleid voorop:
(1) Zet het leeuwendeel van de middelen in op energiebesparing. Energie-efficiëntie en besparing moet voor iedereen een haalbare financiële kaart worden;
(2) Maak de steun voor hernieuwbare energie afhankelijk van het rendement en de kostprijs van de energiebron, en geef voorrang aan de meest duurzame energiebron. Volgens recente informatie van de SERV bedraagt het aandeel van zonne-energie 50% in de totale kost en slechts 15% van het totale aandeel in de groene stroomproductie;
(3) Betaal de subsidies vanuit de Vlaamse begroting. Zo wordt de Vlaamse regering aangemoedigd tot zelfresponsabilisering en kostenefficiënt werken.

(4) Maak middelen vrij voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling van technologieën die nog onvoldoende performant zijn.

(5) Zorg voor een sterke netinfrastructuur. Het is logischer om eerst het net slimmer te maken vooraleer er energiebronnen op aan te schakelen die energie op het net herinjecteren.
(6) Laat producenten meebetalen voor injectie op het net.