Brugge

“Verhuurders zijn geen sociale woonmaatschappijen”

Van Volcem Mercedes verzet zich tegen de geplafonneerde huurprijzen. Ik verzet me ook tegen het feit dat men huur wil belasten. De mensen die verhuren verdienen meer respect. De private verhuurders vangen vandaag 180000 mensen op die recht hebben op sociale woning en zonder subsidie.

Er is vooral nood aan meer betaalbare huurwoningen door meer aanbod nodig.
Ik vrees met geplafonneerde huur dat veel private eigenaars hun panden gaan verkopen zeker als tal van verplichtingen inzake renovatie worden opgelegd.

De huur belasten is ook een dada van Vooruit. Maar dat zal enkel de huur verhogen in de toekomst en bovendien ben ik niet akkoord dat 50 procent van de huuropbrengsten die vaak een appel voor de dorst zijn van gepensioneerde zelfstandigen of waar mensen heel hun leven voor gewerkt hebben nu nog eens progressief zou worden belast.

Met vooruit gaan 70 procent eigenaars erop achteruit en al zeker de 24 procent private verhuurders. Net zoals erfbelastingen ook progressief willen belasten ! Wie werkt en heel zijn leven 50 procent belastingen heeft betaald en iets opbouwt voor zijn kinderen zal straks nog eens moeten betalen aan dit progressief tarief. Dat is achteruitgang om zo meer erfbelastingen te innen en enkel de staat rijker te maken en de mensen die werken te verarmen. Ik zie vooruitgang anders. Met vooruit ga je er zeker op achteruit.

Brugge

Volledige heraanleg voor ‘De Platse’ in Sint-Andries

Brugge –  De Platse in Sint-Andries krijgt een volledige heraanleg. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan, zorgen voor meer groen en focussen op de toegankelijkheid. Bij het begin van deze legislatuur was het mijn doel om Brugge gezelliger en leefbaarder te maken door verschillende pleinen op te waarderen. Nu zullen ook de inwoners en bezoekers van Sint-Andries kunnen genieten van een vernieuwd plein.

Bekijk hier de PPT.

De riolering van het plein bevindt zich in slechte staat, daarom drong een vernieuwing zich op. Een gescheiden rioleringsstelsel leggen we aan , waarbij regenwater en vuilwater van elkaar gescheiden worden. Op die manier stromen de riolen minder snel over.

Verkeersvrij plein

Momenteel zijn slechts twee parkeerplaatsen op het plein gebruikt. De overige parkeerplaatsen zijn als terraszone voor de aanwezige horeca, dit zal zo blijven na de heraanleg. In het ontwerp voorzien we om de overige twee parkeerplaatsen te vervangen door meer groen. Dit maakt het plein een aangenamere plaats maken om te vertoeven. In de Pastoriestraat, nabij het plein, voorzien we een kortparkeerzone. Het plein zelf zullen we grotendeels verkeersvrij maken, enkel laden en lossen zal hier nog mogelijk zijn.

Toegankelijk plein

Om het pleingevoel te versterken, maar ook om het plein toegankelijker te maken, werken we het niveauverschil weg. Momenteel ligt het plein volledig in mozaïekkeien, deze zullen we recupereren om het plein opnieuw aan te leggen. Bij de heraanleg leggen we een comfortstrook in effen verharding aan, op die manier garanderen we de doorsteek van het plein voor iedereen. Ook komt er tactiele geleiding voor slechtzienden.

Timing

De Platse is een verzamelplaats voor voetbalsupporters tijdens, voor of na wedstrijden. Daarom was dit een moeilijk werk om in te plannen. Toch was het noodzakelijk: reeds diverse keren moesten we een zinkgat herstellen en soms hangt er in de zomer een slecht geurtje. Daarom stonden we erop de werken zo snel mogelijk uit te voeren. In het voorjaar van 2024 gaan deze werken van start. We hebben de timing van de werken aangepast aan de voetbalwedstrijden, zodat de horecazaken op De Platse zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Om dit te kunnen realiseren, voeren we de werken faseringsgewijs uit.  

De eerste fase zal na de laatste wedstrijd van Club Brugge, net voor de play-offs, plaatsvinden. De tweede fase voeren we na het voetbalseizoen uit. Begin juli plannen we om het plein opnieuw open te stellen.

