Tag: beisbroek

Brugge

Brugge eerste stad in Vlaanderen met bijenburchten op het Openbaar Domein!

twee bijenburchten openbaar domein brugge

BRUGGE – Ter ere van de week van de bij, waarbij Stad Brugge als gastheer optreedt, plaatsen we twee bijenburchten op het Brugse openbaar domein. Hiermee erkennen we het belang van voldoende geschikte nestgelegenheid voor bijen in het landschap. Zowel op de Kinderboerderij, als in Beisbroek, zullen medewerkers van Openbaar Domein een bijenburcht aanleggen.

Bijenburchten op het openbaar domein

We realiseren een bijenburcht door het aanleggen van open, zanderige grond met daarbij een zanderige talud, die bestaat uit schuine en verticale wanden en zo de geschikte nestgelegenheid is voor verschillende soorten ondergronds nestelende bijen. Door het variëren met stronken, dakpannen en stengels is de burcht ook een geschikte plaats voor bovengronds nestelende bijen.

Belang van bijen

Bij beide bijenburchten zullen we een informatiepaneel voorzien, waarin we het belang van solitaire bijen en het nut van nestgelegenheid benadrukken. Als gastheer van de “Week van de bij” in mei ’23 neemt Stad Brugge hiermee het initiatief, want momenteel heeft nog geen enkele andere Vlaamse stad een bijenburcht op het openbaar domein. In 2020 en 2022 werd Brugge al uitgeroepen tot bijenvriendelijke stad. Met de aanleg van deze twee bijenburchten op het openbaar domein zetten we deze trend verder !

Brugge

Brugse leerlingen helpen padden veilig overzetten !

BRUGGE – De start van de lente voor amfibieën is wanneer er meer licht is, de dagen warmer worden en neerslag valt. De amfibieën komen uit hun winterslaap en trekken naar de poel, om daar hun eitjes af te zetten. Aangezien de dieren de gevaren onderweg niet kunnen inschatten, worden jaarlijks verschillende overzetacties opgezet. Ook Brugse leerlingen helpen padden overzetten. Dit jaar zullen maar liefst 22 klassen van in totaal 420 leerlingen de paddenoverzet helpen begeleiden en terzelfder tijd bijleren over amfibieën. Er is niets zo interessant als de natuur door de praktijk te leren kennen!

Een gevaarlijke tocht

Na hun winterslaap in het bos onder takken of een verdwaalde dakpan trekken de amfibieën naar een nabije poel. Kikkers, salamanders en padden hebben namelijk water nodig om hun eitjes af te zetten. Hun erfgenamen doorlopen verscheidene ontwikkelingsstadia onder water voor ze effectief aan land kunnen komen.

De dieren krijgen met verschillende gevaren te maken voor ze aan de poel komen. Roofdieren vormen een gevaar, maar ook de weg is gevaarlijk. Amfibieën leggen de tocht naar water ‘s avonds af, om zo in de schemering veilig te zijn van roofdieren. Dit zorgt er natuurlijk voor dat bestuurders van auto’s hen minder goed kunnen zien, wat jaarlijks voor veel slachtoffers zorgt. De dieren hebben geen inzicht in al het gevaar dat op de weg dreigt. Integendeel zelfs, vele paddenmannetjes en bruine kikkers blijven lange tijd op de weg staan om op die manier een partner te beklimmen en samen tot de poel te gaan. Ook de vrouwtjes brengen soms tot een half uur door op de weg.

Padden overzetten: padden veilig helpen oversteken

Om slachtoffers te vermijden, organiseren we jaarlijks heel wat overzetacties. We gebruiken schermen om er zo voor te zorgen dat de dieren de weg niet rechtstreeks kunnen oversteken. De amfibieën zijn dan gedwongen om langs het scherm te gaan, waarbij ze uiteindelijk naar een tunnel of emmer geleid worden. Ze dwarsen de straat vervolgens ondergronds of worden door vrijwilligers naar de overkant gebracht.

Vorig jaar konden we in Brugge 2245 padden, 1014 kikkers en 185 salamanders overzetten. In de Zeeweg werden deze legislatuur ook 7 tunnels geplaats om de dieren zo veiliger te laten oversteken.

