Beleid Tussenkomsten

Meer dan de helft sociale woningen heeft opknapbeurt nodig

51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. De cijfers blijken uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Freya Van den Bossche(Sp.a). Als de woning wordt gerenoveerd en de marktwaarde stijgt met meer dan 10% kan de huurprijs in beperkte mate stijgen. Voor de renovatie voorziet de Vlaamse Regering in eerste instantie 28 miljoen euro.

“De Vlaamse Regering heeft begin december een besluit goedgekeurd waarbij men beoogt om sociale woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. 49% van de sociale woningen voldoet momenteel aan de gangbare normen, zo blijkt nu. Andere woningen zullen een ‘snelle’ investering krijgen (11%) om te voldoen. Zo’n 23 procent zal gedeeltelijk worden gerenoveerd en 12% zijn totaalrenovaties. 7000 woningen of zo’n 5 procent zullen volledig vervangen worden.” aldus Mercedes Van Volcem.

Huurprijs kan stijgen na renovatie

“De huurprijs kan stijgen wanneer de ingreep de waarde van de woning met 10% doet toenemen. Afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling kan dan een nieuwe huurprijs worden berekend. Op termijn wil de minister ook bij kleinere aanpassingen een gepaste prijsverhoging invoeren.” Verduidelijkt Van Volcem. “Het voordeel blijft wel dat de energiefactuur door de ingrepen zal dalen.”

Warmtepompen in een sociale woning

Bij laag-energiewoningen voorziet de minister een premie van 40% van de investering van een warmtepomp die door de Sociale Huisvestingsmaatschappij gedaan wordt.

“Ik denk dat de beperkte middelen in eerste instantie moeten gaan naar de basisrenovatie van sociale woningen. Een warmtepomp installeren in een sociale woning is een foutief signaal. Toch voorziet de minister hiervoor subsidies. Mijns inziens is dit niet de juiste manier om mensen in nood te ondersteunen.” reageert Van Volcem. De minister wil naar eigen zeggen hierover ‘een verkennend stimulerend beleid voeren.’

Voorziene budget ontoereikend

Het voorziene budget van 28 miljoen euro is duidelijk niet toereikend om alle noodzakelijke renovaties uit te voeren. Dat geeft de minister zelf toe. “Minister Van den Bossche schuift de doelstellingen tegen 2020 jammergenoeg voor zich uit, door geen concreet plan te formuleren voor de komende 8 jaar.” Besluit Van Volcem.