Brugse binnenstad Dudzele - Lissewege Monumentenzorg Sint-Pieters Zeebrugge

Dienst monumentenzorg werkt achterstand dossiers weg

De dienst Monumentenzorg kent geen dossierachterstand meer. “De serieuze inspanningen van de dienst verdienen een blauwe pluim” stelt  schepen van ruimtelijke ordening en monumentenzorg, Mercedes Van Volcem.

1.Cijfers

In 2010 werden 676 dossiers ingediend bij de stad Brugge voor de zone Brugse binnenstad, Christus Koning en Lissewege. Dit zijn ca. 20% meer dossiers dan in 2009, stelt schepen Mercedes Van Volcem.

Van deze 676 dossiers waren vóór 1 februari 2011 reeds 580 dossiers afgehandeld. 
Ca. 200 dossiers zijn afgehandeld binnen de ontvankelijkheidsperiode van 30 dagen. Voor de resterende 380 dossiers is de behandelingstermijn gemiddeld 40 dagen. Hierbij kan opgemerkt worden dat 143 dossiers of ca. 38% (van de 380 reguliere dossiers) onderworpen werden aan een openbaar onderzoek in toepassing van de wetgeving ruimtelijke ordening.

2.Achterstand

De achterstand voor de dossiers van de binnenstad, Kristus Koning en Lissewege werd volledig gewerkt. Na de ontvoogding op 1 mei, werd elke vergunning tijdig afgeleverd.

3.Klantvriendelijk

Er waren ca. 120 plaatsbezoeken en ca. 330 (vooraf belegde) afspraken op kantoor moeten de impact van deze publieksvriendelijke houding onderlijnen. 

Het vooraf bespreken van projecten verkort in belangrijke mate de behandelingstermijn gelet op  het feit dat het dossier reeds gekend is en sneller geëvalueerd kan worden.  Het leidt ook in de meeste gevallen tot vergunning en niet tot weigering omdat inhoudelijke discussies meestal reeds een passende oplossing kregen.

4.Bouwaanvragen

Van de 676 ingediende dossiers in 2010 zijn 583 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen te tellen, die behandelt dienden te worden. 34% heeft betrekking op verbouwingswerken in de binnenstad.

Nieuwbouw blijft beperkt tot een 12-tal aanvragen of slechts 1,8%. 
Een belangrijk aandeel van de dossiers heeft betrekking op alles wat onderhoud gevels (8,4%), restauraties (3,1%) en vooral schrijnwerk (23%) en dakwerken (5,7%) betreft, samen goed voor zo’n 42,2 % van de aanvragen.

5.Schrijnwerk

De behandeling van dossiers over schrijnwerk blijft uitermate belangrijk.  Het overtuigen van bouwheren en aannemers om passende profileringen en raamverdelingen te gebruiken i.f.v. behoud van het karakter van de panden blijft een intensieve taak.

6.Openbaar domein

Ingrepen i.f.v. gebruik openbaar domein (terrassen) en publiciteit zijn eveneens niet te verwaarlozen, samen goed voor zo’n 7,4%.

7.Stedenbouwkundige inlichtingen en adviezen

Naast de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen worden ook nog tal van dossiers en vragen behandeld waarvoor een deskundig advies en verslag van de GSA noodzakelijk is.

Van de 93 ingediende dossiers werden in totaal reeds 73 dossiers behandeld omtrent informatievragen, stedenbouwkundige attesten, adviezen omtrent milieuvergunningen, vragen om splitsing enz.

Nieuw zijn ook de conformiteitattesten voor uitbatingen onderhevig aan een vergunning van Toerisme Vlaanderen.  Hierin wordt de vergunde situatie verduidelijkt van uitbatingen van hotels, vakantiewoningen en/of gastenkamers. Dit vraagt telkenmale een vrij intensief opzoekingwerk naar de correct vergunde toestand.

Ook van deze dossiers zijn inmiddels 87% afgewerkt.

In 2010 werden bij DMS 929 stedenbouwkundige uitreksels door notarissen aangevraagd en behandeld.

8.Stedenbouwkundige overtredingen

In 2010 werden 60 overtredingen vastgesteld t.a.v. de vigerende lokale en regionale regelgevingen.  Voor 26 overtredingen werd de herstelmaatregel bepaald in het het College van Burgemeester en Schepenen. Een 16-tal overtredingen werden in 2010 geregulariseerd met een stedenbouwkundige vergunning.