Steenbruggebrug wordt concreet

23 mrt

BRUSSEL/BRUGGE – Er komt schot in de zaak van de nieuwe Steenbruggebrug. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) steekt de spade in maart 2023 in de grond. Het project heeft inmiddels een prijskaartje van 32 miljoen euro.

De nieuwe Steenbruggebrug is nodig om schepen tot 3.000 ton te kunnen laten passeren. “Nu zijn er lange wachttijden voor auto’s als de huidige brug open staat. De hoge brug die er komt betekent een permanent vlotte verbinding tussen Brugge en Oostkamp voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers en voetganger krijgen een aparte beweegbare brug”, vertelt volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Zo zou de nieuwe Steenbruggebrug er gaan uitzien.

De vaste hoge brug is in totaal 235 meter lang, 22 meter breed en 7 meter hoog. Op die manier zullen schepen die hoog geladen zijn er probleemloos onderdoor kunnen. Het wegdek wordt uitgerust met een afzonderlijk busrijvak.

Schop in de grond

Naast de twee bruggen, zal het kanaal rechtgetroken worden. Momenteel is het moeilijk voor sommige schepen om de draai net voor de brug goed te nemen. “Er worden dus heel veel problemen in één keer aangepakt”, legt Van Volcem uit.

Normaal had de schop dit jaar in de grond moeten zitten, maar procedures vertragen het hele dossier. Als schepen van Openbaar Domein en Vlaams parlementslid vroeg ik aan bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar een stand van zaken.

Tijdelijke omleiding

“De Vlaamse Waterweg plant het indienen van de omgevingsvergunning begin mei 2021, er is enige vertraging door het geotechnisch onderzoek”, zegt Peeters. Er moeten gronden verworven worden aan de achterzijde van Delhaize en het parochiaal centrum. Die verwerving verloopt moeizamer.

In maart 2023 zoude de werken dan starten. Het einde is voorzien voor eind 2024. Met een budget van 32 miljoen euro wordt alvast een grote buffer ingerekend voor tijdelijke constructies om het verkeer vlot om te leiden.

Timing
26/03/2021 : start uitvoeringsontwerp
18/03/2022 : verzending bestek/prijsvraag aan aannemers
02/03/2023 : start van de werken
19/12/2024 : einde van de werken

Kostprijs Werfinstallatie € 2.729.452,81
Vaste wegbrug € 15.820.259,46
Beweegbare brug voor fietsers & voetgangers € 2.584.479,70
Wegenis € 2.208.897,32
Bochtrechttrekking € 5.215.891,59
Omgevingsaanleg € 1.465.000,00
SUBTOTAAL € 30.023.980,88
Tijdelijke infrastructuur € 993.000,00
Onteigeningen € 1.000.000,00
TOTAAL € 32.016.980,88

Vanuit het parlement volg ik dagelijks de Brugse en Vlaamse dossiers op.

Rioleringsgraad Vlaamse gemeenten moet beter

23 mrt

BRUSSEL – In 2020 was gemiddeld 82,32 procent van de Vlamingen aangesloten op de riolering. Dit percentage groeide de laatste tien jaar aan met ruim vijf procent. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. Er zijn wel grote provinciale verschillen. “Limburg scoort het best met een rioleringsgraad van 88,21 procent. West-Vlaanderen is daarentegen de hekkensluiter. Daar zijn gemiddeld 78,93 procent van de inwoners aangesloten op de riolering. Deze provincie kende de afgelopen tien jaar wel de sterkste stijging. Zij gaan van 71,52 procent in 2010 naar 78,93 procent in 2020”, weet Van Volcem.
Op tien jaar tijd is de rioleringsgraad in Vlaanderen gestegen van 77,09 procent in 2010 tot 82,32 procent in 2020. De rioleringsgraad geeft de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners tegenover het totaal aantal inwoners van een gemeente weer. “Over alle gemeenten heen is dus nog steeds bijna één op vijf inwoners niet aangesloten op de riolering. Dat zijn heel veel mensen”, aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We zetten wel stappen vooruit, maar ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen en haar gemeenten beter en sneller kunnen op dit vlak. Laat ons dat de komende jaren tonen. De boodschap is dan ook: rioleren, rioleren, rioleren.”
 
