Beleid Voorstellen

Van Volcem: 2 miljard euro gezocht voor renovatie sociale huurwoningen

“Om alle sociale huurwoningen te kunnen renoveren is een budget nodig van 2 miljard euro, gespreid over 10 jaar.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). De cijfers werden bekend gemaakt op het Vlaams Woonforum 2011. “Om zowel de renovatie als de nieuwbouw te realiseren is er veel te weinig budget. Een andere aanpak van de problemen is daarom noodzakelijk.”

“Bovendien wil minister Van den Bossche tegen 2020 zo’n 43 000 nieuwe sociale huurwoningen realiseren en 21 000 sociale koopwoningen. Om zowel de renovatie als de nieuwbouw te financieren is er veel te weinig budget. De renovatie is nochtans hoogst noodzakelijk, anders dreigen 1000’en sociale woningen verloren te gaan. Om nog maar te zwijgen over de 61 000 mensen die op de wachtlijsten staan. Er is dus een gans andere aanpak nodig.“ stelt Van Volcem.

Van Volcem pleitte vorig jaar reeds voor een meer tijdelijk statuut van sociale huurders. “Eens een huurder meer verdient dan de inkomensvoorwaarde moeten mensen gestimuleerd worden om te verhuizen.” Om de capaciteitsproblemen op te lossen wil Van Volcem meer samenwerken met de private huurders. “Deze nemen de renovatiekosten voor eigen rekening.”

Anno 2010 verhuren de Sociale Huisvestingsmaatschappijen(SHM) zo’n 142.515 sociale woningen. Dit betekent dat de SHM’s in totaal over 12,1 miljoen m² grondvoorraad beschikken. De sociale verhuurkantoren(SVK) verhuren zo’n 5.293 woningen. “Een beter kader voor de sociale verhuurkantoren moet zorgen dat meer private verhuurders in sociale woningen voorzien.”

In 2010 werden er ‘amper’ 1752 sociale huurwoningen gerealiseerd. “Minder dan de helft van wat de minister vooropstelde. Ze is met andere woorden flink gebuisd.”

Meer inzetten op eigendomsverwerving

“De minister kan maar beter haar doelstellingen bijschaven. Eigendomsverwering moet een belangrijke drijfveer blijven. Het is dan ook aangewezen om meer in te zetten op sociale leningen. In 2010 werden iets minder dan 4000 sociale woonleningen uitgereikt van gemiddeld +- 140 000 euro aan een tarief dat schommelt van gemiddeld 2%.” verduidelijkt Van Volcem.

“Om dit beter vorm te geven is een hervorming nodig van de sociale kredietsector. Hiervoor hebben we eerder al een initiatief genomen in het Vlaams Parlement met name mijn voorstel voor een harmonisatie in de sociale kredietsector. Nu zijn er teveel verschillen tussen leningen bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds (VWF). Dit werkt onduidelijkheid in de hand.”

“Het is hoog tijd dat minister Freya Van den Bossche actie onderneemt en haar beleid bijstuurt. Nog langer wachten betekent dat ze de 61 000 mensen op de wachtlijsten in de steek laat.” besluit Van Volcem.