Fasering (behoudens onvoorziene omstandigheden)

 • Nutswerken: 08/02/2024 tot 16/02/2024
 • Fase 1: rioleringswerken – 18/03/2024 tot 12/04/2024
 • Fase 2: heraanleg bovenbouw – 28/05/2024 tot 28/06/2024

Investering

De kostprijs voor de heraanleg bedraagt 188.695,45 euro, hiervan investeert de stad 90.526 euro. Het overige bedrag (98.167,01 euro) is ten laste van TMVW.

Investeren in pleinen

Als schepen was het mijn doel om Brugge gezelliger en aangenamer te maken door verschillende pleintjes op te waarderen. Dat kon ik deze legislatuur realiseren: ik kon reeds 16 pleinen opwaarderen, daar komen dit jaar nog drie pleinen bij, namelijk de gekende Platse van Sint-Andries, de Markt van Zeebrugge, en de stationsomgeving.

Brugge

Help jij mee aan het restaureren van het schilderij van Cosmas en Damianus in de Sint-Jacobskerk ?

Brugge – Eén van de schilderijen uit de Sint-Jakobskerk in Brugge, namelijk het schilderij op doek van Lanceloot Blondeel genaamd ‘De Legende van de HH. Cosmas en Damianus’ (1523) is door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium genomineerd voor de Erfgoed-challenge 2023. Een bekroning zal ons helpen bij het conserveren en restaureren van dit belangrijke kunstwerk. Stemmen kan nog tot 18 februari via deze link.

Als schepen van erediensten bracht ik alvast mijn stem uit. Jij ook?

Brugge

We vernieuwen de rijweg in de Smedenstraat

Brugge – De Smedenstraat in de Brugse binnenstad krijgt een opwaardering. Van 5 februari tot 22 maart 2024 werkt aannemer APK aan de heraanleg van de rijweg.

Vernieuwde rijweg

Het volledige wegdek in de Smedenstraat zullen we vernieuwen, dit is zo’n 1.100 m² aan rijweg. We halen de bestaande mozaïekkeien eruit, passen de fundering van de straat aan en plaatsen de mozaïekkeien opnieuw. We behouden de bestaande parkeerplaatsen. Ook de vier laad- en loszones blijven behouden.

Groene straat: bloempotten en fietsnietjes

In 2022 hebben we de Smedenstraat vergroend, een plantvak van 25 m² is aangelegd, 10 cortenstaal bloembakken hebben we gezet, alsook twee banken. Hier kunnen mensen even uitrusten. Meer groen in een winkelstraat zorgt ervoor dat mensen hier graag komen winkelen. Daarom wil ik alle handelaars aanmoedigen om een gevelplantje te planten, dit zal de straat gezelliger maken.

Vorig jaar zijn ook fietsnietjes geplaatst in de straat.

Investering

In totaal investeert Stad Brugge 95.000 euro in het vernieuwen van de Smedenstraat.

Verschillende vernieuwingen in de binnenstad

De eerste maanden van het nieuwe jaar zijn vaak het minst druk, daarom hebben we, in overleg met de handelaars, besloten de werken nu te laten doorgaan. Ieder jaar pakken we tijdens minder drukke momenten een drukbezochte straat aan. Zo hebben we deze legislatuur al de Sint-Amandsstraat, Jan Breidelstraat, Blinde Ezelstraat, het Huidevettersplein, Kraanplein, Jan van Eyckplein, Zuidzandstraat, Wollestraat en nu ook de Spiegelrei en Smedenstraat vernieuwd.

Brugge

Verkeersveilige, groene stationsomgeving in Brugge

Brugge – Samen met de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer), investeert Brugge in het groener en verkeersveiliger maken van de stationsomgeving. Het stationsplein toveren we om tot stationpark, en drie onderdoorgangen onder de R30 zullen de omgeving veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

De stationsomgeving in Brugge is een cruciale plaats: iedere uur komen hier zo’n 2.000 voetgangers en dagelijks fietsen er zo’n 15.000 fietsers. “Een station is een belangrijke plaats in de stad, mensen krijgen hier hun eerste en laatste indruk van Brugge.”