Provinciale verdeling 
Wanneer we naar de vijf provincies kijken, merken we grote verschillen in rioleringsgraad. Limburg kon vorig jaar – net zoals in 2010 – de beste cijfers voorleggen. Daar zijn gemiddeld 88,21 procent van de inwoners aangesloten op de riolering. De provincie Antwerpen staat als tweede gerangschikt met een rioleringsgraad van 86,11 procent. De verschillen tussen de laatste drie provincies zijn miniem.
Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen scoren het minst goed met respectievelijk 80,20%, 79,76% en 78,93%. “Ik stel vast dat de volgorde qua rioleringsgraad in 2020 nog exact dezelfde is als deze in 2010”, aldus Van Volcem. “De kloof tussen de provincies is wel deels gedicht. In 2010 bedroeg het verschil tussen Limburg en West-Vlaanderen nog ruim dertien procent. In 2020 is dit teruggedrongen tot ruim negen procent.”
Bij de provincies scoort West-Vlaanderen het slechtst.

Horebeke bengelt onderaan, Baarle-Hertog spant de kroon

Ook de cijfers per gemeente of stad leggen interessante verschillen bloot. Zo vinden we de minst gerioleerde inwoners in het Oost-Vlaamse Horebeke (14,64%) en heeft de gemeente Denderleeuw de hoogste rioleringsgraad van Oost-Vlaanderen (99,69%). De meest gerioleerde inwoners van Vlaanderen wonen dan weer in het Antwerpse Baarle-Hertog (99,85%) en de gemeente Zoersel heeft de laagste rioleringsgraad van Antwerpen (58,73%). Alle Limburgse gemeenten bevinden zich qua percentage tussen aan de ene kant Voeren met 32,49% en aan de andere kant Genk met 99,15%. De gemeenten in Vlaams-Brabant zijn te vinden tussen Pepingen met 29,25% en Zaventem met 99,36% en tot slot zitten de West-Vlaamse gemeenten tussen Vleteren met 54,57% en Oostende met 99,48%.

Centrumsteden

Van alle centrumsteden doet Oostende het het best. Daar zijn gemiddeld 99,48 procent van de inwoners aangesloten op de riolering. Ter vergelijking: Sint-Niklaas moet het stellen met een rioleringsgraad van 87,69 procent.

De rioleringsgraad van de centrumsteden.

Lees hieronder meer over de rioleringsgraad in de print media:

HLN: https://www.hln.be/binnenland/bijna-1-op-de-5-vlamingen-nog-altijd-niet-aangesloten-op-riolering~a20efdca/

Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210323_93591926

Trends: https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/nog-bijna-1-op-de-5-vlamingen-niet-aangesloten-op-riolering-1068-1432464.aspx

500.000 euro voor herstelwerken Brugse Steenweg in Koolkerke

23 mrt

BRUGGE – Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters bevestigde vandaag dat ze voor het investeringsplan van 2021 een half miljoen euro voorziet voor herstelwerken aan de Brugse Steenweg te Koolkerke.

“Dat is goed nieuws”, zegt Van Volcem die hamerde op de investering, “Ik ijver al jaren voor het aanpakken van de steenweg bij Koolkerke.
De klachten zijn al lang gekend en werden al meermaals doorgegeven ook door mijn medepartijgenoot Jasper Pillen. Enkele jaren terug bekwamen we al een tonnagebeperking voor het zwaar vervoer en nu komt er ook een budget vrij om op korte termijn herstellingswerken te doen.”

Grondige aanpak

Verschillende betonplaten liggen los, het verkeer over de plateaus maakt erg veel lawaai, er zijn verzakkingen in de greppels tot op de fietspaden. Enkele locaties werden doorgegeven aan de bevoegde Vlaamse diensten. Er wordt ondertussen ook al naar de verdere toekomst gekeken. “Eigenlijk is de steenweg niet meer van deze tijd. Ze is te smal, het wegdek is aan vervanging toe en op sommige plaatsen wordt er te snel gereden.” Minister Peeters liet alvast weten dat voor de grondige aanpak van de steenweg er wordt gekeken of er een studie kan opgenomen worden in de investeringsprogramma’s van de komende jaren”, aldus Van Volcem.

Minister van Mobiliteit Peeters investeert 75,58 miljoen euro in Brugge

22 mrt

BRUSSEL/BRUGGE – Minister Lydia Peeters investeert 75,58 miljoen euro dit jaar in Brugge. Dat maakt de minister bekend in het jaarlijks Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP). Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem volgt de investeringen in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van dichtbij op in het Vlaams parlement en is uitermate tevreden met de investeringen van de minister. “De grootste investeringen op Brugs grondgebied gaan naar de A11 en de geluidsmuren van de N31”, legt de Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem uit.

