Sint-Jozef - Koolkerke Wonen

VZW Oranje kan woonproject bouwen op Fort Lapin te Brugge.

Vzw Oranje, een organisatie in de gehandicaptensector, zal een nieuwbouw optrekken op het braakliggend perceel tussen twee wachtgevels in Fort Lapin.

Het nieuwe volume telt drie bouwlagen en een hellend dakvolume. Het gebouw voorziet in een uitbreiding van het bestaande complex (rechter buurperceel). Het voorziet kamers voor in totaal 15 personen.

“Het ontwerp schikt zich in z’n anders zijn qua architectuur en in z’n manifest zijn qua volume inname, binnen een goede ruimtelijke ordening”, zegt schepen Van Volcem. “Ruimte bij creëren voor mensen met beperkingen om hen te laten volwaardig deelnemen aan het leven, da’s een project die je als beleidsmensen moet ondersteunen”, aldus de schepen.