Voorstellen

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Hoe betaalbaar is wonen in de centrumsteden?

Het belangrijkste thema bij de bespreking van de stadsmonitor in de commissie Stedenbeleid van het Vlaams parlement is ‘betaalbaar wonen’. Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen in Brugge onderzocht de trends, woningprijzen(2005-2010) en inkomens(2004-2009) in de 13 Vlaamse centrumsteden en zet de belangrijkste conclusies op een rijtje. “De woningprijzen van Gent(40%) en Antwerpen(50,1%) stijgen zeer sterk ten opzichte van andere centrumsteden. Dit in tegenstelling tot de inkomens die er veel minder snel stijgen. Gelet op het feit dat hier de zwakste inkomens zijn en de steden veel alleenstaanden telt is dit zorgwekkend.”

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Leegstand sociale woningen voorspelbaar en ontoelaatbaar voor vele wachtenden

Vandaag trekt de Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VVH) aan de alarmbel. Leegstand dreigt voor duizenden sociale woningen en er is meer dan 200 miljoen euro tekort voor renovatieprojecten. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voorspelt al twee jaar dat de huidige recepten ontoereikend zijn. “Voor dit scenario waarschuw ik al 2 jaar. 51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. Er is onvoldoende budget voorzien.” Van Volcem pleitte voor een andere beleidsaanpak in haar conceptnota Sociale Huisvesting. Ze wil onder andere tijdelijke sociale huurcontracten invoeren en de slechtste woningen verkopen aan jonge starters.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen Wonen

Commissie Wonen

Deze morgen stelde ik een vraag aan minister Freya Van den Bossche omtrent de ontoereikende budgetten om de nieuwbouw en de renovatie van de sociale woningen op te vangen.  Op het Woonforum bleek dat er 15 miljard euro nodig is. De minister stelde deze morgen dat dit lichtjes overdreven was maar dat er toch een budget nodig is van 13 miljard euro.  Freya Van den Bossche vindt een sociale woning een structurele oplossing voor een woningnood. Ikzelf meen dat het beleid dichter op de bal moet kunnen spelen en dat het woonbeleid meer moet gericht zijn op hulp bieden in een tijdelijke situatie. Zolang er levenslange huurcontracten worden gegeven aan huurders zullen er nooit genoeg sociale woningen zijn. De behoeftigen van gisteren en vandaag zijn immers niet de behoeftigen van morgen.  Daarom pleit ik voor een ander systeem zodat de sociale woningen toekomen aan zij die het echt nodig hebben. Bovendien zullen nieuwe recepten nodig zijn gelet op de financiële en ruimtelijke grenzen van het huidige beleid.  Freya Van den Bossche wil vooral nieuwbouw en sluit de ogen voor de wachtenden.

Opinie Voorstellen Wonen

Schaf inderdaad de sociale koopwoningen af en verkoop de te renoveren sociale woningen

“Mieke Vogels(Groen!) heeft gelijk als ook zij pleit voor de afschaffing van het principe van sociale koopwoningen. Het systeem is te duur en helemaal niet toereikend en efficiënt. Beter zou zijn om oude sociale, te renoveren woningen te verkopen aan jonge gezinnen. Om de wachtlijsten op te lossen en de allerzwaksten te helpen moet de minister een tijdelijke huurpremie invoeren. De overheid moet voor iedereen in dezelfde omstandigheden hetzelfde doen”. aldus Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Beleid Voorstellen Wonen

Van Volcem stelt Groenboek ‘Sociale Huisvesting’ voor in de commissie Wonen

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) formuleert in haar ‘groenboek’ sociale huisvesting alternatieve voorstellen om de problemen in de Vlaamse sociale huisvesting op te lossen. Het groenboek werd vandaag voorgesteld in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Om meer te doen met dezelfde middelen wil Van Volcem het principe van tijdelijkheid invoeren voor nieuwe sociale huurcontracten.”

Van Volcem gaf de aanzet om een aantal heikele punten in de sociale huisvesting ter discussie te stellen. Meerderheid en oppositie stemden voor hoorzittingen omtrent het thema ‘naar een vernieuwde sociale huisvesting’.

(meer…)

Beleid Extra Voorstellen

Voorstellen voor andere aanpak sociale huisvesting

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) formuleert in haar ‘groenboek’ sociale huisvesting alternatieve voorstellen om de problemen in de Vlaamse sociale huisvesting op te lossen. Om meer te doen met dezelfde middelen wil Van Volcem het principe van tijdelijkheid invoeren voor mensen die vanaf nu een sociale woning betrekken. “Mensen die zich verbeteren moeten gestimuleerd worden om naar alternatieven te zoeken buiten de sociale woningmarkt. Dit moet gelden voor de nieuwe contracten. Vandaag verhuist amper vier procent naar een alternatief. Sociale woningen dienen voor de allerzwaksten. ” Hier vindt u de voorstellen op een rijtje

(meer…)

Opinie Parlementair werk Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Groenboek sociale huisvesting: hoe meer mensen helpen met dezelfde middelen?

Er zijn 140000 sociale woningen in Vlaanderen. Jaarlijks zijn er 9500 toewijzingen.  Dit is amper 7 procent. De helft van de toewijzingen gaat maar naar nieuwe huurders, dus is maar een rotatie van drie tot vier procent van het hele patrimonium. Rekening houdend met de enorme renovaties die moeten gebeuren en het feit dat er maar 2000 woningen per jaar worden gebouwd is het hele beleid ontoereikend. De wachtlijsten verminderen niet, reden om een ‘groenboek’ met alternatieve voorstellen op te maken en bij te sturen.

Hoe kan je meer mensen helpen met dezelfde middelen?

Onderstaand kan u het groenboek downloaden.

Groenboek wonen 2011