Brugse binnenstad Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Trends in Brugge Woonstad

De afgelopen vier jaar werden 6453 aanvragen ingediend om een stedenbouwkundige vergunning te bekomen. Opvallend is de stijgende trend van de aanvragen. In vergelijking met 2007 waren er in 2010 16% meer aanvragen. Van alle aanvragen werden 5648 dossiers goedgekeurd. Dit betekent zo’n 87% van de bouwdossiers. 310 dossiers werden op de reguliere manier geweigerd, d.w.z. nadat hun dossier volledig werd behandeld.

“Dit is een goede score. De bouwheren en architecten overleggen goed met onze stedenbouwkundige dienst zodat ze niet gauw voor verrassingen komen te staan. Een goede tip die ik aan mensen met bouwplannen kan meegeven.” reageert Van Volcem tevreden.

Nieuwbouw en Verbouwingen

De afgelopen vier jaar werden 942 vergunningen afgeleverd voor nieuwbouwprojecten. Een veelvoud, meerbepaald 2673 vergunde dossiers zijn verbouwingen. In de periode 2007-2010 werden 166 sloopvergunningen afgeleverd. Hier is een opvallende stijging te merken: terwijl in 2007 nog maar 21 sloopvergunningen werden afgeleverd loopt dat aantal op tot 59 in 2010. “Je kan dat cijfer kaderen in mijn beleid tegen leegstand en stadskankers. Brugge is een stadsvernieuwingsgebied. Na sloop van een gebouw kan men bijgevolg aan een verlaagd Btw-tarief van 6 procent in plaats van 21% bouwen. ” Tot slot werden de afgelopen 4 jaar een resem andere vergunningen afgeleverd voor zonnepanelen, schrijnwerken, etc.  Er is een zeer duidelijke piek te merken bij de afgeleverde vergunningen voor zonnepanelen in het jaar 2009.

Tussen 2007 en 2010 werden 482 nieuwbouw eengezinswoningen vergund.

Van de nieuwbouwprojecten is de verdubbeling van eengezinswoningen in 2010 opmerkelijk. In 2009 werden 87 vergunningen voor nieuwbouw afgeleverd terwijl dat er een jaar later 190 waren. Er werden anno 2010 tevens 290 wooneenheden vergund in 19 appartementsgebouwen over het hele Brugse grondgebied. Samen betekent dit 480 nieuwe woongelegenheden vergund in 2010.

“Door een aanbodbeleid komen er betaalbare woningen. Een must als we jonge gezinnen willen aantrekken in onze stad.”

Sociale Huisvesting

In de periode 2002-2006 zijn er 89 sociale woningen bijgekomen in de stad Brugge.

In totaal telde Brugge in 2007 zo’n 1868 sociale huurwoningen en 1265 sociale appartementen. Er waren er op dat moment 3133. Dat betekent 6,1% ten opzichte van het totale aantal woningen.

Sinds 2007 is het aandeel sociale huurwoningen verder toegenomen. Op één januari 2008 telde Brugge 3448 sociale huurwoningen, zijnde 6,6%. Op oktober 2010 telde Brugge een aandeel van 7,3 % sociale huurwoningen. Concreet zijn dit 3744 sociale woningen, eengezinswoningen en appartementen samen.

In deze legislatuur werden 611 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Vanaf 2007 merken we een stijgende lijn:38 huurwoningen. In 2008 werden maar liefst 217 huurwoningen en 13 koopwoningen vergund. De laatste twee jaar daalde dit aantal opnieuw naar 77 huurwoningen en 41 koopwoningen in 2009 en 58 huurwoningen en 28 koopwoningen in 2010.

“Door de doelstellingen van de Vlaamse Regering zijn we genoodzaakt een tandje bij te steken. Ik wil voornamelijk inzetten op een kwalitatief sociale woningenbeleid als degelijk opvangnet voor diegene die het minst hebben. Als de huizen bijvoorbeeld goed geïsoleerd zijn, betaalt men tevens minder energiekosten.” verduidelijkt schepen Van Volcem.

Het OCMW stelt bovendien 470 woningen ter beschikking. Deze zijn verspreid over het ganse Brugse grondgebied. Hiervan worden 70 verhuurd via het Sociale huurbesluit en 400 niet. Dit betekent dat Brugge in totaal 4144 sociale huurwoningen ter beschikking heeft.

De vierhonderd woningen van het OCMW zouden volgens Van Volcem tevens moeten verhuurd worden via het sociale huurbesluit zodat er controle is op de toebedeling van de woningen.

“Ik streef naar een gezond evenwicht in de Brugse Sociale Huisvesting. Concreet betekent dit een evenwicht in appartementen en eengezinswoningen, voor jong en oud en rekening houdende met regionale spreiding.”

Indeling van de Brugse ruimte

Cijfers van de FOD economie en de stad Brugge leren ons dat bijna 14 % van de Brugse oppervlakte wordt ingepalmd door woningen. Over de laatste acht jaar blijft de bevolkingsdichtheid nagenoeg stabiel. In 2010 telt Brugge 844 inwoners per km². We kunnen spreken van een gestage evolutie in het aandeel oppervlakte voor woningen. In 2006 was 13,52% van de oppervlakte voorzien voor woningbouw, terwijl dat in 2010 13,94% bedraagt.