Verkeersveilige omgeving

De omgeving van het station is vandaag erg druk en niet voor alle weggebruikers even veilig. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Dit project is aangevat in 2012, waarna verschillende voorstellen afgetoetst zijn op financiële, praktische en juridische haalbaarheid.

De eigenlijke realisatie van het project zal tussen 2024 en 2027 plaatvinden. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn op de R30. Aannemer Boskalis en architectenbureaus Bosch Slabbers en ZJA uit Nederland voeren de werken uit/volgen deze op.

Om de stationsomgeving verkeersveiliger te maken, zullen we verschillende ingrepen maken: drie onderdoorgangen worden gerealiseerd. Een onderdoorgang tussen het stationsplein en de Vesten, een onderdoorgang aan de UNESCO-rotonde en een onderdoorgang aan de Vaartdijkstraat. Alle fiets- en voetpaden langs de R30 zullen ook een heraanleg krijgen. De Kiss&Ride zone aan het station zullen we verplaatsen naar het parkeergebouw parking Station. Ook overschakelen naar andere vervoermodi zal mogelijk zijn, door het realiseren van een Hoppin-punt.

Stationpark

We vormen het stationsplein om tot een stationspark, een mooie ruimte met veel groen en een nieuwe fontein in de vorm van het “ei” van Brugge. Zowel de pendelaar die in Brugge woont, alsook iedere bezoeker van onze stad zal kunnen genieten van het vernieuwde en groene plein.

Kostprijs

De Vlaamse overheid investeert 25,5 miljoen euro in dit project, Stad Brugge investeert 7,5 miljoen euro.

Brugge

Werkzaamheden aan wegdek en fietspad Dudzeelse Steenweg te Brugge

Recent voerde het Agentschap Wegen en Verkeer werkzaamheden uit aan het fietspad langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge. Het fietspad werd er geëgaliseerd om ophoging door boomwortels te verwijderen. Een noodzakelijke ingreep om de fietsveiligheid te verzekeren. 

Ik vernam echter dat de freeswerken op sommige plaatsen langs de Dudzeelse Steenweg voor diepe groeven hebben gezorgd. Groeven zijn voor freeswerken in het asfalt niet nieuw. Ze zijn meestal slechts enkele millimeters diep, en dus niet meteen onveilig voor fietsers. Op andere locaties werden verzakkingen in het wegdek of fietspad met zwart asfalt opgevuld, waardoor er ook oneffenheden zijn ontstaan. 

Hierover stelde ik minister Peeters enkele vragen. De minister liet in haar antwoord weten dat ze erkent dat er inderdaad kleine groeven zijn ontstaan in het wegdek door de freeswerken en dat het AWV bij gunstige weersomstandigheden een overlaging zal uitvoeren met gietasfalt.

Het wegdek zelf buiten de bebouwde kom vergt op korte termijn geen onderhoud. Er zijn dan ook geen ingrepen gepland aan het wegdek.

Het aanbrengen van een toplaag op het fietspad is helaas geen duurzame oplossing. Het fietspad wordt beschadigd door de wortelopdruk van de snelgroeiende populieren in de tussenberm. Het doorwortelbaar volume van deze berm is bovendien beperkt. Aangezien de bomen zich momenteel maar in jeugdfase bevinden en ver van volgroeid zijn, zullen de wortelopdruk en schade aan het fietspad enkel toenemen. Een nieuwe toplaag zal dus onherroepelijk schade lijden. Andere, grondigere ingrepen aan het fietspad, zullen dan weer voor een onvermijdbare schade aan de wortels zorgen met mogelijke stabiliteitsproblemen van de bomen. Het vervangen van de bestaande bomen in de tussenberm (eventueel ook de zijberm), samen met bijvoorbeeld wortelwering en het vernieuwen van het fietspad, lijken dan ook de enige definitieve oplossing voor dit probleem. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit ingrijpend voorstel verder onderzoeken en contact opnemen met de stad voor verdere bespreking.

Het AWV volgt voor de heraanleg of het herstel van haar verhardingen het standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Daarin staan de standaardeisen vermeld voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen, signalisatie en groenaanleg. In specifieke gevallen laat het AWV zich adviseren door externen. In het geval van het fietspad langs de gewestweg N376, werd advies ingewonnen bij een European Tree Technician, een boomtechnisch raadgever.

