Beleid Tussenkomsten

Vlaamse woonlening voor nieuwbouw is absurd

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) kaart een absurditeit in de Vlaamse Woonlening aan in de commissie Wonen. “De Vlaamse Woonlening is een vorm van sociale lening met lage intrestvoet, die wordt toegekend aan mensen die het niet breed hebben. Indien men beroep wil doen op de Vlaamse woonlening om een nieuwbouw te zetten, dient men over een bouwgrond te beschikken waar geen hypotheek op staat. Mensen die het niet zo breed hebben, beschikken over het algemeen toch niet over een bouwgrond zonder hypotheek?” stelt Van Volcem

“De bouwgrond aankopen en het huis bouwen met de Vlaamse Woonlening gaat ook niet, gezien deze beperkt is tot een budget van 125.000. De prijzen van de bouwgrond zijn hiervoor te hoog.”
Uit cijfers blijkt dat nog geen 3% van de Vlaamse Woonlening wordt besteed aan nieuwbouw. Wat bewijst dat vele personen die voor een sociale lening in aanmerking komen niet over een ‘afbetaald’ stuk grond beschikken. In 2009 waren dat er slechts 43.

Minister Lieten (Sp.a) antwoordt dat de Vlaamse Regering een te groot risico neemt als men de voorwaarde laat vallen, doordat men dan geen hypotheek van eerste rang heeft. Bij moeilijkheden zou de administratie moeilijker de geleende budgetten via hypotheek kunnen terugvorderen.

Van Volcem stelt dat de Vlaamse regering moet kiezen. “Ofwel stimuleert men nieuwbouw en laat men ook sociale woonleningen toe voor de aankoop van zowel grond als nieuwbouw. Ofwel wijzigt men de wet op voorrechten en hypotheken. Thans wordt nieuwbouw tegengehouden. Dit is ook een discriminatie ten aanzien van private bouwondernemingen en bevoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale koopwoningen in hun geheel bouwen.”