Tag: steenbruggebrug

Brugge

Update: dossier Steenbruggebrug

BRUGGE – Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Een nieuwe schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan het adres van minister Peeters biedt een update van het dossier.

Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Ondertussen is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij volgde ook een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 26 januari 2023 zei de minister het volgende: “Een volgend overlegmoment rond Minder Hinder met de betrokken partijen is voorzien op 3 maart 2023. Alle afspraken worden gebundeld in de “Minder Hinder-nota”, wat een ‘levend’ document is dat steeds concreter wordt en ook tijdens de werken voortdurend geüpdatet zal worden in samenspraak met de aannemer.” Een vervolgoverleg rond Minder Hinder staat gepland op 25 mei 2023.

Ondertussen liet de minister weten dat De Vlaamse Waterweg de plannen van de Steenbruggebrug licht heeft gewijzigd, maar dat er fundamenteel niets aan het ontwerp is veranderd. Het openbaar onderzoek moet hierdoor echter wel worden overgedaan. Uit het antwoord van de minister blijkt dat met de beperkte aanpassingen ook voldaan wordt aan enkele bezwaren van buurtbewoners die werden ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek. Nu volgt dus een tweede openbaar onderzoek. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op de timing.

De procedure voor het verwerven van de gronden is lopende en de opstart van de onderhandelingen met de eigenaars verwachten we nog dit jaar.

De aanbesteding van de eerste fase vond reeds plaats. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal ook de voorbereiding voor de opstart van de uitvoering van start gaan.

Op 5 mei 2023 vond er een zitting van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie plaats. Dan zullen, onder andere, de ingediende bezwaarschriften/reacties en de replieken van de lokale overheden aan bod komen. De wijzigingen aan de plannen doet geen afbreuk aan de start van de werkzaamheden. Deze staan nog steeds gepland om midden 2023 van start te gaan. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning – met uiterste beslisdatum 15 juli 2023 – kan de opstart van de uitvoering voorbereid worden.

Lees hier meer over het dossier.

Vind hier mijn vraag en het antwoord aan de minister:

Vlaams Parlement

Grondige renovatie van Bombardierbrug

De Bombardierbrug in Brugge (ook bekend als Fietsersbrug Brugeoise) over het kanaal Gent-Oostende wordt intensief gebruikt, met name door schoolgaand verkeer. De brug is aan een grondige renovatie toe waardoor deze vanaf 20 februari niet meer toegankelijk is. Voor fietsers en voetgangers voorzien we een omleiding. Deze tijdelijke situatie zal duren tot eind augustus.

Grondige renovatie van Bombardierbrug

Brugge is omgeven door water wat maakt dat auto-, fiets- en voetgangersbruggen belangrijk zijn voor de ontsluiting van de stad. “We plannen aanzienlijke investeringen in de herbouw en renovatie van verschillende bruggen, waaronder de Bombardierbrug. Voor de Bombardierbrug gaat het om een investering van 1,3 miljoen euro”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Ik heb de ambitie om meer mensen aan het fietsen te krijgen en dat voor alle soorten verplaatsingen van het werk, naar de school of de winkel. Door de Bombardierbrug te renoveren zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad.”

De Vlaamse Waterweg nv zal het stalen brugdek renoveren, de betonnen onderdelen herstellen, de wegdekbekleding en brugdekvoegen vernieuwen en twee nieuwe pijlers plaatsen onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen.

“Opnieuw een Brugse brug die onder handen genomen wordt”, steekt schepen Mercedes Van Volcem van wal. “Een opsteker voor fietsend Brugge, want de Bombardierbrug wordt veelvuldig gebruikt en verbindt Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Na ontwikkelingen in de dossiers rond de Steenbruggebrug, de Krakelebrug en de Kruispoortbrug, ben ik blij dat ook dit dossier gevolg krijgt. De fietsersbrug is al enige tijd aan een grondige renovatie toe”.

