Extra

Extra Extra Ruimtelijke ordening Wonen Wonen

Nood aan ondersteuning extra-familiale mantelzorg voor ouderen

Omwille van de verwachte sterke stijging van het aantal zorgbehoevende ouderen in ons land – er wordt een verdubbeling voorspeld tot 1,2 miljoen in 2060 – zal het zorgaanbod via familiale mantelzorg en professionele zorg in de toekomst niet volstaan. De erkenning en steun van mantelzorgers dient daarom te worden uitgebreid tot personen buiten de familie, zoals vrienden of buren. Dat stelt de Leuvense sociologe Amandine Masuy in haar doctoraat.

(meer…)