In Brugge zijn er verschillende overzetacties. In de Zeeweg te Sint-Andries houden medewerkers van het Natuurcentrum overzetacties, in de Weidestraat gebeurt dit door medewerkers van Openbaar Domein en de eigenaar van de poel. In de Gemeneweideweg-Zuid in Assebroek zetten 231 leerlingen van basisschool Paalbos dagelijks padden, kikkers en salamanders over. De dieren zijn namelijk op weg naar de poel op het schoolterrein zelf. Mensen van Hoeve Hangerijn en het Natuurcentrum helpen hierbij.

In de Weidestraat werd dit jaar nu al een recordaantal aan amfibieën overget, namelijk 1.000 in de eerste drie dagen ! Tot op vandaag (14 maart) zijn er reeds 928 bruine kikkers, 233 gewone padden, 97 alpenwatersalamanders, vijf kleine salamanders en twee vinpootsalamanders overgezet in Brugge.

Deze overzetacties zijn noodzakelijk en niet alleen voor de amfibieën. Het is belangrijk voor de gehele voedselcirculatie. Padden en kikkers voeden zich met insecten, slakken en verschillende kleinere dieren, die veel schade kunnen aanrichten aan de planten. Padden en kikkers zijn daarnaast ook zelf voedsel voor roofdieren. Op die manier blijven de natuur en voedselcirculatie in evenwicht.

Leerlingen helpen padden overzetten

420 leerlingen uit 22 Brugse klassen zullen dit jaar de overzet van op de eerste rij beleven. Het Natuurcentrum biedt twee opties aan voor de Brugse basisscholen. Een medewerker komt de interessante les “Gekwaak in de klas” geven of de leerlingen steken zelf de handen uit de mouwen en brengen met een gids een bezoek aan de overzetacties. Voor dit jaar zijn 6 klassen ingeschreven voor de les “Gekwaak in de klas”.

Maak zelf mee het verschil !

Amfibieën steken op verschillende plaatsen in Brugge de weg over. Hoe kan jij hen helpen?

 • Pas de snelheid van je wagen aan op landelijke wegen.
 • Hou er rekening mee dat de dieren op warme, natte voorjaarsavonden oversteken
 • Blijf ook met de fiets aandachtig, want ook op fietspaden vallen slachtoffers.
 • Laat paddensnoeren en kikkerdril ongestoord liggen.
 • Help de dieren naar de overkant: steeds van bos naar wei en met vochtige handen (gebruik bij voorkeur plastieken handschoentjes)
 • Zorg voor je eigen veiligheid en draag een fluojasje
 • Sluit je aan bij een paddenoverzetactie: www.paddenoverzet.be
 • Ga op 12 maart van 10 uur tot 12 uur samen met een gids op pad. Controleer samen de emmers en breng een bezoekje aan de poel, waar de kikkerdril en paddensnoeren bezichtigd kunnen worden. Ontdek hier ook interessante weetjes over padden, kikkers en salamanders. Inschrijven kan hier.
Brugge

Plant jij mee? 24 hectare aan bos- en natuuruitbreiding in Beisbroek

BRUGGE – Het 99 hectare grote Beisbroekbos is een belangrijke groene long in Brugge. Het Natuurcentrum van de stad ligt midden in het domein: hier worden tal van activiteiten georganiseerd voor gezinnen en scholen. In 2023 breiden we het Beisbroekbos met 24 hectare uit: hiervoor zullen we verschillende plantacties opzetten. Daarom roep ik alle jeugdbewegingen, bedrijven, instellingen en scholen op om mee te doen met een actie in oktober/november van 2023. Stuur een mailtje naar openbaardomein@brugge.be en kom ook een boom planten !

Uitbreiding met 24 hectare

We breiden het stadsbos met zo’n 24 hectare uit tot een bos van 123 hectare. Als Schepen van Openbaar Domein kon ik tot een overeenkomst met boer Declercq komen. Met empathie en begrip voor elkaars wensen, kun je veel bereiken. De boer zou de terreinen gefaseerd vrijgeven. In drie jaar kon het gebied van 24 ha vrijgegeven worden en konden we de hoeve in Beisbroekdreef nummer twee van 5.000 m² verkopen. Nu zo goed als alles vrijgegeven is, kunnen we met de aanplant starten.