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Toegang tot de brug verdwijnt voor alle verkeer vanaf 20 februari 2023. Dit om de werken vlot én veilig uit te voeren. Vermoedelijk duurt dit tot eind augustus 2023. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een omleiding via de Bargeweg (zie afbeelding).

Tijdelijke onderbrekingen van de jaagpaden

Tijdens bepaalde uitvoeringsfases zal het jaagpad uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk niet toegankelijk zijn. We voorzien lokale omleidingen.

  • Jaagpad linkeroever (Vaartdijkstraat)

Bij het afsluiten van het jaagpad ter hoogte van de brug, blijft de doorgang verzekerd via een tijdelijk aangelegd fietspad langs de inrit van het VTI.

  • Jaagpad rechteroever (Lappersfortstraat)

Voor het jaagpad op rechteroever blijft doorgang verzekerd via een lokale omleiding via de Baron Ruzettelaan. De toegang tot het Edward Joossensplein is op deze momenten mogelijk via de Lappersfortstraat (neem de afslag direct na het Q8-tankstation).

Demontage stalen brugdeel over het kanaal

Op 11 maart 2023 verdwijnt het brugelement over het kanaal Brugge-Gent tijdelijk voor schilderwerken. Tijdens deze hijsoperatie zal het jaagpad op linker- en rechteroever van 6 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds onderbroken zijn voor alle verkeer. De doorgang blijft echter verzekerd via een omleiding die loopt via de Baron Ruzettelaan.

Hermontage van het stalen brugdeel over het kanaal is voorzien in de tweede helft van juni 2023.                                                                                                                                      

Besix n.v. voert de werkzaamheden uit voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (excl. btw). De werken worden medegefinancierd door Europa.

Brugge Vlaams Parlement

Eindelijk geld voor nieuwe Steenbruggebrug

Tijdens de commissie in het Vlaams Parlement lichtte de minister haar investeringsplannen voor 2023 toe. 2,3 miljard euro maakt de Vlaamse Regering vrij om te investeren in 815 projecten. Ook de nieuwe Steenbruggebrug kreeg een plaatsje in de investeringsplannen.

Eindelijk geld voor nieuwe Steenbruggebrug

Jaarlijks worden de investeringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma of GIP. Dat GIP geeft een overzicht van alle investeringen en de grote infrastructuurwerken voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing. 

Voor komend jaar maakt de Vlaamse Regering 2,3 miljard euro vrij om te investeren in mobiliteit en openbare werken. Dat maakte Vlaams minister Peeters bekend tijdens de commissie in het Vlaams Parlement. Fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid staan centraal bij deze investeringen.

Als schepen van financiën en openbaar domein volg ik de begrotingsgesprekken met extra aandacht. Het is altijd belangrijk te weten waaraan de voorziene budgetten besteed zullen worden. Tenslotte plaats ik al langer Brugse dossiers op de Vlaamse agenda.

De grootste hap uit het budget gaat naar het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Met ongeveer 738 miljoen euro aan middelen zullen komend jaar zo’n 488 projecten uitgevoerd worden. Het departement Mobiliteit en Openbare werken volgt met een budget van 526 miljoen euro en ook de Vlaamse Waterweg zal in 2023 zijn schouders kunnen zetten onder 101 projecten met zo’n 325 miljoen euro aan middelen.

Vlaamse steun voor Brugse projecten

Ook enkele Brugse projecten zijn opgenomen in het investeringsplan van de Vlaamse Regering. De nieuwe Steenbruggebrug staat al langer op de agenda, maar nu wordt ook effectief budget voorzien. De omgevingsvergunningen worden bijna ingediend en dan is het belangrijk om snel te kunnen schakelen. Hier ben ik uiteraard erg blij mee.

