Beleid Parlementair werk Tussenkomsten Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Sociale Kredietsector aan herziening toe

Open Vld pleit voor een herziening van het Sociale kredietsector. “Het huidige systeem is te complex en te weinig transparant. Het maakt efficiënt besturen niet mogelijk. Momenteel voorzien zowel het Vlaams Woningfonds (VWF) als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sociale kredieten.”vertelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Van Volcem diende een voorstel van resolutie in in de commissie Woonbeleid in het Vlaams Parlement. In het voorstel pleit ze ervoor om enkel het Vlaams Woningfonds bevoegd te maken voor de sociale kredieten. De VMSW zou dan louter bevoegd zijn voor de sociale huursector. “In het kader van efficiënt bestuur kan dit een stap vooruit betekenen.”stelt Van Volcem vanuit de oppositie.

Het debat vindt gehoor in het Vlaams Parlement. Om de discussie open te trekken naar alle betrokken actoren stelde Van Volcem een hoorzitting voor. Zowel de oppositie als een deel van de meerderheid had hier oren naar. Carl Decaluwé(Cd&v) steunde het idee van een hoorzitting.

Eind maart zal de hoorzitting plaats vinden. Bij de hoorzitting worden de betrokken actoren uitgenodigd om hun visie te komen uitleggen aan de Vlaams Parlementsleden.  In dit geval kunnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Vlaams Woningfonds en bijvoorbeeld erkende kredietmaatschappijen uitgenodigd worden.

Van Volcem reageert tevreden: “Het is goed dat ook een deel van de meerderheid instemde met de hoorzitting. Zo kunnen we het debat ten gronde voeren.”