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Vind hier het antwoord van de minister:

Brugge

Volgende stap voor herinrichting van Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving: werken in eindfase voor gunning

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Stad Brugge zitten momenteel in de laatste rechte lijn om de opdracht voor de herinrichting van de Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving te gunnen. Na het doorlopen van een marktbevraging voor het ontwerp en de aanneming gunnen we de opdracht om deze belangrijke werken uit te voeren binnenkort aan het team met het beste voorstel om de Buiten Begijnenvest (R30) en de openbare ruimte rondom het station veiliger en aantrekkelijker te maken. Wanneer de werken aan het station zouden starten, is vandaag nog niet bekend.

Station is complex vervoersknooppunt

De omgeving aan het station van Brugge, aan de zijde van het centrum,  is vandaag erg druk en niet veilig voor alle weggebruikers. Het is een plek waar veel verschillende vervoersmodi samenkomen: auto’s, bussen, voetgangers, fietsers, steps, uitzonderlijk vervoer… Een veilige herinrichting dringt zich op zodat iedereen er zich veilig en comfortabel kan verplaatsen.

De opdracht om de Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving veiliger en aantrekkelijker in te richten, zal binnenkort aan een aannemer gegund worden. De aannemer werkt de ontwerpplannen verder uit. Hij maakt ook een omgevingsvergunning op en tekent de uitvoeringsplannen uit. Tenslotte voert hij ook de werken uit volgens de principes van de projectnota. Deze volgt hij van A tot Z op.

“De stationsomgeving is een cruciale plek voor onze stad. Het is niet alleen de toegangspoort tot ons stadscentrum, maar ook een corridor naar de groene omgeving langs onze Vesten. Veel Bruggelingen en bezoekers begeven zich op dagelijkse basis in de stationsomgeving, en dat moet veilig en comfortabel kunnen. Er zullen geen verkeerslichten zijn voor voetgangers en fietsers, én het zal aangenaam vertoeven zijn op het vernieuwde, groene stationsplein. Op die manier creëren we een groene aansluiting tussen het nieuwe Koning Albert I-park en het Minnewaterpark”, aldus Brugs schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem

Veilige en aangename herinrichting van omgeving

“Met de herinrichting werken we de huidige conflictpunten weg en trekken we de verschillende bewegingen voor de vervoersmodi uit elkaar. Voor fietsers en voetgangers wordt er op 3 locaties een ongelijkgrondse kruising met de Buiten Begijnenvest gebouwd. Zo zullen zij veilig en vlot kunnen oversteken. Om het gemotoriseerd verkeer vlotter te laten verlopen, zullen we de gelijkvloerse kruispunten optimaliseren. Ook zullen we slimme verkeerslichten plaatsen”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken toe.

Daarnaast wordt de vernieuwde stationsomgeving ook mooi aangesloten op de Brugse binnen- en buitenvesten, de aansluitende wegen en het stationsplein. De groenperken en banken vernieuwen we ook.

Voor dit project slaan het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Brugge de handen in elkaar. Na gunning van de opdracht zullen beide opdrachtgevers gezamenlijk een persconferentie organiseren. Dan zal het ontwerp en het weerhouden team voorgesteld worden.

Meer weten?

Alle informatie leest u op wegenenverkeer.be/brugge.

Of lees erover in mijn vorige blogpost hier.

Brugge

Financiën Stad Brugge blijven financieel gezond ondanks alle doorstane crisissen sedert 2020.

Brugge – In oktober 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad goedgekeurd. “Bij de opmaak waren vele zaken niet te voorspellen, meer bepaald Corona I, Corona II, de oorlog in Oekraïne en opvang vluchtelingen, de renteverhogingen, de hoogste inflatie sinds 1975, de energiecrisis…,” zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem. “Zelf had ik ook niet dergelijke turbulente en uitdagende tijden verwacht toen ik startte als schepen van financiën. In vier jaar tijd hadden we meer te verwerken dan sedert de fusie van 1971.”  