Naast de Steenbruggebrug wordt ook budget vrijgemaakt voor het complexe project van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de werkzaamheden aan de stationsbuurt (R30). Respectievelijk 24,2 miljoen euro en 16,7 miljoen euro staan hiervoor ingeschreven. Verder is er ook nog studiebudget voor diverse verkeersstudies in Brugge waaronder de ondertunneling van ’t Zand en de Bloedput. Ik ijver al jaren voor een aanpak van die zone.

Vind hier de link naar het volledig artikel.

Brugge

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Als volksvertegenwoordiger pik ik op thema’s in uit de actualiteit, vaak met een link naar mijn/onze stad, Brugge. Herbestemming van de kerken kwam aan bod de laatste weken, het multifunctioneel gebruik in de stad met betrekking tot laad-en losparkeerplaatsen die ingezet konden worden als XL-terras, maar ook de wachtlijsten van de sociale woonsector. Het dossier Steenbruggebrug in Brugge volg ik op de voet op, samen met het verplaatsingsgedrag van de Vlaming en het profiel van onze autobestuurder. Bekijk hier onder de schriftelijke vragen aan de respectievelijke ministers.

Brugge

Steenbruggebrug wordt concreet

BRUSSEL/BRUGGE – Er komt schot in de zaak van de nieuwe Steenbruggebrug. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) steekt de spade in maart 2023 in de grond. Het project heeft inmiddels een prijskaartje van 32 miljoen euro.

De nieuwe Steenbruggebrug is nodig om schepen tot 3.000 ton te kunnen laten passeren. “Nu zijn er lange wachttijden voor auto’s als de huidige brug open staat. De hoge brug die er komt betekent een permanent vlotte verbinding tussen Brugge en Oostkamp voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers en voetganger krijgen een aparte beweegbare brug”, vertelt volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Zo zou de nieuwe Steenbruggebrug er gaan uitzien.

De vaste hoge brug is in totaal 235 meter lang, 22 meter breed en 7 meter hoog. Op die manier zullen schepen die hoog geladen zijn er probleemloos onderdoor kunnen. Het wegdek wordt uitgerust met een afzonderlijk busrijvak.

Schop in de grond

Naast de twee bruggen, zal het kanaal rechtgetroken worden. Momenteel is het moeilijk voor sommige schepen om de draai net voor de brug goed te nemen. “Er worden dus heel veel problemen in één keer aangepakt”, legt Van Volcem uit.

Normaal had de schop dit jaar in de grond moeten zitten, maar procedures vertragen het hele dossier. Als schepen van Openbaar Domein en Vlaams parlementslid vroeg ik aan bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar een stand van zaken.

Tijdelijke omleiding

“De Vlaamse Waterweg plant het indienen van de omgevingsvergunning begin mei 2021, er is enige vertraging door het geotechnisch onderzoek”, zegt Peeters. Er moeten gronden verworven worden aan de achterzijde van Delhaize en het parochiaal centrum. Die verwerving verloopt moeizamer.

In maart 2023 zoude de werken dan starten. Het einde is voorzien voor eind 2024. Met een budget van 32 miljoen euro wordt alvast een grote buffer ingerekend voor tijdelijke constructies om het verkeer vlot om te leiden.

Timing
26/03/2021 : start uitvoeringsontwerp
18/03/2022 : verzending bestek/prijsvraag aan aannemers
02/03/2023 : start van de werken
19/12/2024 : einde van de werken

Kostprijs Werfinstallatie € 2.729.452,81
Vaste wegbrug € 15.820.259,46
Beweegbare brug voor fietsers & voetgangers € 2.584.479,70
Wegenis € 2.208.897,32
Bochtrechttrekking € 5.215.891,59
Omgevingsaanleg € 1.465.000,00
SUBTOTAAL € 30.023.980,88
Tijdelijke infrastructuur € 993.000,00
Onteigeningen € 1.000.000,00
TOTAAL € 32.016.980,88

Vanuit het parlement volg ik dagelijks de Brugse en Vlaamse dossiers op.