Het GIP (Geïntegreerd Investeringsprogramma) van minister Peeters geeft ieder jaar een overzicht weer van alle investeringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Alle budgetten voor het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaams Waterweg, De Lijn en de Luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge worden erin opgenomen. “Als schepen van Openbare Werken in Brugge ben ik vast lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement, daarnaast houd ik de investeringen van de Brugse zeehaven nauwlettend in het oog als lid van het havenbestuur. De bekendmaking van het GIP is een belangrijk ijkpunt. Het is een onmisbaar instrument om zich te krijgen op de uitdagingen op vlak van mobiliteit en Openbare werken die aangepakt worden”, aldus de volksvertegenwoordiger. 

Wegenwerken in Vlaanderen | Vlaanderen.be

Geluidsmuren N31

In dat GIP maakt de minister nu bekend dat in totaal 70.985.000 euro naar het Brugs grondgebied gaat via het Agentschap Wegen en Verkeer. “500.000 euro wordt geïnvesteerd in de Brugse Steenweg in Koolkerke. Daar wordt de verharding van de rijweg én de middengeleiders hersteld”, duidt Van Volcem, “Maar liefst 14,3 miljoen euro zal de minister gebruiken voor de geluidsmuren aan de N31.”

2,41 miljoen euro van die grote pot gaat rechtstreeks naar het algemeen onderhoud en herstel van de wegen en fietspaden. “Zelf dring ik aan op het herstel van het fietspad van Dudzele naar Brugge, de geluidsmuren aan de N31 in Sint-Pieters en de fietsring rond Brugge, waar het dossier rond de nieuwe Steenbruggebrug een rol in speelt”, aldus Van Volcem.

Steenbruggebrug

Die Steenbruggebrug is opnieuw een groot dossier voor de regio. De stadsvaart zou er verlegd worden en een vaste hoge brug wordt er geplaatst ter hoogte van de oude Steenbruggebrug die voor schepen nog altijd open en toe gaat. Ook een beweegbare fietsbrug is opgenomen in het plan. “Veiliger en efficiënter woon-werkverkeer, een vlotte verbinding tussen Loppem en Oedelem en een volwaardige recreatieve route voor de Groene Gordel die aansluit op het Bovenlokaal Fietsnetwerk: dat is er wat er op het spel staat met het project Steenbruggebrug en de daarbijhorende aanpassingen aan de N50 en N309 bij Brugge. De Steenbruggebrug is een belangrijke toegang tot Brugge en deel van de verbindingsweg tussen Oostkamp en Brugge”, aldus de Vlaams Volksvertegenwoordiger. De start van de bouw van de Steenbruggebrug is voor zien voor 2023.

Elektrische bussen

De minister schrijft voor De Lijn 400.000 euro in voor 3 elektrische bussen in Brugge. Daarmee mogen we de verdere uitrol van de elektrische busvloot en busbediening inleiden.

Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg krijg 4.595.000 euro. “Het fietspad aan de Damse Vaart Zuid krijgt 168.000 euro. Daarnaast zijn de grootste investeringen in de onteigeningen ter voorbereiden van de werken aan de stadsvaart en dus de Steenbruggebrug. De minister voorziet ook budget om de kustbeveiliging aan te pakken en ter voorbereiding van de nieuwe zeesluis. De renovatie van de Bombardierbrug mag 340.000 euro kosten. Voor de haven van Zeebrugge wordt maar liefst een kleine 42 miljoen euro geïnvesteerd dit jaar.

Brugge doet de bloemetjes bloeien: Bebloemingsactie 2021 in corona moet elke gevel doen opfleuren

19 mrt

“Ik droom ervan dat we de kaap van 60.000 bloemen bereiken”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

BRUGGE – Stad Brugge lanceert jaarlijks haar bebloemingsactie. “De actie spoort de Bruggelingen aan om hun bloemetjes buiten te zetten, letterlijk. Zo maken ze hun buurt nog mooier. 2020 was alvast een topeditie: een kleine 45.000 stuks werden besteld en 76 buurtcomités deden mee aan het intiatief.  Ongelooflijk trots maakt mij zo’n enthousiasme. Dit jaar hoop ik dat we het nog beter mogen doen”, reageert een enthousiaste schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen Mathijs Goderis.

