Dudzele - Lissewege Zeebrugge

Sluiting overweg Lissewege onaanvaardbaar voor Open Vld Brugge

De plannen van Infrabel om de spooroverweg in Lissewege dorp voorgoed af te sluiten is voor Open VLD Brugge onaanvaardbaar. De Stationsstraat moet de hoofdtoegang blijven tot het mooiste dorp van Vlaanderen, minstens dient een waardig alternatief naar voor worden gebracht.

Ook de dienst monumentenzorg van de stad Brugge gaf ongunstig advies gelet op de aanwezigheid van de monumenten (station) en andere panden op de inventaris. Bovendien is dit niet alleen een wansmakelijke ruimtelijke ordening, het is ook nefast voor de leefbaarheid van de handelszaken en restaurants die op veel toeristen kunnen rekenen.
Open VLD wil dan ook dat Infrabel de nodige studies onderneemt om de spoorweg in Lissewege onder te brengen in een sleuf en alle maatregelen neemt om de leefbaarheid van Lissewege dorp te garanderen nu en in de toekomst. De mogelijke meerkost is ondergeschikt aan de leefbaarheid van Lissewege. De polderdorpen moeten al genoeg inboeten.
Geen brug, geen afsluiting, maar een spoorweg die ter hoogte van de stationsstraat onder de grond verdwijnt.
Open VLD Brugge zal zich via haar schepen Mercedes Van Volcem, zelf wonende in Lissewege, verzetten tegen deze plannen en indien noodzakelijk zal Mercedes Van Volcem persoonlijk procederen bij de Raad van State tegen de geplande afsluiting van de Stationsstraat. “Ik heb me al vier jaar ingezet om Lissewege mooier te maken en gewaakt over de leefbaarheid. Gelukkig kon ik de burgemeester ook overtuigen om niet met een afsluiting in te stemmen.” getuigt Van Volcem.
De stationsstraat is al te vaak onderbroken voor werken aan de overweg, of andere werken en naar de toekomst toe moet de bereikbaarheid van de Lisseweegse dorpskern blijvend gegarandeerd worden.