1. Tegenvallers

De totale impact van deze crisissen was hoog. Corona I en Corona II hadden een impact van 40 miljoen euro naast het vele leed, de stilstand en geen activiteit voor restaurants en handelaars, alsook het wegblijven van toeristen,  maar de grootste impact op de begroting waren de gevolgen, meer bepaald de stijgende prijzen van grondstoffen en inzonderheid energie. Deze prijsstijgingen zorgden dan ook voor inflatie van het diverse facturen die de stad elke dag moet betalen. De stijging van energie beliep bij de vorige AMJP 6,6 miljoen euro (elektriciteit 3,4 miljoen en gas 3,2 miljoen). Budgetten voor gas stijgen bij deze aanpassing met 317.000 euro en de budgetten voor elektriciteit met 2,1 miljoen euro, dit mede door de elektriciteitskosten van het Jan Breydelstadion (1,8 miljoen euro).

De stijging van het personeelskosten door inflatie deze legislatuur over de gehele periode beliep 34,8 miljoen euro.

2. Stijgende kosten

Ondanks de hoge inflatie waarmee we geconfronteerd worden, is een eerste belangrijk uitgangspunt bij deze vierde aanpassing dat we de uitgaven onder controle houden.

Personeelskosten maken een aanzienlijk deel uit van de totale stadsbudgetten. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan was er dan ook een zeer grote impact op de personeelsbudgetten (17,5 miljoen euro) als gevolg van de inflatie en de automatische loonindexeringen. Deze impact is dit jaar veel beperkter. Rekening houdend met de voorspellingen van het planbureau in mei 2023, de krapte op de arbeidsmarkt, realistisch budgetteren n.a.v. de vorige jaarrekeningen en de verwachte evolutie van het personeelsbestand slagen we erin de personeelsbudgetten stabiel en onder controle te houden.

Nadat corona een impact van 40 miljoen euro heeft nagelaten, blijven ook de inflatie en de daarmee gepaard gaande loonindexaties zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een invloed hebben op de stadsfinanciën. Zo is er een sterke stijging in de kosten voor technische diensten (+5,1 miljoen euro), de afvalverwerking (+4,2 miljoen euro) en andere dienstverleningen aan Stad Brugge (+2,4 miljoen euro).

Bovendien zijn ook veel investeringen die gegund werden en in 2022 en 2023 van toepassing zijn onderhevig aan indexatie formules (wegenis, verbouwingen, nieuwbouw, …). Dat vergde aanpassingen in de aanpassing van de begroting voor het laatste jaar van deze legislatuur.

3. Belastingverminderingen  en voordelen voor bewoners van de stad

“Ondanks alle uitdagingen heeft de stad ook belastingverlaging doorgevoerd voor de Brugse inwoner, meer bepaald werd de milieubelasting in 2023 gehalveerd en vanaf 2024 werd ze afgeschaft. Eerder werd ook de taks op het gebruik van economische ruimte vrijgesteld voor bedrijven tot 2.000 m² en ook de terrastaks in de deelgemeenten werd gehalveerd om de horeca aan te moedigen ook in dorpen en deelgemeenten actief te blijven, zodat er sociale contacten blijven en cafeetjes met terrassen voor de mensen,” aldus Van Volcem.

De bewoners van de Brugse binnenstad parkeren ook gratis op straat.  In andere steden wordt daar vaak een bedrag voor aangerekend per jaar.   Bezoekers van de bewoners kunnen beroep doen op vouchers met 1 euro tarief. 

Het eerste uur gratis pareren onder het Zand is ook een succes en we zien dat ook veel mensen uit de stad en regio er gebruik van maken.  “Dat tarief blijft gratis met een P-card, wie geen P-card heeft, betaalt wel het eerste uur als hij langer dan 60 minuten blijft. Op deze manier is de parking die werd uitgebreid tot bijna 2000 parkeerplaatsen de grootste shop and go zone van de binnenstad.  Wie zich parkeert aan het station kan ook gratis de bus nemen naar het centrum,” stelt de schepen.

Ook de busjes in de binnenstad van de stad, de shuttlebusjes zijn gratis. 

4. Toelagen en subsidies

“De toelagen aan de verenigingen bleven onaangeroerd.  Zowel de jeugd, de sportclubs als seniorenverenigingen en cultuurverenigingen worden door de stad ondersteund.  

Ook de toelagen aan onze zorgvereniging Mintus en politie bleven op peil. De politie zoekt nog steeds mensen, door onderbezetting van personeel wegens het niet kunnen invullen van vacatures, kon de toelage aan de politie gehandhaafd blijven.  De stad Brugge is de meest veilige stad volgens recente peiling van de bewoners,” klinkt het bij Schepen Mercedes Van Volcem.