“De actie spoort de mensen aan om bloembakken met bloemetjes buiten te zetten maar ook contact te nemen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “In coronatijden zijn ook de buurtcomités inventief. Via Facebook (online) en manuele bedeling proberen de buurtcomités de mensen te bereiken”, zegt schepen Goderis.

Vergroenen

Het bebloemingsinitiatief mag al elk jaar rekenen op een warme respons van de Bruggelingen. “Het warme initiatief geeft kleur aan de buurt. We ‘vergroenen’ onze stad op die manier en tegelijk stimuleren we de samenwerking tussen de buurtbewoners. Dit jaar hopen we beter te doen dan vorig jaar. Daarom roep ik de Brugse Buurten op om zeker een bloemetje te bestellen. Ik droom ervan dat we de kaap van 60.000 bloemen bereiken. Al is dit wellicht te hoog gegrepen in tijden van corona”, aldus de Brugse schepen Mercedes Van Volcem. Bovendien is het zo dat sedert 2020 men niet enkel rode geraniums kan bestellen maar ook witte en dat je ook petunia kan bestellen in het wit, licht en fel roze.

Petunia’s en Geraniums

Vorig jaar had de Geranium ( 28.322) meer succes dan de Petunia (16.482).  De variatie zorgde ook voor een succeseditie in 2020 ondanks dat corona toen al toesloeg.  “Er werd anders gewerkt. Daarbij leverde de dienst Openbaar Domein zelf de grote bestellingen”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Jaarlijkse samenwerking

De bebloemingsactie is een jaarlijkse samenwerking tussen gemotiveerde medewerkers van de Groendienst en de Vrijwilligerscentrale van Stad Brugge. “Samen leiden beide partijen alles in goede banen en zorgen ze voor een vlot verloop tijdens de bedeling van de bloemetjes. Ze verdienen zeker zelf ook een bloemetje voor al die inzet”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Warme buurten

Zo’n 76 buurtinitiatieven maakten vorig jaar gebruik van de actie om buurtbebloeming te bestellen. Goed voor maar liefst 44.804 bloemen en 2.240 gevels. “Die middelen zijn er om buurtcomités te ondersteunen, activeren en te herwaarderen. De comités spelen een belangrijke rol voor ontmoeting, cohesie en buurtzorg, we willen op die manier ons steentje bijdragen tot een warme buurt”, zeggen schepenen Van Volcem en Goderis.

Hoe aanvragen?

Het aanvragen van de bloemetjes gebeurt via de website (zie bijlage). Naast het aanvraagformulier is er op de website ook meer uitleg te vinden over de voorwaarden om ook jouw straat of buurt in de bloemetjes te zetten. Vroeger kon je enkel bestellen via je buurtcomité, maar stel je vast dat er geen buurtcomité actief is of je buurtcomité niet deelneemt aan de actie omdat ze andere buurtinitiatieven heeft, dan kan je ook met vier personen uit de straat zelf je buurt bebloemen. Dit door de inwoners van je straat een flyer te bezorgen en de bestelling met vier mensen uit de buurt door te geven. “Sommige mensen wilden ook bebloemen maar konden niet omdat er geen buurtcomité was.  Nu gaan we soepeler te werk met 4 personen”, stelt schepen Van Volcem.

Praktisch

Inschrijven voor de actie kan tot en met maandag 5 april via het online formulier (zie bijlage). Hierna maakt de cluster Openbaar Domein de planning van verdeling op. Het verdelingsmoment zelf gaat door op zaterdag 8 mei. De grotere bestellingen worden afgeleverd bij de buurtcomités, de kleinere kan je afhalen in Buiten de Smedenpoort 2 ( site dienst openbaar domein). “Mijn dienst openbaar domein staat alvast klaar om de bloemen te bestellen en te bedienen”, sluit de Brugse schepen Van Volcem af. “Zelf kon ik ook dit jaar mijn buurtcomité overtuigen en hoop dat velen dat met mij doen.”

