Brugge

Van Volcem(Open Vld): wonen is méér dan sociaal wonen

Nu de fiscale woningaftrek overgeheveld werd van het Vlaamse naar het federale niveau eist Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) dat men de middelen blijft besteden aan alle mensen die hun eerste woning willen kopen en niet voor extra sociale woningbouw. “Voor 75% van de mensen is een eigen woning een belangrijke houvast. Een unicum in Europa. We moeten de eigendomsgraad verder trachten te verhogen door iedereen te stimuleren tot een eigen woning. Een eigen huis is de beste sociale zekerheid.”

“Ik vrees dat Vlaams minister Freya Van den Bossche deze middelen zal aangrijpen voor haar sociale huisvestingsbeleid, gezien de grote tekorten daar. De mensen die een eigen woning willen verwerven mogen niet de dupe zijn.”

“Deze overheveling geeft Vlaanderen extra fiscale bevoegdheden om een coherent woonbeleid te voeren, op maat van de Vlaamse noden. Alle Vlaamse partijen vragen dat al jaren. Vandaag heeft Vlaanderen al heel wat bevoegdheden in zake wonen, maar de fiscale instrumenten zoals de woningaftrek ontbraken nog. De overheveling is dus een goede zaak. Maar veel hangt natuurlijk af van wat de Vlaamse Regering met de middelen doet.” verduidelijkt Van Volcem

“Door aanhoudende inspanningen van ministers Van Mechelen en Keulen is de eigendomsgraad afgelopen decennium met 9% toegenomen tot 75%. Een belangrijke peiler voor welvaart die we niet mogen verwaarlozen. Bijna elke Vlaming droomt van zijn eigen huis en tuintje, dit moeten we blijven ondersteunen.”