Brugge Sint-Michiels

Van Volcem wil met tunnel UNESCO-rotonde in Brugge ontlasten

Brugs Schepen voor ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem wil dat er onderzocht wordt of een tunnel de verkeersdoorstroming aan de UNESCO-rotonde in Brugge kan verbeteren. Die rotonde tussen ’t Zand en het station is de belangrijkste verkeersknoop op Brugs grondgebied. Er staan tijdens de spitsuren altijd lange files.
De Schepen stelt voor om de tunnel onder ’t Zand te verlengen tot op de Koning Albertlaan in Sint-Michiels. Die tunnel zou de rotonde ontlasten en nieuwe mogelijkheden bieden ter hoogte van de Oesterparking aan de achterzijde van het station. Daar kan een groot plein worden gecreëerd met ondergrondse parking en eventueel wat multifunctionele gebouwen aan de rand.
Mercedes Van Volcem wil ook dat op korte termijn wordt beslist om de Vaartdijkstraat langs het Kanaal Gent-Brugge over de volledige lengte van Steenbrugge tot de Brugse Ring te verbreden om de doorstroming te verbreden en Steenbruggebrug te ontlasten. De Baron Ruzettelaan zou dan een lokaal karakter kunnen krijgen.
De liberale schepen doet haar voorstellen naar aanleiding van de nakende evaluatie van het mobiliteitsbeleid in Brugge. Nu de N31 bijna volledig is aangepakt, is het volgens haar tijd om andere verkeersknooppunten in de stad te bekijken. Daarbij moet volgens haar onder meer extra aandacht gaan naar de ontsluiting van Sint-Kruis en Assebroek. Dat is het dichtst bevolkte gebied van de Brugse rand.