Bijlage

  • Enige voorwaarde is : maximum 20 planten per huis en ze moeten vooraan staan (niet op de achterbank)

Leefbaarheidsplan Zeebrugge klaar in 2022

18 mrt

BRUSSEL/ZEEBRUGGE – De onteigeningsperimeter rond de Nieuwe zeesluis van Zeebrugge zal eind dit jaar bekend zijn, maar zo nog belangrijker voor de Zeebrugse regio is het leefbaarheidsplan dat in 2022 klaar zal zijn. Dat antwoordde de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, op de vraag om Uitleg van onder andere Mercedes Van Volcem (Open VLD) die in de commissie Mobiliteit zetelt. “Het gebied, de omwonenden, de Havengemeenschap, Voka en andere stakeholders slaken een noodkreet. Ze verwachten duidelijkheid over de start van de bouw, maar vooral hoe zal de leefbaarheid van de omgeving gegarandeerd worden. Er is al vertraging in het dossier en nu kwam er ook een negatief advies van de auditeur. De nieuwe zeesluis is van hoogst belang in de regio qua tewerkstelling, export en de toekomst van onze zeehaven, maar ook de bedrijven, omwonenden en dorpsbewoners van Zeebrugge willen weten waar ze aan toe zijn”, klinkt het bij Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

De bouw van de nieuwe zeesluis zal pas beginnen in 2024.

De nieuwe zeesluis in Zeebrugge is een gigantisch investeringsproject van de Vlaamse overheid ter waarde van om en bij een miljard euro. “Er werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan het complex project voor de nieuwe zeesluis van Zeebrugge. Ondanks deze nieuwe procedure die een robuustere en meer participatieve besluitvorming moet garanderen dreigt het project ook nu weer vast te lopen”, klonk het bij volksvertegenwoordiger Van Volcem in de commissie.

Leefbaarheidsplan Zeebrugge

De zeehaven is van economisch belang, maar ook de leefbaarheid van het nabijgelegen Zeebrugge, omwonenden, dorpsbewoners, maar ook de bedrijven is van groot belang.  “Deel van het onderzoek is het leefbaarheidsplan van de regio waar een concreet actieprogramma wordt aan verbonden. Dat leefbaarheidsplan zal afgewerkt zijn in 2022. Dat moet bepalen hoe groot de onteigeningsperimeter is rond het project. Tegen eind dit jaar zullen omwonenden en bewoners weten tot waar er een onteigend zal moeten worden om de streek leefbaar te houden. Dus dit blijft niet boven de mensen hun hoofden hangen. Eind dit jaar komt er duidelijkheid”, aldus minister Peeters. Deze zomer is er ook opnieuw een overleg met de buurten in Zeebrugge en een terugkoppeling. De onteigeningsperimeter betekent rechtszekerheid. Ondertussen werd al 70 procent van de bedrijven in de onteigeningszone minnelijk onteigend.

Hinder verminderen en wegnemen

De minister verduidelijkte ook dat het leefbaarheidsplan heel concreet onderzoekt hoe het met de omgeving van de nieuwe zeesluis gaat en welke effecten er zullen zijn van het project: hinder tijdens de bouw maar ook de exploitatie. “De minister zal alles in staat stellen om die effecten te beperken en weg te nemen. De leefbaarheid van ons Zeebrugge wordt gevrijwaard. En dat is uiteraard de grootste bezorgdheid. De onzekerheid van de omwonenden van wat er nu precies gaat gebeuren is groot. Ik ben blij dat de minister belooft dat eind dit jaar er uitsluitsel zal zijn. Ik riep op om de koe bij de hoorns te vatten. Uit het antwoord van de minister blijkt dat ze ondanks een negatief advies van de auditeur, toch verder gaat met het project en niet aarzelt”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem nog.

Bekijk hier de vraag in de commissie:

Start bouw in 2024

In het Vlaams Regeerakkoord wordt beloofd dat de bouw van die nieuwe zeesluis deze legislatuur nog zal begonnen worden. Een negatief auditeursverslag deed de moed zakken, zo haalde Van Volcem, de minister verzekerde: “We blijven niet bij de pakken zitten. Een negatief auditeursverslag wil daarom niet zeggen dat de Raad van state zal afkeuren. Het Uitwerkingstraject, de derde fase waar het complex project nu doorgaat na de verkenning en onderzoeksfase , neemt meer tijd in dan beslag en zal later afgerond kunnen worden. Een definitief projectbesluit zal eind 2023 er zijn. De start van de bouw zal dus voor pas voor 2024 zijn.”

