Dudzele - Lissewege Ruimtelijke ordening Zeebrugge

Huktra krijgt vergunning voor oprichten van herstelwerkplaats voor containers in Koggenstraat

“Nieuwbouw of uitbreiding, de groei van bedrijven in de haven van Zeebrugge is een feit”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem; “zaken om blij en fier op te zijn !” Op een braakliggend terrein in de Koggenstraat wordt vooraan op het perceel een loods van 2.833m² en 11,5m hoog gebouwd.

Binnen deze loods zijn bijkomend een klein kantoor, 2 vergaderzaaltjes en sanitaire accommodatie ingericht. Tussen de rooilijn Koggenstraat en de bouwlijn wordt een groenzone voorzien, ten opzichte van de zijkavelgrenzen een groenzone-berm van 4 à 5m ten opzichte van de achterkavelgrens een infiltratiezone van 8m. De overige niet bebouwde oppervlakte van het terrein wordt verhard. Het terrein wordt aan de zijkavelgrens ontsloten via een bestaande geasfalteerde toegangsweg.

Het ontwerp voorziet dus de bouw van een loods en die zal worden ingericht als herstelwerkplaats voor containers. Op het terrein is bijkomende stelplaats voor containers in open lucht voorzien. Deze werkplaats is een onderdeel ter verdere exploitatie van de activiteiten op aanpalende terreinen van het transportbedrijf ‘Huktra International nv’, een bedrijf voor internationaal transport van tankcontainers (vloeibaar en in poedervorm) over de weg, het spoor en de zee.