Beleid Energie Tussenkomsten

Naar een betaalbaar en efficiënt energiebeleid

Op woensdag 16 en donderdag 17 maart zijn er hoorzittingen gepland in de commissie Energie van het Vlaams Parlement.

Woensdag  komen vanaf 10u vertegenwoordigers van Electrabel, Nuon, Eandis en Infrax aan bod. Donderdag komen vanaf 10u vertegenwoordigers van BelPV, Cogen, ODE, VOKA, Febeliec en Test Aankoop aan bod.  De hoorzittingen zijn vrij toegankelijk.  (link)

“Het is de bedoeling om  de sector aan het woord te laten die aanleiding geven tot (leerrijke) discussies met parlementsleden. Ik hoop dat de minister oor heeft naar zowel parlementsleden als de bekommernissen in de sector. Een betaalbaar, efficiënt en waar mogelijk groen energiebeleid moet de leidraad zijn.” verduidelijkt Van Volcem.