Ondertussen zullen er ook al in 2022 en 2023 voorbereidende werken worden gedaan zoals het verder verwerven van de gronden die nodig zijn, het verleggen van nutsleidingen en het slopen van gebouwen.

 

Erven van vrienden wordt vanaf 1 juli goedkoper met ‘vriendenerfenis’

18 mrt

BRUSSEL – Het Vlaams parlement heeft de vriendenerfenis officieel goedgekeurd. Hiermee kan je een bepaald deel van je erfenis voordeliger nalaten aan goede vrienden of verre familieleden. Tot nu betaalde je voor dergelijke transacties tot 55 procent.

De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de ‘vriendenerfenis’ ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om te vererven of schenken aan een goed doel.

Het parlement heeft het licht nu op groen gezet voor de geplande hervorming. De tarieven om een erfenis aan het goede doel na te laten of om bij leven iets te schenken worden verlaagd naar 0 procent. Het wordt daarnaast fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Het tarief voor de eerste 15.000 euro wordt van 25 procent naar 3 procent gebracht, met een maximum nettovoordeel van 3.300 euro.

In 2019 lieten alle overleden Vlamingen samen 894 miljoen euro na aan mensen die niet in rechte lijn vielen en ook geen broer of zus waren. Van deze 894 miljoen euro werd 671 miljoen euro belast aan 55 procent. De hervormingen worden van kracht op 1 juli.

Van Volcem verwent de jeugd met rijkelijk gevuld natuuraanbod

17 mrt

Gloednieuwe imkercursus op de Kinderboerderij De Zeven Torentjes.

BRUGGE – Bij de start van het kersverse jaar rolde Stad Brugge het vernieuwde natuuraanbod uit. Met een gloednieuwe imkercursus en een strandcabine geeft Van Volcem de aftrap. “Een nieuw jaar betekent terug een jaar vol van spetterende en leerrijke activiteiten die zowel de jongere als iets oudere generatie meenemen in de wonderlijke natuur-en dierenwereld. Het was geen gemakkelijk jaar voor de jeugd, daarom moet 2021 onvergetelijk worden. Ik ben zeer fier dat we het jaar kunnen aanvatten met een rijkelijk gevuld natuuraanbod”, zegt een enthousiaste schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge beschikt over twee natuur- en milieueducatiecentra, met name het Natuurcentrum Beisbroek en Kinderboerderij De Zeven Torentjes.Het Natuurcentrum Beisbroek biedt iedereen de kans om op een leuke en interactieve manier te leren over de natuur en het milieu. Het heeft een rijk aanbod aan activiteiten. Zo kunnen kinderen zich onder andere uitleven in de interactieve tentoonstelling of op onderzoek trekken in het kidslab. Kinderboerderij De Zeven Torentjes focust zich meer op activiteiten die het leven op een boerderij belichten. “Beide centra doen hun uiterste best om zowel kinderen, gezinnen als het grote publiek te informeren over hun activiteiten en ervan te genieten”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Natuur van dichtbij in Beisbroek

In 2021 valt er alvast veel te beleven in Beisbroek. Dit jaar kan je terug op stap met de gids, de bestaande dierensoorten ontdekken en heel wat bijleren over de verschillende bomen in het bos. “De activiteiten worden steeds op leeftijdsniveau georganiseerd en nemen jong en oud mee in de bijzondere wereld van het bos. Het leven in een bos en haar decor zijn sterk onderhevig aan de verschillende seizoenen. Hier laten we onze activiteiten volop op inspelen. Zo organiseren we in de winter  een paddenoverzet, in de lente een lentewandeling, in de zomer een bijendag en in de herfst onze jaarlijkse en succesvolle fruitpluk. Je vindt alle activiteiten op de stadswebsite www.brugge.be/natuureducatie. Ze worden gebundeld per vier maand. Zodra de scholen terug op uitstap trekken kunnen ze de prachtige natuur ontdekken”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stad dicht bij zee

Dit jaar kunnen scholen ook intekenen om tijdens het strandseizoen in Zeebrugge te vertoeven. “Niet meer ‘week van de zee’ gebonden, maar tijdens het volledige strandseizoen zet het Natuurcentrum er de deur wagenwijd open . “We zijn zeer tevreden met de nieuwe strandcabine die we ter beschikking kunnen stellen op het strand. Als stad dicht bij zee organiseren we ter plaatse uiteenlopende activiteiten waarmee de leerlingen actief bijleren over deze biotoop”, aldus schepen Van Volcem.

