Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Kinderopvang mogelijk in militair hospitaal in Peterseliestraat

“Pietje Pek, de kinderopvang uit de Katelijnestraat waar al zoveel om te doen is geweest kan in de rechtertuinvleugel van de kazerne, op de gelijkvloerse verdieping, zijn intrek nemen”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

De gebouwen van het voormalige militair hospitaal zijn opgenomen in de Inventaris van het bouwkundig Erfgoed. Verderzetting van vroegere functie, nl. militaire kazerne, is niet langer mogelijk aangezien de gebouwen gedesaffecteerd werden en niet langer eigendom zijn van de federale overheid. De gewenste functie, nl. flexibele kinderopvang, is perfect inpasbaar in de panden zonder dat er (ingrijpende) verbouwingen noodzakelijk zijn.

“De site heeft een voldoende grote parking waar de ouders en het personeel kunnen parkeren. De functie is perfect passend in de context. Door de inplanting van de gebouwen, weg van de straat met geen directe buren en heel wat buitenruimte, lijkt dit een goede locatie voor de gevraagde functie. De terreinen zijn voldoende groot om het buitenspelen van kinderen mogelijk te maken zonder enige last naar de omgeving. Een deel van de tuinzone wordt door middel van een nieuwe afsluitingsdraad afgesloten van de rest van de tuin. Er worden intern een aantal beperkte verbouwingen gepland, het gaat voornamelijk om inrichtingswerken zoals het sanitair aanpassen, de keuken vernieuwen, … Het is een ideale tijdelijke oplossing voor die kleine Pietjes”, aldus schepen Van Volcem.