Eerste aanplant: 400 enthousiaste scoutsleden planten 2.000 bomen op 1,4 hectare aan

Vandaag hebben we samen met 400 scoutsleden 2.000 bomen aangeplant op 1,4 hectare van de vrijgekomen akkers. De scouts nam zelf contact met me op en richtte een activiteit in voor alle scoutsleden van Brugge. Deze actie toont het enthousiasme van de jeugd aan om Brugge groener en meer leefbaar te maken. Ook mijn eigen kinderen van 22 en 24 jaar zijn bezig met het klimaat en de omgeving. Het is leuk te zien dat de lokale jeugd zijn steentje bijdraagt.

Nog meer plantacties in 2023

We voorzien op 18 maart nog een grote plantactie voor alle kinderen, die in 2021 geboren zijn. Hiervoor worden 1.500 bomen voorzien op 1,2 hectare. In het najaar zullen we ook een boomgaard van 2,3 hectare aanleggen en plannen we verschillende plantacties met bedrijven en verenigingen. Maak er een najaarsactiviteit van met je personeel of je vereniging en stuur gerust een mail naar openbaardomein@brugge.be

Inrichting van de 24 hectare

We plannen het aanplanten van bomen, een boomgaard, heideontwikkeling en een bufferzone op de vrijgegeven akkers. Langs de E40 hebben we reeds een groene buffer aangeplant, wat voor minder geluidsoverlast zorgt en het zicht op de snelweg aangenamer maakt. In de gebieden komen rolstoeltoegankelijke paden, ruiterpaden en mountainbikepaden. Zo kan iedereen van deze mooie uitbreiding genieten.

Meer groen: tal van voordelen

In een stad zijn bomen enorm belangrijk. Ze kunnen gezien worden als natuurlijke airco’s, want ze temperen de hitte. Groene plekjes zijn dus cruciaal voor de inwoners van Brugge. Meer groen en bomen zorgt er ook voor dat de stad waterrobuust is: het regenwater dringt beter de bodem in, dit vult het grondwaterpeil aan en gaat wateroverlast tegen.

Groen nodigt uit om naar buiten te komen en hierdoor meer te bewegen. Bezoekers en inwoners fietsen, lopen en wandelen met plezier in een groene omgeving.

Brugse bossen en natuur

Brugge telt een heel groot stadrandbos: Tudor (40 ha), Beisbroek (98 ha), het Chartreuzinnebos en Foreest (52 ha) en het provinciaal domein Tillegem (131 ha). In totaal is er 321 hectare aan toegankelijk bos, wat nu met 24 hectare tot 345 hectare uitgebreid wordt. Deze boscluster is zo de grootste groene long van onze stad. Als Stad voorzien we een prachtige wandelroute en groene fietsgordel. Daarnaast telt Brugge ook 19 kleinere bossen.

De laatste twee jaar nam de stad diverse initiatieven om bossen uit te breiden: het Beisbroekbos zullen we met 24 hectare uitbreiden ook het Veltembos wordt met 0,5 hectare uitgebreid deze legislatuur. Elk jaar planten we een geboortebos, waarbij jonge kinderen een boom kunnen planten. In 2022 zal de teller op 1279,5 hectare bos en natuur in Brugge staan of bijna 10% van de Brugse oppervlakte.

De Brugse bosteller staat deze legislatuur op 82.394. Vorig jaar plantten we 9.150 bomen aan, in de voorbije vier jaar waren dat er 74.851. Naast de 1,2 hectare aan geboortebos, 1,4 hectare aan scoutsbos en 2,3 hectare aan boomgaard, zullen we de rest van het bos, zo’n 20.000 tot 25.000 bomen, in het najaar van 2023 planten. In Brugge wordt 2023 dus een topjaar ! Er kunnen geen bossen en bomen genoeg zijn, wat ook de recente beelden in het Gardameer en Venetië bewijzen.

Brugge

Fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een succes!

