Beleid Extra Wonen

Samenwerkingsproject tussen wonen en welzijn op til

De stad Brugge is geselecteerd voor en samenwerkingsproject Wonen-Welzijn ondersteund door de Vlaamse Regering. “Dit is zeer positief nieuws voor het Brugse Woon- en Welzijnsbeleid. Heel wat Brugse instellingen participeren mee in het project dat de bedoeling heeft om wonen en welzijn beter op elkaar af te stemmen.” verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

“De Brugse stadsdiensten zijn meteen ingegaan op de projectoproep om experimentele projecten tussen de sociale huisvesting en de welzijnsector op te zetten. Het OCMW neemt de leiding op zich om alles in goede banen te leiden.”

“Tussen Wonen en Welzijn bestaan heel wat uitdagingen die alleen een oplossing krijgen als beide beleidsdomeinen structureel gaan samenwerken. Het is voornamelijk de bedoeling om zelfstandig wonen bij mensen met geestelijke moeilijkheden te bevorderen. Zodat we in de toekomst kunnen voorkomen dat bepaalde mensen uit huis worden gezet door hun sociale huisvestingsmaatschappij.” besluit Van Volcem, lid van de commissie Wonen in het Vlaams Parlement.

Heel wat partners participeren in het project. Zo participeren Vereniging ’t Sas, het CAW regio Brugge, het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg, de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Vivendo, het psychiatrisch ziekenhuis OLV en het samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg.”