5. Verhoging van subsidies

“Er werd ook een groter budget uitgetrokken voor wonen (premie) alsook voor sportinfrastructuur en jeugdinfrastructuur.  Veel clubs konden op de stad rekenen. Zowel kleine verenigingen maar ook de jeugd van Cercle Brugge met de herhuisvesting naar Gulden Kamer,” aldus Van Volcem.

6. Aankopen en investeringen

De stad investeerde in gronden om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op de oude site Metro.

“De gebouwen aan de Boninvest werden gekocht om de groene Vesten te versterken na afloop van de huur.  De stad investeerde ook in open ruimte en bossen.  Zo werd 27 ha aangekocht in Sint-Kruis (Male) alsook werd het Beisbroekbos deze legislatuur uitgebreid met 24 ha alsook de Sint-Pietersplas met 3 ha.   De stad kocht ook gronden in de Gulden Kamer in Sint-Kruis om het sportpark uit te breiden alsook de site De Lijn in Assebroek,” zegt Schepen Van Volcem.

Er werd ook geïnvesteerd in nieuwe parken : park Steevens aan het Veltembos, het Katelijnepark aan de Baron Ruzettelaan, het Vaartbekepark in Koolkerke, de vernieuwing van het Minnewaterpark en heraanleg van het Koning Albertpark, wijkpark ten Boomgaarde in Sint-Michiel, park Knapen in Zeebrugge… in bomen, bloemen en nieuw stadsmeubilair (groene stoelen).

De stad investeerde ook in onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden en in ledverlichting op openbaar domein en nieuwe pleinen en rioleringen.  Zo werd de Katelijnestraat, Arsenaalstraat, hele omgeving van het nieuwe beursgebouw, de omgeving van de Sint-Annakerk en de Bargeweg en Vlamingstraat tot Vlamingdam aangepakt.

De stad investeerde ook in evenementen en vrije tijd : de Warmste Week, de Ronde van Vlaanderen, Wintergloed met schaatspiste en tal van kerstbomen en gezelligheid.

De stad investeerde ook in haar gebouwen: het conservatorium, het Passentenhuis, een erfgoeddepot. 

Deelgemeenten

De deelgemeente Sint-Michiels kreeg het wijkcentrum Xaverianen erbij en ook het stadhuis in Sint-Andries staat in de steigers voor totaalrenovatie.  In Lissewege start de Scharphoutsite.  Koolkerke krijgt een sportzaal. 

In diverse deelgemeentes werd een wijk aangepakt waarbij de riolering op invallen stonden : Blijmare, omgeving Sint-Annadreef, Prins Leopoldlaan, Bloemenwijk in Assebroek, …

7. Meevallers

“De erfenis van 5,9 miljoen was een meevaller voor de stad in moeilijke tijden.  Gelet op de budgettaire uitdagingen werd dit geld niet uitgedeeld maar aangewend voor investeringen.  Dit is misschien niet zo spectaculair maar ik denk wel dat uitdelen vandaag in moeilijke tijden enkel zou leiden tot extra belastingen in de toekomst,” vertelt Schepen Van Volcem. “Ook de Vlaamse regering is ons gezind.  De stad kreeg diverse investeringssubsidies.  Zo konden we rekenen op middelen voor het nieuwe museum Brusk, maar ook voor aanleg van fietspaden via het Kopenhagenplan, is er ook een ruim budget ingeschreven voor overstromingsmaatregelen aan de kust, de Steenbruggebrug en de aanleg van het voorplein van het station en de voetgangerstunnel.”

De stad ontvangt deze legislatuur ook een dividend uit de haven Antwerpen-Zeebrugge van 6 miljoen euro per jaar. In dat bedrag is ook de bijdrage van de cruisetoerist vervat.  Dus de cruisetoerist betaalt ook een bijdrage aan de haven, die we dan via dividend terug ontvangen.

“De inkomsten zijn uiteraard ook geïndexeerd maar komen pas na twee jaar binnen zo konden we 340.000 euro aan meerinkomsten inschrijven voor onroerende voorheffing en personenbelasting,” vertelt de schepen.