Brugse Boomgaarden Fruitpluk succes Mercedes Van Volcem Natuurcentrum

Samen met het Natuurcentrum Beisbroek organiseerde Stad Brugge op 18 september de jaarlijkse publieke fruitpluk. Deze gaat door in de boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne. We kenden een regenachtige week, waardoor er zorgen waren over de opkomst. Toch kwamen in totaal meer dan 1200 gezinnen fruit plukken in de Brugse Boomgaarden. Door deze opkomst kunnen we wel degelijk zeggen: de fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een groot succes!

Traditie in de Brugse Boomgaarden

We houden nu al enkele jaren een fruitpluk in de Brugse Boomgaarden. De fruitbomen gedijen goed en daar laten we graag een breed publiek van meegenieten. Daarom stellen we 1 dag per jaar verschillende boomgaarden open. Die dag is iedereen welkom om te komen genieten van de beschikbare oogst. De boomgaarden bevatten een grote variatie aan perenbomen en appelbomen, waar oude rassen eet-, stoof- en ciderappelen en peren aan groeien. Ideaal om er taart, cider of appelmoes mee te maken.

Reportage Fruitpluk

Ook VRT Nieuws was aanwezig op de Fruitpluk. Bekijk de leuke beelden hieronder:

Brugge

Elektrische rolstoel beschikbaar voor wandelingen in Beisbroek

elektrische rolstoel Natuurcentrum Beisbroek Schepen van Openbaar Domein

Vanaf 19 september is in het domein Beisbroek een elektrische rolstoel beschikbaar. Deze is gratis te ontlenen. Zo kan iedereen de Brugse natuur bezoeken.

Deze elektrische rolstoel heeft een unieke wendbaarheid en is dus geschikt zowel voor wandelingen aan het strand als wandelingen in het bos. Zo kunnen personen met een mobiliteitsbeperking een leuke dag beleven aan het strand of in het bos. Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.

Inspanningen om natuurgebieden toegankelijker te maken

Stad Brugge heeft al meerdere acties gesteund, die het toegankelijker maken van parken en bossen vooropstelden. Toen Brugge in 2021 als testgemeente in het project “Onbeperkt Buiten XL” stapte, was ik enorm verheugd. De bedoeling van dit project was ook om de toegankelijkheid van de vele parken en bossen in Vlaanderen te verhogen.

Bij een ontwerp van een park of bos is het voor mij altijd belangrijk dat er rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Brugge heeft heel wat mooie groene plaatsen en door zo’n initiatieven kan iedereen hiervan meegenieten.

Reservatie

Om gebruik te maken van deze elektrische “offroad” rolstoel moet je reserveren bij het Natuurcentrum Beisbroek via natuurcentrum@brugge.be of 050/329020.

Brugge

Stad Brugge organiseert jaarlijkse publieke fruitpluk

Boomgaard Fruitpluk Burgemeester Schepen Openbaar Domein Appels

Naar jaarlijkse traditie organiseert Stad Brugge ook dit jaar in september een publieke fruitpluk in de Brugse boomgaarden. Deze gaat door op zondag 18 september van 9.00 uur tot 16.00 uur in de boomgaarden van Chartreusinne en Beisbroek.

Traditie

De afgelopen jaren is er een ware traditie ontstaan in de Brugse boomgaarden. Ieder jaar in september wordt er een publieke fruitpluk georganiseerd door Stad Brugge en het Natuurcentrum Beisbroek. Vorig jaar waren er maar liefst 1.700 plukkers aanwezig. Dit is dan ook een enorm leuke uitstap voor het hele gezin.

Net zoals de voorbije jaren zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo is het verplicht om een plukstof, of zoals het in de volksmond heet “een lange arm” te gebruiken om het hoger hangend fruit te bereiken. Deze worden ter plaatse beschikbaar gesteld door de plukkers.  Ook is er een maximum aantal kg fruit dat per gezin geplukt mag worden, namelijk 5 kg. Dit is om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de fruitpluk.

Publieke fruitpluk in Beisbroek, Chartreusinne en Gulden Kamer

De boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne worden op zondag 18 september tussen 9 en 16 uur publiekelijk opengesteld voor de jaarlijkse fruitpluk. Zo kunnen alle ingeschreven gezinnen genieten van de appels en peren die de boomgaarden te bieden hebben.

