Beleid Ruimtelijke Ordening

Van leegstaande school(KTA) tot woonproject

Het voormalige schoolgebouw wordt omgebouwd tot een meergezinswoning met afbraak van een aantal storende volumes. Het project  is een herbestemming van een leegstaand schoolgebouw in de Nieuwe Gentweg nr. 47 te Brugge.

Het project voorziet 16 woongelegenheden en zal in een ondergrondse parking 16 parkeerplaatsen voorzien en voldoende comfortabele fietsenstallingen.

Ten behoeve van de bouw van de ondergrondse parkeerruimte worden het achteraan gesitueerd bijgebouw en de aanbouw achter het hoofdvolume afgebroken. De aanbouw achter het hoofdvolume wordt herbouwd tot 12m bouwdiepte. De open ruimte wordt tot één ruim binnengebied omgevormd.  De woongelegenheden zijn niet zo ruim en zo hopen we betaalbare woongelegenheden te creëeren in de binnenstad.