Hoewel de belastingtarieven niet stijgen en niet zullen stijgen, zorgt de inflatie er rechtstreeks en onrechtstreeks wel voor dat bepaalde inkomensstromen voor Stad Brugge stijgen. Zo stijgt de verwachte opbrengst uit de aanvullende personenbelasting met 13,4 miljoen euro. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de automatische indexaties van de lonen.

Daarnaast werd door de Vlaamse Overheid een bijkomende tegemoetkoming toegekend van 10,4 miljoen euro uit het gemeentefonds. Deze werd toegekend aan de steden en gemeenten om de gevolgen van de hoge inflatie beter te kunnen opvangen. Ook andere subsidies en tegemoetkomingen aan Stad Brugge stegen ten belope van 13,4 miljoen euro.

8. Bezoekers

Toeristen betalen wel een overnachtingstaks maar ze krijgen er ook veel voor terug.   Bovendien werd er ook geïnvesteerd voor de bezoeker door de bouw van een congrescentrum.  Ook het nieuwe museum in een investering in de toekomst van onze cultuur historische stad.

9. Investeringen

“Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie in het algemeen blijft het onze ambitie om veel te investeren,” vertelt Schepen Van Volcem. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen  tot ongeveer 401 miljoen euro (t.o.v. 385 miljoen euro (+4%) in de derde aanpassing van het meerjarenplan, 365 miljoen (+10%) in de tweede aanpassing  van het meerjarenplan en 306 miljoen (+31%) in het initieel meerjarenplan. Dit is dus een toename van bijna 100 miljoen euro. In de periode 2020-2022 werd reeds voor ±150 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd.

 • Groene, nieuwe parken

“Deze legislatuur heeft de stad voor meer dan 10 miljoen geïnvesteerd in nieuwe parken. Parken zijn plaatsen waar inwoners samenkomen en kunnen ontspannen, eigenlijk is dit een investering in de mensen,” stelt de schepen. Zo investeerde de Stad in een nieuw park Knapen, wijkpark Ten Boomgaard, site De Lijn, Katelijnepark, Park Steevens, parkje Stoer Huus, Vaartbekepark, Cathemgoed…

 • Meer dan 18 miljoen euro aan investeringen wijken en straten

“Deze legislatuur hebben we ook geïnvesteerd in het toekomstgericht maken en vernieuwen van wijken en straten. Zo hebben we de omgeving rond het Sint-Annaplein, de Prins Leopoldstraat, de Katelijnestraat, Bargeweg, Vlamingdam, Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat en de Jakobinessenstraat deze legislatuur reeds vernieuwd,” klinkt het bij de schepen. In verschillende wijken zijn momenteel nog vernieuwingen aan de gang: het Dampoortkwartier, de Bloemenwijk, drie straten in Christus-Koning, de Bremlaan en Blijmare. 

 • Ruim 60 miljoen geïnvesteerd in cultuur

De investeringen in cultuur zijn niet gering. Met een totale investeringswaarde van meer dan 60 miljoen euro, zetten we onze kandidatuur om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030, steevast kracht bij. Enkele belangrijke projecten zijn het nieuw museum BRUSK, een nieuwe muziekzaal voor Cactus vzw op het Kanaaleiland en een gloednieuw erfgoeddepot dat reeds werd afgewerkt.

 • Investeren in sport en vrije tijd

Maar liefst twee nieuwe sportzalen alsook een uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer stonden op de investeringsagenda te prijken. De sportzaal in de binnenstad, als onderdeel van het nieuwbouwproject Sint-Andreasinstituut, werd reeds gerealiseerd. De werkzaamheden voor de nieuwe sportinfrastructuur in Koolkerke worden verwacht aan te vatten 2024/2025. Voor de uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer maken we 1,1 miljoen euro vrij. Daarnaast investeren we tussen 2020-2025 nog eens 6,1 miljoen euro in subsidies voor sportinfrastructuur bij verenigingen en scholen.  

 • Veiligheid, politie en brandweer

We investeren in de verbouwing van het administratief centrum in functie van de huisvesting Lokale Politie. In totaal zal de investering 1,3 miljoen euro bedragen. De werken zijn in maart 2023 gestart en de vermoedelijke einddatum voorzien we in januari 2025. Ook komt er een nieuwe brandweerkazerne op de site metro. De grond werd al in 2021 aangekocht voor een totaalprijs van 2,1 miljoen euro.