In de boomgaarden van Chartreusinnen kun je oude rassen fruitbomen vinden, waar vooral eet- en stoofappels aan groeien. Aan de rand van deze boomgaarden kun je ook een aantal perenbomen vinden. In 2004 werd de Chartreusinne opgewaardeerd met 170 vruchtbomen, waarvan zo’n 70 appelrassen en 30 perenrassen.

Ook in de boomgaard van Beisbroek zijn er appelbomen te vinden, maar dit zijn vooral appels bedoeld om te verwerken. Met de appels van de boomgaard in Beisbroek heb je verschillende opties: vroeger werd er cider mee gemaakt, maar met deze kun je ook appelmoes, sap of appelbeignets maken. Mogelijkheden genoeg.

Op woensdag 21 september tussen 14 en 16 uur is er ook een publieke plukdag in de boomgaard van Gulden Kamer.  Dit is vooral gekend als een sport- en speelterrein, maar er zijn ook fruitboomgaarden te vinden, al zijn deze een beetje verstopt.

Twee plukmomenten voor de buurt

In Hof De Jonghe vindt op woensdag 14 september tussen 14 en 18 uur een plukmoment plaats. Deze boomgaard ligt verborgen tussen een deel huizen en middenin een schapenweide. Het is een echt verborgen stukje groen in onze stad.

Ook in de boomgaard van Oud-Sint-Jan vindt er een plukmoment plaats, namelijk op 21 september tussen 14 en 16 uur. Hier pluk je in een historische omgeving. De kleine boomgaarden midden op de parking van de site doet denken aan de vroegere tuinen die het domein tot de 19e eeuw sierden.

Hof De Jonghe en Oud-Sint-Jan zijn voorbehouden voor de bewoners uit de buurt. Deze kleine boomgaarden hebben een te beperkte oogst voor het grote publiek.

Sociaal en maatschappelijk doel

Nadat de Brugse inwoners de kans gekregen hebben om fruit te plukken, wordt het overige fruit geplukt door een aantal sociale organisaties. Zo is de fruitpluk een waar sociaal gebeuren. In de voorgaande jaren kwamen o.a. studenten van het buitengewoon onderwijs Ter Dreve en inwners van De Rozelaar fruit plukken.

Inschrijving

Het is verplicht om je in te schrijven, op die manier kan de organisatie goed verlopen en kunnen we lange wachtrijen vermijden. Schrijf je in via: https://www.brugge.be/fruitpluk/plukmomenten.

Fruitpluk Plukstok Boomgaard Appel
Brugge

Herinrichting Beisbroek: stand van zaken

BRUGGE – Het bos Beisbroek zal uitbreiden. De herinrichting kan over een goed jaar aanvatten, maar de voorbereidingen worden nu al getroffen.

Herinrichting Beisbroek

Het stedelijk domein Beisbroek (98 ha) vormt samen met de aangrenzende domeinen Tudor (40 ha) en Chartreuzinnenbos (52 ha) een belangrijke groene long voor de Bruggeling. Daar komt tegen oktober van het jaar 2023 nog 22 ha bij. 16 ha daarvan is momenteel al vrijgegeven.

De beslissing om verder uit te breiden kwam in een stroomversnelling tijdens de coronacrisis. Die leerde ons hoe belangrijk het is dat elke Bruggeling voldoende openbare ruimte / natuur in de nabijheid heeft. De grond waarmee Beisbroek nu zal uitbreiden werd toen nog in pacht genomen door een landbouwer. Als schepen van openbaar domein leidde ik de onderhandelingen en kon ik verkrijgen dat de grond gefaseerd uit pacht komt. Zo werd in 2021 het eerste stuk vrijgegeven en in dit jaar ook het tweede stuk (zie roze en paars op kaartje). In oktober 2023 zal ook het derde en laatste stuk uit pacht komen. Dan kan de herinrichting van het ‘nieuwe’ Beisbroek écht van start gaan!

Niet verloederen

Men kan de grondwerken niet aanvatten zolang het laatste stuk grond niet vrijgegeven wordt. Dat betekent niet dat de overige stukken verloederd worden. De gronden die wél vrijgekomen zijn (roze en paars) worden ingezaaid met granen en zonnebloemen. We kozen voor een hogere inzaai zodat de dichtheid aan zonnebloemen niet zal teleurstellen. Deze zullen in de winter aanwezig blijven en dienst doen als voer voor overwinterende vogels.

