Brugge

Update: dossier Steenbruggebrug

BRUGGE – Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Een nieuwe schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan het adres van minister Peeters biedt een update van het dossier.

Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Ondertussen is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij volgde ook een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 26 januari 2023 zei de minister het volgende: “Een volgend overlegmoment rond Minder Hinder met de betrokken partijen is voorzien op 3 maart 2023. Alle afspraken worden gebundeld in de “Minder Hinder-nota”, wat een ‘levend’ document is dat steeds concreter wordt en ook tijdens de werken voortdurend geüpdatet zal worden in samenspraak met de aannemer.” Een vervolgoverleg rond Minder Hinder staat gepland op 25 mei 2023.

Ondertussen liet de minister weten dat De Vlaamse Waterweg de plannen van de Steenbruggebrug licht heeft gewijzigd, maar dat er fundamenteel niets aan het ontwerp is veranderd. Het openbaar onderzoek moet hierdoor echter wel worden overgedaan. Uit het antwoord van de minister blijkt dat met de beperkte aanpassingen ook voldaan wordt aan enkele bezwaren van buurtbewoners die werden ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek. Nu volgt dus een tweede openbaar onderzoek. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op de timing.

De procedure voor het verwerven van de gronden is lopende en de opstart van de onderhandelingen met de eigenaars verwachten we nog dit jaar.

De aanbesteding van de eerste fase vond reeds plaats. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal ook de voorbereiding voor de opstart van de uitvoering van start gaan.

Op 5 mei 2023 vond er een zitting van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie plaats. Dan zullen, onder andere, de ingediende bezwaarschriften/reacties en de replieken van de lokale overheden aan bod komen. De wijzigingen aan de plannen doet geen afbreuk aan de start van de werkzaamheden. Deze staan nog steeds gepland om midden 2023 van start te gaan. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning – met uiterste beslisdatum 15 juli 2023 – kan de opstart van de uitvoering voorbereid worden.

Lees hier meer over het dossier.

Vind hier mijn vraag en het antwoord aan de minister:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.