Tag: werken

Brugge

Heraanleg Boomgaardstraat: een eerste visie

BRUGGE – Stad Brugge zet in op duurzame, verkeersveilige straten. De voetpaden in de Boomgaardstraat in betontegels liggen er verzakt bij en zijn reeds meerdere malen hersteld. Ook de rijweg in asfalt is reeds meerdere malen hersteld. Om waterinfiltratie en verkeersveiligheid voorop te zetten, wordt de Boomgaardstraat volledig vernieuwd. Een eerste voorontwerp van de heraanleg werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de inwoners van de Boomgaardstraat voorgesteld.

Duurzaam ontwerp: waterinfiltratie door gescheiden rioleringsstelsel en meer groen

De bestaande riolering in de Boomgaardstraat wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Het vernieuwen van de rioleringen is prioritair voor het stadsbestuur. Gescheiden rioleringen scheiden het propere regenwater van het afvalwater en zo krijgt het de kans om in de bodem te sijpelen. Zo vullen de grondwaterreserves aan en bij hevige regenval is er minder kans op overstroming.

We voorzien enkele groenzones waar water kan infiltreren. Ook voorzien we dat het overige regenwater in de Spinolarei geloosd kan worden.

Heraanleg boomgaardstraat: materialisatie

De rijweg in asfalt heraangelegd in mozaiekkeien. Ook de parkeerstroken komt in kasseien. De voetpaden in platines van harde zandsteen en de uitritconstructie aan de Hoogstraat in rode mozaiekkeien.

Veilige straat voor voetgangers

Het ontwerp van de straat is gemaakt met het oog op de voetgangers. Het heraanleggen van de voetpaden zal voor de voetgangers reeds een verbetering zijn om door de straat te wandelen. Aan de zijde van de pare nummers zal het vernieuwde voetpad verder doorlopen dan bij de bestaande toestand. Ook voorzien we een uitritconstructie ter hoogte van de Hoogstraat: het licht verhoogd en visueel duidelijk voetpad van de Hoogstraat loopt dwars overheen de Boomgaardstraat. Voor gemotoriseerd verkeer is dit een duidelijk signaal om met de overstekende voetgangers rekening te houden.

Timing

Op 8 november organiseerde Stad Brugge een inspraakmoment voor de buurtbewoners. Zij gaven hun mening over hoe het ontwerp van de Boomgaardstraat nog verder kan verbeteren. Na deze vergadering passen we het plan aan waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen in januari 2023 te kunnen starten en om de eigenlijke heraanleg van september tot eind november 2023 te laten plaatsvinden. Een gedetailleerde timing volgt nog.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Hier kunt u de PowerPoint met de plannen bekijken.

heraanleg boomgaardstraat eerste visie
Brugge

Heraanleg Singel en Buiten Boeverievest: werken gestart op 7 februari. Einde is voorzien half juni

BRUGGE – Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest waren dringend aan vernieuwing toe. Begin februari gingen de werkzaamheden van start. Het einde van de werken is voorzien tegen half juni.   

Plan werken heraanleg Singel en Buiten Boeverievest

In opdracht van Stad Brugge werd op 7 februari gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van de Buiten Boeverievest en de Singel. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid, wordt in fases gewerkt. Bovenstaand plannetje toont de verschillende fasen van de werken. Op onderstaand schema wordt meer ingegaan op timing en detail van die fasen.

De werken hebben als doel een volledig gescheiden stelsel in alle straten te realiseren.

In de eerste fase van de heraanleg werd de Buiten Boeverievest aangepakt. Daar werd een nieuwe riolering geplaatst en aangesloten op het pompstation. In fase twee zal ook de Singel voorzien worden van een nieuwe riolering. Om die reden wordt de bestaande verharding opengebroken en zullen woningen tijdelijk enkel toegankelijk zijn te voet of per fiets. Nadien in fase drie zal men een rijweg aanleggen van de Singel tot de Smedenstraat. Tot slot zal men op het wandelpad een picknickzone inrichten en het speelplein van nieuwe toestellen voorzien.

Met deze werken wil ik de veiligheid en welzijn van de omgeving verbeteren voor komende decennia. Rond het speelplein worden vier nieuwe bomen voorzien alsook lage beplanting.

Meer weten? Klik hier

Schema werken heraanleg Singel en Buiten Boeverievest
Brugge

Gebrek aan plan van Vlaamse Regering voor Philips Brugge

Mercedes Van Volcem(Open Vld) voelde minister-president Peeters(Cd&v) aan de tand over de inspanningen van de Vlaamse Regering om Philips in Brugge te houden. “De Vlaamse Regering moet het juiste ondernemingsklimaat scheppen opdat innovatieve bedrijven als Philips hun onderzoekscentra hier willen houden.” stelt Van Volcem.  Peeters antwoordde dat de directie hem garandeert dat er geen afdankingen zullen volgen. “Het gaat over een herlocalisatie van de onderzoeksafdeling, niet over een afslanking. Bijzondere maatregelen zijn niet nodig. Ik ben blij dat de nieuwe afdeling zeker in een Vlaamse stad terecht komt.” antwoordde Peeters op 12 mei in de commissie Economie.

(meer…)