Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Pieters Zeebrugge

Stadsprojecten in Noorden van onze stad

Maandag was er een informatievergadering in Koolkerke in het Fort van Beieren omtrent de stadsprojecten en projecten in het Noorden van onze stad. Het Noorden van Bruggge behelst 57 procent van de oppervlakte en 22,1 procent van de inwoners.  Wonen in het Noorden van Brugge kent weinig groen maar wel nog veel open ruimte en landbouwgebied. Positief is dat de stad het Ooievaarsbos en het Duivekeetbos heeft aangekocht alsook de Sint-Pietersplas. Binnenkort gebeurt ook de aanleg van de spoorwegbedding naar groenwandelpad.

In Koolkerke is men zeer tevreden met de ondergrondse hoogspanningsleiding maar minder tevreden is men in Zeebrugge met het geplande project van minister Muyters. De mensen in de stationswik maken zich grote zorgen over het Ship project en de tunnels naast hun deur en de omvormers van de hoogspanningsleidingen. Dit gebied zal echt met leefbaarheidsproblemen kampen, stelt Vlaams volksvertegenwoordigster Mercedes Van Volcem.

Er moet echt een totaalplan komen voor Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege om die dorpen leefbaar te houden. De haven breidt nu uit maar de leefbaarheid is nu veel te veel ondergeschikt. Het moet een evenwichtig verhaal worden en de bevolking wordt allerminst door de haven en de Vlaamse overheid ingelicht. De mensen leven in onzekerheid en maken zich grote zorgen omtrent de waarde van huis en de leefbaarheid.

In Koolkerke staat in de toekomst nog een verkaveling op stapel in de Zagersweg van 53 woningen. Deze woningen zullen betaalbare woningen zijn. In Koolkere zijn er nu het meeste jonge gezinnen van Brugge met kinderen. Koolkerke heeft nood aan een mutlifunctionele zaal zoals Dudzele. Er komt ook nog mogelijks een woonontwikkeling aan de Arendstraat, maar dit zal niet voor de eerste jaren zijn.

In Sint-Jozef is de betonfabriek Structo herbestemd tot een mooi woonproject voor jong en oud. Er komen weldra nog 39 woningen bij en 131 serviceflats zijn in aanbouw met zicht op het water op amper 500 meter van de stad. In Sint-jozef zal men tevens 76 wooneenheden bouwen aan hoeve de Laere. Een inrichtingsstudie werd reeds opgemaakt.

In Sint-Pieters zijn heel wat plannen op til : Tempelhof sportpark wordt uitgebreid en de oude drukkerij krijgt een nieuwe woonbestemming. Een toekomstplan voor de wijk rutenburg en een herinrichting van de Sint-Pietersmolenwijk. De site blauwe reiger wordt een CO 2 neutrale wijk met 88 appartementen in hedendaagse architectuur.

Een randparking wordt aangelegd aan het station van Sint-Pieters en de site AZ Sint-Jan wordt op termijn eens sociaal- economische campus.

De kluifrotonde is bezig aan de Oostendsesteenweg en een nieuw fietspad wordt tevens aangelegd.