Sint-Jozef - Koolkerke Wonen

Brugse Maatschappij voor Huisvesting renoveert tal van woningen op St. Jozef

Tal van sociale woningen op Sint-Jozef worden opgefrist. Eengezinswoningen in gesloten bebouwing worden verbouwd. Daken worden vernieuwd en van isolatie voorzien, schrijnwerk vervangen, gevels opgefrist. Binnenin worden vooral de sanitaire voorzieningen aangepakt.

Momenteel spreken we van panden in de Leon de Foerestraat, Louis de Potterstraat en de Paul Devauxstraat. Voor later dit jaar staan nog een 14-tal woningen in St. Jozef op de agenda voor renovatie.

“Een mooi voorbeeld dat ook Sociale Huisvestings Maatschappijen zich bekommeren om het  kwalitatief wonen van hun huurders” aldus Schepen Mercedes Van Volcem.