Voorstellen

Beleid Brugge Opinie Voorstellen

Sociale woningen voor rijken?

Wie hoort thuis in de sociale huisvesting? Alleen de grootste stakkerds of iedereen die het moeilijk heeft op de gewone woningmarkt? Terwijl de Vlaamse regering er alles aan doet om zo veel mogelijk sociale woningen te bouwen, pleiten uitgerekend de liberalen ervoor om de rijkste huurders wandelen te sturen.  62.000 Vlamingen wachten op een sociale woning.  Maar horen zij daar wel allemaal thuis? Mercedes Van Volcem (Open VLD): ‘Als we de 10 procent hoogste inkomens laten vertrekken, komen er in één klap 14.000 sociale woningen vrij.’

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem(Open Vld): ‘Meer dan 4 miljard euro te kort: andere koers voor sociale huisvesting noodzakelijk!’

In het debat in het Vlaams Parlement over sociale huisvesting pleit Mercedes Van Volcem(Open Vld) voor een gans andere aanpak. Vorige week bleek uit een studie van de vereniging voor Vlaamse huisvestingsmaatschappijen dat er 1,85 miljard euro te kort is voor het bouwen van het vooropgestelde doel. Om het huidig patrimonium te renoveren is bovendien nog eens tussen 2 en 3 miljard euro nodig. Van Volcem wil tijdelijke huurcontracten voor sociale huurwoningen.  Ze pleit er ook voor om werkloze sociale huurders beter te begeleiden en activeren.  “Een verhaal die ik al meer dan een jaar duidelijk tracht te maken, nu worden de contouren duidelijk door studies van de sector zelf.” reageert Van Volcem.

(meer…)

Beleid Voorstellen

Van Volcem: 2 miljard euro gezocht voor renovatie sociale huurwoningen

“Om alle sociale huurwoningen te kunnen renoveren is een budget nodig van 2 miljard euro, gespreid over 10 jaar.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). De cijfers werden bekend gemaakt op het Vlaams Woonforum 2011. “Om zowel de renovatie als de nieuwbouw te realiseren is er veel te weinig budget. Een andere aanpak van de problemen is daarom noodzakelijk.”

(meer…)

Beleid Parlementair werk Tussenkomsten Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Sociale Kredietsector aan herziening toe

Open Vld pleit voor een herziening van het Sociale kredietsector. “Het huidige systeem is te complex en te weinig transparant. Het maakt efficiënt besturen niet mogelijk. Momenteel voorzien zowel het Vlaams Woningfonds (VWF) als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sociale kredieten.”vertelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Van Volcem diende een voorstel van resolutie in in de commissie Woonbeleid in het Vlaams Parlement. In het voorstel pleit ze ervoor om enkel het Vlaams Woningfonds bevoegd te maken voor de sociale kredieten. De VMSW zou dan louter bevoegd zijn voor de sociale huursector. “In het kader van efficiënt bestuur kan dit een stap vooruit betekenen.”stelt Van Volcem vanuit de oppositie.

Het debat vindt gehoor in het Vlaams Parlement. Om de discussie open te trekken naar alle betrokken actoren stelde Van Volcem een hoorzitting voor. Zowel de oppositie als een deel van de meerderheid had hier oren naar. Carl Decaluwé(Cd&v) steunde het idee van een hoorzitting.

Eind maart zal de hoorzitting plaats vinden. Bij de hoorzitting worden de betrokken actoren uitgenodigd om hun visie te komen uitleggen aan de Vlaams Parlementsleden.  In dit geval kunnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Vlaams Woningfonds en bijvoorbeeld erkende kredietmaatschappijen uitgenodigd worden.

Van Volcem reageert tevreden: “Het is goed dat ook een deel van de meerderheid instemde met de hoorzitting. Zo kunnen we het debat ten gronde voeren.”

Beleid Brugge Opinie Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Beter beleid Sociale huisvesting noodzakelijk

Open Vld pleit ervoor om tijdelijke huurcontracten in te voeren in de sociale huisvesting. Zo’n systeem, analoog met de private huurmarkt, moet sociale huurders stimuleren om niet eeuwig in de sociale huisvesting te blijven hangen. Zo kunnen ze plaats maken voor de duizenden kandidaat-huurders die wachten op een sociale woning, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Open Vld wil een gans andere integrale aanpak van het sociale woningenbeleid onder het motto: meer doen voor meer mensen met dezelfde middelen.

Beleid Beleid Voorstellen Voorstellen

Motie om stadsvlucht te counteren

Gezinnen keren de stad de rug toe… Alarmerende berichtgeving in de pers naar aanleiding van een studie van SumResearch. Ondanks inspanningen van de centrumsteden, ontvluchtten nooit eerder zoveel gezinnen de stad. Om de betrokken overheden tot actie te engageren stelde Van Volcem samen met Sven Gatz, Marino Keulen en Filip Antheunis een motie op omtrent oplossingen om stadsvlucht tegen te gaan.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem hekelt administratieve procedures bij sociale huisvesting

Dat de administratieve procedures sedert de invoering van beter bestuurlijk beleid (BBB) nog veel ingewikkelder zijn geworden is een vrij algemene klacht binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s).  Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) vraagt om een verbetering van de situatie in de commissie Wonen in het Vlaams Parlement.

(meer…)

Beleid Brugge Opinie Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem hekelt ‘actieplan’ minister Van den Bossche

Van Volcem Mercedes (Open Vld) noemt het “actieplan” van minister Vandenbossche  een  “ballonplan”.  Een te kleine pleister voor een veel te grote wonde.
De drie acties, met name tempo sociale woningen opbouwen, verdubbeling budget voor huursubsidies en sociale verhuurkantoren inrichten  neutraliseren niet het gebrek aan sociale en betaalbare huurwoningen. In het regeerakkoord staat niet 64000 woningen, doch wel 43000 woningen tegen 2020 (nog tien jaar). Dit betekent 4300 sociale woningen per jaar.  Zal de minister 21000 sociale huur woningen meer bouwen?  En met welk budget?