Prikkel je zintuigen

Kinderboerderij De Zeven Torentjes trapte het nieuwe jaar af met een uitgebreid aanbod. Op de historisch waardevolle hoeve met indrukwekkende schuren en stallen kan er verkend, gespeeld en bijgeleerd worden. “Ieder jaar opnieuw verwelkomen we hier meer dan 1.000 kinderen. Ook voor gezinnen bieden we een ontspannende gezinsuitstap. Met nieuwe activiteiten zoals een kruidenwandeling, een boerderijkamp en ‘samen tuinieren’ heeft het nieuwe jaar alvast veel in petto.

Waar ik bijzonder fier over ben is de imkercursus. Hierbij worden kinderen van 12 tot 16 jaar meegenomen in de bijzondere bijenwereld. Als bijenvriendelijkste gemeente krijgt deze activiteit extra glans. Aan de hand van een ervaren imker krijgen ze een indrukwekkende inkijk, met als kers op de taart een potje verse honing. De imkercursus is steeds op een woensdagnamiddag van 14u tot 16u30. In zeven sessies maak je kennis met de imkerij”, aldus schepen Van Volcem.

Buiten leren

In 2021 zet Brugge volop in op het aspect van buiten leren. In het najaar verspreidde de stad op 10 locaties buitenklassen in de vorm van houten zitbanken (Ooievaarsbos, Sint-Pietersplas, Paalbos, Veltembos, Beisbroek thv kasteel, Beisbroek thv weiland Doornstraat, Coppietersbos en De Zeven Torentjes). “Deze klasjes, omgeven door veel groen bieden rust. Ze laten de kinderen kennis maken met onze prachtige groene domeinen. Ook dit jaar zetten we hier verder op in en willen we dit optimaal benutten”, sluit schepen Van Volcem af.

Bijlage

  1. Waar kan ik inschrijven voor de imkercursus?
  2. Inschrijven via vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes
  3. Meer info op https://www.brugge.be/activiteiten-in-de-kinderboerderij
  4. Vooraf is er een vrijblijvende online-infoavond op donderdagavond 25 februari, 19u00.  Mail naar kinderboerderij@brugge.be en volg de infoavond online mee.
  5. De cursus kost €70. Hij wordt coronaproof georganiseerd.

Het Jan Van Eyckplein afgewerkt

12 mrt

“We geven het zijn glorie terug”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE – De werken aan het Jan Van Eyckplein zijn afgerond. Stad Brugge nam het plein onder handen en kon de heraanleg afwerken in 2 maanden tijd. “Het  plein was dringend aan vernieuwing toe. Met de heraanleg frissen we het plein op en geven we het weer zijn glorie terug”, aldus de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.   

Het Jan van Eyckplein ligt in het hart van Brugge. Een gelegen in het centrum van Brugge kon een heraanleg gebruiken. “Tijdens de werken hebben we eerst de bovenlaag stenen verwijderd en waar nodig de fundering aangepakt. Met een nieuwe laag kasseien kreeg het wegdek een volledige vernieuwing”, zegt schepen Van Volcem. Met de heraanleg worden in totaal vijf pleinen vernieuwd in de buurt van het theater. Zo vernieuwden we vorig jaar het Sint-Jansplein, Mallebergplaats en de Burg (die jaren onder water stond) en dit voorjaar het Jan Van Eyckplein en het Kraanplein.

Pleintjesplan

In het Beleidsprogramma 2019-2024 zijn een aantal actiepunten opgenomen om van Brugge een levendige stad te maken. Zo wil het stadsbestuur met een pleintjesplan vrijetijdszones en terrassen optimaal benutten en inkleden. “Ook in 2021 zet ik het pleintjesplan bovenaan de agenda. Dergelijke ingrepen zijn geluksbrengers voor bewoners en toeristen. We hebben zo’n prachtige stad, de groene aankleding en accenten zetten dat nog eens in de verf. Daarbij..mensen worden gelukkiger met groen in de buurt”, aldus schepen Van Volcem.

