Beleid

Beleid Wonen

Casus: Familie Lukaku huurt al tien jaar sociale woning

In het debat rond de sociale huisvesting berichten enkele kranten over een concrete situatie in de sociale huisvesting. Met name de familie Lukaku zou al tien jaar een sociale huurwoning huren en over een aanzienlijk vermogen beschikken.
“Ik wil me niet uitspreken over deze specifieke situatie.  Er zijn vele voorbeelden die aantonen dat de wetgeving mank loopt. Al een hele poos pleit ik in het Vlaams Parlement voor een andere sociale huisvesting in Vlaanderen. Met mijn conceptnota (groenboek) heb ik het debat kunnen aanwakkeren en er zullen hoorzittingen volgen.” aldus Van Volcem.
Beleid Beleid Energie Wonen

Planning renovatie Sociale Huisvesting

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) bereidt de planning voor voor de renovatie van de sociale woningen.
De doelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2020 alle daken van de sociale woningen te isoleren,  het enkel glas te vervangen door dubbel glas en energiezuinige verwarmingssystemen te installeren.  Een fraaie doelstelling, die een immense inspanning zal vergen.

Maar hoe plant men dit te doen?

(meer…)

Beleid Voorstellen Wonen

Van Volcem stelt Groenboek ‘Sociale Huisvesting’ voor in de commissie Wonen

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) formuleert in haar ‘groenboek’ sociale huisvesting alternatieve voorstellen om de problemen in de Vlaamse sociale huisvesting op te lossen. Het groenboek werd vandaag voorgesteld in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Om meer te doen met dezelfde middelen wil Van Volcem het principe van tijdelijkheid invoeren voor nieuwe sociale huurcontracten.”

Van Volcem gaf de aanzet om een aantal heikele punten in de sociale huisvesting ter discussie te stellen. Meerderheid en oppositie stemden voor hoorzittingen omtrent het thema ‘naar een vernieuwde sociale huisvesting’.

(meer…)

Beleid Extra Voorstellen

Voorstellen voor andere aanpak sociale huisvesting

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) formuleert in haar ‘groenboek’ sociale huisvesting alternatieve voorstellen om de problemen in de Vlaamse sociale huisvesting op te lossen. Om meer te doen met dezelfde middelen wil Van Volcem het principe van tijdelijkheid invoeren voor mensen die vanaf nu een sociale woning betrekken. “Mensen die zich verbeteren moeten gestimuleerd worden om naar alternatieven te zoeken buiten de sociale woningmarkt. Dit moet gelden voor de nieuwe contracten. Vandaag verhuist amper vier procent naar een alternatief. Sociale woningen dienen voor de allerzwaksten. ” Hier vindt u de voorstellen op een rijtje

(meer…)

Beleid Brugge Opinie Voorstellen

Sociale woningen voor rijken?

Wie hoort thuis in de sociale huisvesting? Alleen de grootste stakkerds of iedereen die het moeilijk heeft op de gewone woningmarkt? Terwijl de Vlaamse regering er alles aan doet om zo veel mogelijk sociale woningen te bouwen, pleiten uitgerekend de liberalen ervoor om de rijkste huurders wandelen te sturen.  62.000 Vlamingen wachten op een sociale woning.  Maar horen zij daar wel allemaal thuis? Mercedes Van Volcem (Open VLD): ‘Als we de 10 procent hoogste inkomens laten vertrekken, komen er in één klap 14.000 sociale woningen vrij.’

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem(Open Vld): ‘Meer dan 4 miljard euro te kort: andere koers voor sociale huisvesting noodzakelijk!’

In het debat in het Vlaams Parlement over sociale huisvesting pleit Mercedes Van Volcem(Open Vld) voor een gans andere aanpak. Vorige week bleek uit een studie van de vereniging voor Vlaamse huisvestingsmaatschappijen dat er 1,85 miljard euro te kort is voor het bouwen van het vooropgestelde doel. Om het huidig patrimonium te renoveren is bovendien nog eens tussen 2 en 3 miljard euro nodig. Van Volcem wil tijdelijke huurcontracten voor sociale huurwoningen.  Ze pleit er ook voor om werkloze sociale huurders beter te begeleiden en activeren.  “Een verhaal die ik al meer dan een jaar duidelijk tracht te maken, nu worden de contouren duidelijk door studies van de sector zelf.” reageert Van Volcem.

(meer…)