Brugge Schepen Stadsvernieuwing Wonen

Trendbreuk: de Brugse bevolking groeit aanzienlijk

De Brugse bevolking is het afgelopen jaar met 490 mensen gestegen. “Er is sprake van een zeer positieve trendbreuk.” stelt schepen van Wonen en Ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem(Open Vld), die de cijfers bekend maakt.

“Na een dalende trend hebben we deze trend opnieuw kunnen keren. Dit is positief. Vorig jaar was er een lichte groei (42 mensen) nu is de groei veel groter. Brugge telt 490 mensen extra.”

“De grote levenskwaliteit in Brugge door het grote aanbod aan scholen en zorg, geen wachtlijsten in de kinderopvang, veel groen en een groot cultureel aanbod is een pluspunt. In Brugge kwamen er ook woningen bij voor jong en oud. Door het aanbod te verhogen kunnen we meer mensen huisvesten. Een dalende trend is niet goed voor de stad en nog minder voor de stadsfinanciën. Doordat er in Brugge heel wat werd herbestemd tot woningen zijn ook de opbrengsten van onroerende voorheffingen gestegen tot meer dan 42 miljoen euro. Ook de extra inwoners zullen voor een verhoging van de personenbelasting zorgen.” verduidelijkt de Schepen.

“Het is belangrijk om de stadsvlucht aan te pakken zodat jonge gezinnen in Brugge hun gading vinden. De jonge gezinnen zorgen voor een levendige stad. De actieve bevolking is de sterke schouder van de stad. Zij zorgen voor welvaart en zo kunnen we ook zorgen voor de zwakkeren in onze samenleving. In Brugge wordt niemand aan zijn lot overgelaten. Zo zorgen we voor een warme stad”.

De cijfers tonen een duidelijk verschil met de prognoses van de woonbehoeftestudie van SUM Research. Ze overtreffen zelf het beleidsscenario die werd aanbevolen door het studiebureau. “Het is duidelijk dat het beleid de juiste keuzes heeft gemaakt. Dit is een opsteker voor de ploeg.” Reageert Van Volcem.

Man-vrouw verhouding

“48,5% van de Brugse bevolking zijn mannen en 51,5 procent zijn vrouwen. Dit is een percentage die de afgelopen 15 jaar nagenoeg constant bleef.” aldus Van Volcem.

“We stellen wel een inhaalmanoeuvre vast bij de geboorten. In 2011 werden 553 jongens geboren en 514 meisjes. De oudste Bruggeling is geboren in 1906 en mag dit jaar 106 kaarsjes uitblazen.” Aldus Van Volcem.

Jaartal 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
mannen 55962 56056 56287 56292 56436 56593 56616
vrouwen 59538 59517 59704 59954 60123 60243 60195
totalen 117460 116273 115500 115573 115991 116246 116559 116836 116811
Jaartal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mannen 56685 56754 56769 56588 56704 56594 56861
vrouwen 60340 60573 60455 60394 60265 60147 60412
totalen 117025 117327 117224 116982 117073 116969 116741 116783 117273