Beleid Tussenkomsten

Debat woonbonus in het Vlaams Parlement

Nu de fiscale woningaftrek overgeheveld werd van het federale naar het Vlaamse niveau eist Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) dat men de middelen blijft besteden aan alle mensen die hun eerste woning willen kopen en niet voor extra sociale woningbouw

httpv://youtu.be/svPYPDtCQg0

“Voor 75% van de mensen is een eigen woning een belangrijke houvast. Een unicum in Europa. We moeten de eigendomsgraad verder trachten te verhogen door iedereen te stimuleren tot een eigen woning. Een eigen huis is de beste sociale zekerheid.”