Herinrichting

Omdat de uitbreidingsgrond de afgelopen jaren hevig bemest is, laat Stad Brugge zich bijstaan door de Universiteit Gent om met de juiste zorg het gebied opnieuw te doen floreren. Daarbij wordt rekening gehouden met de impact op het klimaat en de omgeving, maar evengoed met landschapseigen elementen. Een hoeveelheid fosfaat, uit eerdere bemestingen, zal worden weggehaald zodat het gebied zich naar oude glorie kan herstellen.

Daarnaast werk ik met mijn dienst openbaar domein hard om het milieuvergunningsdossier klaar te krijgen tegen 1 oktober van 2023. Zo kunnen, bij wijze van spreken, de machines dan op 2 oktober al aan de grondwerken beginnen en zal een nieuwe padenstructuur ook dit deel van het bos toegankelijk maken voor het publiek! Om de sfeer van rust en natuur te verhogen, voorzien we een geluidsbuffer langs de E40. Deze buffer zal een groene inkleding krijgen, zodat ook de visuele kwaliteit van Beisbroek verbetert. In plaats van voorbijrijdende wagens, zullen we in de toekomst groen en bomen zien.

Herinrichting Beisbroek

Brugge

50 voetbalvelden extra bij Beisbroek

BRUGGE – De komende jaren komen er 24 hectare bos bij in Beisbroek. Het extra bosgebied zal Beisbroek nog meer versterken als groene natuurbaken in deelgemeente Sint-Andries.

“Een groen ingeklede geluidsbuffer langs de E40 zal onze strijd tegen de klimaatsverandering ondersteunen en wordt ook een aangenamer zicht van op de snelweg. Er zal een ruiter en mountainbikepad aangelegd worden in de plaats van het pad dat nu langs de E40 loopt. Voldoende openbare natuur is cruciaal voor iedere Bruggeling. Dat is toch iets dat we zeker geleerd hebben in deze coronaperiode”, aldus Mercedes Van Volcem. We verschenen met het project in het boomblad van de Bosgroepen West-Vlaanderen. Zie hieronder het artikel. Je kan ook het volledige boomblad lezen via de link onderaan.

Het desbetreffende fragment die Beisbroek beschrijft.

Boomblad is een initiatief van Bosgroepen West-Vlaanderen.

Brugge

Trek je botten aan en kom naar het bos

Al heel wat jaren organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een educatieve focusweek onder de naam ‘Week van het Bos’. Het Natuurcentrum Beisbroek ( Stad Brugge) bouwde de voorbije jaren een traditie op in deelname. Dit jaar vindt deze educatieve week plaats van zondag 11 oktober tot en met zondag 20 oktober. “Week van het Bos biedt een educatief  aanbod voor zowel scholen, verenigingen als het brede publiek. Ieder jaar op rij mogen we spreken van een succes. Ik nodig dan ook alle Bruggelingen uit om dit weekend de botten aan te trekken en naar het bos te komen”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Brugse stadsbossen

Stad Brugge lanceert dit jaar een boekje met als titel ‘De Brugse Stadsbossen’. “We kozen bewust voor deze titel aangezien we onze inwoners willen informeren over het rijkelijk aanbod van de bossen Beisbroek (98 ha), Tudor (40 ha) en het Chartreuzinnenbos ( 21ha). Het boekje laat je stap voor stap onze bossen ontdekken. Ze omvat een stuk geschiedenis van onze bossen, vertelt wat er allemaal te beleven valt, geeft een aantal weetjes weer en vertelt hoe we als Stad aan doordacht bosbeheer doen. De Stadsbossen en parken zijn de tuinen van de Bruggelingen. Het zijn dé uitgelezen plekken om samen met vrienden en familie een aangename tijd door te brengen. Als stadsbestuur hechten we veel waarde aan deze natuurpracht.

