Beleid Tussenkomsten

Debat Vlaams Parlement over stadion Brugge

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) interpelleert de minister van Ruimtelijke Ordening, Philip Muyters (N-VA) over het stadiondossier te Brugge. Van Volcem hekelt ook de schorsing voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen De Spie en de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

httpv://www.youtube.com/watch?v=evoYvjaln8M&feature=feedu

De Raad van State schorste in een arrest het deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat betrekking heeft op de inplanting van het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad van State baseert zich op het argument dat de Vlaamse Regering onvoldoende rekening houdt met het Milieu-effectenrapport, het MER. In dat MER is het huidige project het minst gunstige voor het leefmilieu. De Vlaamse Regering had, aldus de Raad van State, alle sites moeten onderzoeken, vergelijken en had beter moeten motiveren waarom voor de Chartreuse-site is gekozen.