Vernieuwde look

De vernieuwde look zal de omgeving grondig opwaarderen en heel wat voordelen opleveren voor de omliggende horecazaken. “Hopelijk kunnen ze er begin mei de terrasjes uitstallen. Dat wordt echt genieten. Ook schilders zullen er weer hun gading vinden en zich er kunnen laten inspireren door de wereldbefaamde meesterschilder Jan van Eyck”, sluit schepen Mercedes Van Volcem af. Vroeger kwamen hier veel kunstenaars het mooie stadsgezicht schilderen.  Het zou leuk zijn mocht het plein opnieuw wat kunstenaars in openlucht kunnen huisvesten zoals het place du tertre, zegt Van Volcem

Het plein zal ook nog nieuwe banken krijgen op dezelfde plaats van vroeger in cortenstaal en met beplanting naast de twee mooie bomen op het plein.  Er zijn ook drie terrassen van horecazaken die in corona wat uitbreiding kunnen krijgen, zegt burgemeester De fauw.  De vijf parkeerplaatsen op het pleintje zelf verdwijnen om het plein mooier te maken maar worden elders gecompenseerd (eentje aan de overkant en twee op de woensdagmarkt).  We zullen in mei ook het plein nog voorzien van een aantal mooie bloempotten en we rekenen ook op de horeca uitbaters om hun terrassen af te bakenen met bloembakken.

Het pleintje kende sedert vorig jaar ook vele kerstbomen en we plannen dit ook volgend jaar te doen, stelt Van Volcem. 

Nabijgelegen Kraanplein

Het Kraanplein dat vlakbij ligt wordt op dit moment ook vernieuwd. “Een groenzone met siergrassen, bloembollen en meerstammige bomen zal het Kraanplein die frisse, groene touch geven. De sierkersen worden dé eyecatchers. Die zullen geplant worden in de vaste grond”, verduidelijkt schepen Van Volcem. “We richten de groenzone ook in met twee zitbanken rond de bomen. Die zullen een aangename kijk bieden over het groen pleintje en geven de kans om gezellig een babbeltje te slaan”, klinkt het nog bij Van Volcem.  

Wandelzone Predikherenrei is klaar voor terrasjes

12 mrt

” Een van de mooiste plaatsen met gezellige terrasjes konden we vernieuwen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

BRUGGE – De Predikherenrei is weer vrij van werken. En dat is goed nieuws nu de lente eraan komt en we nood hebben aan wat buitenlucht. “Met deze noodzakelijke werken vernieuwen we een van de mooiste plaatsen met gezellige terrasjes. De horecazaken in de straat waren vragende partij omdat de kasseien niet vlak lagen en de tafels altijd schuin stonden. Ook het wandelen was geen walk in the park op één van de meest geliefde plekken van de Bruggeling, zegt de schepen van openbaar domein en stadsvernieuwing.

Goede timing om te werken

Door corona waren de zaken gesloten, een uitgelezen moment dus om de straat aan te pakken. Nu is het hopen op 1 mei of de Paasvakantie”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Op vraag van horeca

Tijdens de wintermaanden werd de zone tussen de Predikherenstraat en de Langestraat onder handen genomen worden. Mede op vraag van de  omliggende horecazaken werd de zone spoedig aangepakt. “Bij regenweer vormden zich plassen en de voegvulling was bijna volledig weg. Het onderhoud van het stukje straat was daardoor moeilijker geworden en ook het plaatsen van een stabiel terras was haast onmogelijk. Met de werken die een kleine anderhalve maand in beslag namen geven we de wandelzone een nieuwe en frisse uitstraling” ,legt schepen Van Volcem uit.

Het Brugs stadsbestuur maakte een budget van 36.000 euro vrij voor de ingreep. “Nu het zonnetje wat vaker schijnt trekken we er eens meer op uit. De straat is nu stukken aangenamer om door te wandelen en om zodra het terug mag een terrasje te doen.

groen licht

 “Als we terug groen licht krijgen voor de heropening van de horeca kunnen de eerste terrasjes uitgestald worden. Voor onze inwoners en toeristen wordt het genieten van een hapje en een drankje in een zeer aantrekkelijke en aangename omgeving”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

We hebben van de vervelende sluiting kunnen gebruikmaken om de werken zonder hinder uit te voeren”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Van Volcem. Vorig jaar pakten we ook de Eiermark, Mallebergplaats en de Burg en de Vismarkt aan en ook de Breydelstraat en Blinde Ezelstraat aan.  Deze winter pakten we de Predikherenrei aan, de Kleine Hertsbergestraat, de Sint-Amandstraat en het -plein, het Kraanplein is in uitvoering en het Jan Van Eyckplein werd ook volledig heraanlegd.