Met een weloverwogen aankoopbeleid brachten we de groenzones in Sint-Michiels en Sint-Andries met elkaar in verbinding. Zo vormden we deze bosgebieden om tot één groene long. Voormalige kasteel- tuinen en bossen openden de deuren voor het grote publiek om er te wandelen, fietsen, een koetsrit te maken of paard te rijden. Uitblazen doe je op een mooi terras omring door prachtige natuur of gezellig met je picknick op één van de picknickplekjes”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

Natuurcentrum Beisbroek

Het Natuurcentrum Beisbroek biedt iedereen de kans om op een leuke en interactieve manier te leren over de natuur en het milieu. Het heeft een rijk aanbod aan activiteiten. “In een omgeving die rust biedt en uitnodigt tot spel en verkenning kunnen onze inwoners de natuur van dichterbij leren kennen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.

Met het gezin naar het bos

Voor een leuke gezinsactiviteit kan je dit jaar met het volledig gezin terecht op Beisbroek. “Gezinnen kunnen gratis deelnemen aan deze activiteiten. Ze worden begeleid door onze enthousiaste gidsen en educatieve medewerkers”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.  

Overzicht activiteiten Week van het Bos
 • Help de natuur een handje

Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je aan de lijve ondervinden wat natuurbeheer inhoudt? Dan is dit dé activiteit bij uitstek. Na een woordje uitleg ga je zelf aan de slag op het heideveld in Beisbroek. Wij verwennen je graag met een warm drankje.

 • Zaterdag 10 oktober 2020 – 14:00 – 17:00
 • Blokhut – Parking Diksmuidse Heirweg, 8200 Brugge
 • Inschrijven verplicht:
 • Herfst- en paddenstoelenwandeling

Geniet je van de herfstkleuren en -geuren? Interesse om bijzondere zwammen te ontdekken in Beisbroek? Welkom op onze wandeling! Een gids neemt je graag op sleeptouw.

 • Zondag 11 oktober 2020 – 14:00 – 16:00
 • Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Brugge
 • Inschrijven verplicht:
 • Ravot je rot!

Hoor je bij de groep van speelvogels tussen 7 en 12 jaar?
Wil je het bos en alles wat erin te vinden is op een heel andere manier ontdekken? Zorg dat je erbij bent!

 • Zondag 14 oktober 2020 – 14:00 – 16:00
 •  Iedereen welkom tussen 7 en 12 jaar!
 •  Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Brugge
 •  Inschrijven verplicht: 
 • Verhalenwandeling

Wil je de bomen en andere bosbewoners eens op een andere manier bekijken?
Sluit je dan aan bij deze wandeling met volksverhalen, waarbij je jouw fantasie de vrije loop kan laten gaan.

 • Zondag 18 oktober 2020 – 14:00 – 16:00
 • Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Brugge
 • Inschrijven verplicht:

Scholenaanbod

Het Natuurcentrum voorziet een uitgebreid aanbod van activiteiten voor scholen. Dit biedt ze de kans om doorheen het volledige jaar aanvraag te doen. Zo kan je op stap met de gids, de bestaande dierensoorten ontdekken en heel wat bijleren over de verschillende bomen in het bos. “Ook dit jaar kwamen er naar aanleiding van de Week van het Bos heel wat aanvragen binnen ( zie bijlage). Hier mogen we trots op zijn, het bewijst nog maar eens dat onze stadsbossen over een grote aantrekkingsfactor en educatieve waarde beschikken. De activiteiten zelf worden steeds op leeftijdsniveau georganiseerd en nemen kinderen mee in de bijzondere wereld van het bos. Dit jaar bundelen we al deze activiteiten in een schoolbrochure. Zo hebben scholen een overzicht van de bestaande activiteiten en beschikken ze over voldoende informatie”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Grote meerwaarde

Schepen Mercedes Van Volcem: “Als schepen besef ik dat onze Brugse bossen een grote meerwaarde zijn voor onze inwoners. Ze bieden tal van voordelen en dragen bij tot een groenere stad. Daarom stelden we recent nog de uitbreidingsplannen van de Stad voor. Zo breiden we het stedelijk domein Beisbroek (98 ha) met aangrenzende domeinen Tudor (40 ha), Chartreuzinnenbos en Foreest (52 ha) en het Provinciaal domein Tillegem (131 ha) met 24 hectare uit. Zo voorzien we in extra ruimte om te genieten en te sporten in onze Brugse natuur.”