Tussenkomsten

Brugge Tussenkomsten Vlaams Parlement

Van Volcem (Open Vld): Vlaamse regering verantwoordelijk voor stijging energieprijzen

“Als Vlamingen veel betalen voor hun elektriciteit, is dat voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering” beaamt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Twee jaar geleden bond Van Volcem reeds de kat aan de bel. In mei 2010 waarschuwde ze in een debat minister Van den Bossche (Sp.a) voor de duurder wordende stroom via het oversubsidiëren van de groene energieproductie. Open Vld formuleert zes uitgangspunten voor een beter beleid in zake (alternatieve) energie.

Zie hier de tussenkomst:

httpv://www.youtube.com/watch?v=UrSDcDLxy-A

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Energiebeleid Vlaamse Regering faalt compleet

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) maakt een sombere analyse van het energiebeleid van de Vlaamse Regering. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan ambitie binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.” verduidelijkt ze.  Zelf schuift Van Volcem een alternatief actieplan van 140 beleidsaanbevelingen naar voren.

(meer…)

Beleid Energie Tussenkomsten Voorstellen

Wijziging energiedecreet gaat niet ver genoeg

In het Vlaams Parlement werd de wijziging van het energiedecreet, met onder andere de aanpassing van de regeling van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, besproken en gestemd. Open Vld onthoudt zich bij de stemming. Het voorliggend ontwerp gaat niet ver genoeg én de afbouw van steunmaatregelen moet sneller gebeuren. Vlaamse Parlementsleden Mercedes Van Volcem en Irina De Knop dienden 10 amendementen tot bijsturing van het decreet in, waaronder een significantere verlaging van de subsidiebedragen en een sterkere beperking in tijd. Daarnaast diende Open Vld ook een reflectienota in waarin de partij haar visie op het Vlaamse energiebeleid uitstippelt, een visie die de klemtoon legt op energiebesparing. (meer…)

Beleid Energie Tussenkomsten

Naar een betaalbaar en efficiënt energiebeleid

Op woensdag 16 en donderdag 17 maart zijn er hoorzittingen gepland in de commissie Energie van het Vlaams Parlement.

Woensdag  komen vanaf 10u vertegenwoordigers van Electrabel, Nuon, Eandis en Infrax aan bod. Donderdag komen vanaf 10u vertegenwoordigers van BelPV, Cogen, ODE, VOKA, Febeliec en Test Aankoop aan bod.  De hoorzittingen zijn vrij toegankelijk.  (link)

“Het is de bedoeling om  de sector aan het woord te laten die aanleiding geven tot (leerrijke) discussies met parlementsleden. Ik hoop dat de minister oor heeft naar zowel parlementsleden als de bekommernissen in de sector. Een betaalbaar, efficiënt en waar mogelijk groen energiebeleid moet de leidraad zijn.” verduidelijkt Van Volcem.