Beleid Vlaams Parlement Wonen

Minister Van den Bossche opent doos van Pandora met databank richthuurprijzen

Minister Freya Van den Bossche(Sp.a) wil een databank opzetten van de huurprijzen in Vlaanderen. Elke verhuurder moet dan z’n huurprijzen registreren. “Geen goed idee. Ik vrees dat minister Van den Bossche de verhuurders teveel viseert. Wil de minister dan ook een databank opstellen van wanbetalers?” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld)

“Dit voorstel lijkt op het eerste gezicht interessant voor de huurder, maar dat is het niet. Het wordt steeds minder aantrekkelijk om te investeren in huurwoningen. Hierdoor stijgt de prijs van huurwoningen. Er zijn nu al tekorten op de huurmarkt die onopgelost blijven. Het plafonneren van de huurprijs betekent een doodsteek voor investeringen in de huurmarkt. Hierdoor zullen bijvoorbeeld kotstudenten of pas samenwonende koppels het steeds moeilijker hebben om een woonst te huren in hun favoriete gemeente of stad.”

“Maar wat ik het meest vrees is dat dit het begin is van het plafonneren van de huurprijs… Ik vrees dat de minister nu de doos van Pandora opent.” stelt Van Volcem.

“De databank is opnieuw een plan van de Vlaamse Regering om meer controle te krijgen over de burger. De verhuurder krijgt extra administratieve last op z’n bord. Het uitwerken van de controle betekent meer ambtenaren.” Zo versmacht de minister gans de huurmarkt. In plaats van investeringen in kwalitatieve private huurwoningen te stimuleren jaagt ze de investeerders weg.

“Is de minister bereid om de verhuurder te helpen en een databank voor wanbetalers op te stellen? Voor oneerlijke huurders die hun huur niet betalen en steeds hoppen van de ene woning naar de ander”

“Van den Bossche trekt extra middelen uit voor sociale woningbouw om de wachtlijsten in te korten. Maar tegelijk ontmoedigt ze de private investeerders. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zullen hierdoor enkel maar toenemen, bij gebrek aan alternatieven op de gewone huurmarkt. De private huurmarkt moet juist aangemoedigd worden en niet ontmoedigd.”

“De Vlaamse regering heeft eerder een verstrenging van het E-peil doorgevoerd, waardoor ook investeringen in nieuwe huurwoningen duurder worden. Er staat een grens op datgene wat verhuurders aankunnen.” besluit Van Volcem.

Mercedes Van Volcem is lid van de commissie Woonbeleid in het Vlaams Parlement en schepen voor huisvesting/woonbeleid in Brugge.