 • Dienstverlening en bloeiende deelgemeenten zijn belangrijk

Ruim 20 miljoen euro van de investeringen tussen 2020 en 2025 schrijven we rechtstreeks toe aan dienstverlening. Naast onderhoud van gebouwen en installaties, werkten we het multifunctioneel centrum Xaverianen te Sint-Michiels af. De totaalprijs van de investering bedroeg 6,7 miljoen euro. Ook in Lissewege investeren we in een nieuw gemeenschapscentrum waarvoor we in totaal 5,5 miljoen euro vrijmaken. Het ontmoetingscentrum zal ingericht zijn met een polyvalente sport- en cultuurzaal, bibliotheekfiliaal en jeugdlokalen.

 • Investeren in jeugd en verenigingen

In 2020 investeerden we in de jeugdlokalen van het Tempelhof. Deze waren te energieverslindend en vertoonden bouwfysische gebreken. De investering bedroeg 2,2 miljoen euro. Daarnaast maakten we nog 1,8 miljoen euro vrij voor infrastructuur van jeugd(werk).

 • Meer parkeercapaciteit

Er was in 2019 een hoge nood voor meer parkeerplaatsen. We realiseerden dus heel wat extra parkeercapaciteit. Zo investeerden we een half miljoen euro in de randparking Waggelwater en ook een half miljoen in de uitbreiding van de randparking L. Coiseaukaai. De realisatie van de centrumparking Ezelstraat en de uitbreiding van parking Zand werd door Interparking gefinancierd en wordt jaarlijks via concessievergoeding terugbetaald, samen goed voor 779 extra parkeerplaatsen.

 • Investeren in onderhoud wegen, nieuwe voet- en fietspaden

Stad Brugge investeerde 8,3 miljoen euro in het vernieuwen van beton- en asfaltwegen. “We maakten een grote inspanning voor voetpaden: 4,3 miljoen euro werd geïnvesteerd in voetpaden, ook investeerden we 2,5 miljoen euro in het opwaarderen van de wandelpaden op de Vesten”, stelt Van Volcem. “Daarnaast investeren we 5,3 miljoen euro in fietspaden via het Kopenhagenplan”.

 • Speelpleinen

Verschillende nieuwe speelpleinen werden deze legislatuur gerealiseerd, zo investeerde de stad in het speelplein Astridpark (516.000 euro), speelplein Paalbos (90.079, 68 euro), speelplein Peter Benoitlaan (105.254, 11 euro) en het speelplein Zwankendamme (235.000 euro).

 • Op de planning

Voor 2023 tot 2025 staan ±252 miljoen investeringsuitgaven gepland. Een aantal grote projecten staan op stel: We investeren in een volledig nieuw gemeenschapscenturm op de Scharphoutsite in Lisswege, dit voor 5,4 miljoen euro. Ook het kruispunt tussen de Kolvestraat en Pathoekeweg maken we verkeersveiliger door een rotonde en nieuwe fietspaden toe te voegen. We investeren hier 1,4 miljoen euro.

Een gedetailleerd overzicht van alle investeringsprojecten met een waarde van meer dan 1 miljoen euro werden opgenomen in tabel 1 en 2.

10. Leningen en tarieven leningen

“Dankzij efficiënte allocatie van middelen werden er sinds 2019 geen extra leningen opgenomen. De ‘klassieke’ stadsschuld was eind 2021 dan ook historisch laag met 60,7 miljoen euro ofwel ±515 euro per Bruggeling,” vertelt Schepen van Financiën.

In 2022 werden er twee leningen opgenomen omwille van de verwachte rentestijgingen en gelet op de grote investeringen die lopende zijn en ingepland staan. We voorzien geen extra leningen ten opzichte van de derde aanpassing van het meerjarenplan.

In 2023 zullen we wellicht ook niet moeten lenen en betaalden we ook 5 miljoen euro terug aan een bulletlening.

Wel hernemen we de niet aangegane leningen uit 2022. De uitstaande stadsschuld eind 2025 blijft quasi gelijk in vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan.”

11. Brugge blijft financieel gezond

“Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie en de energiecrisis kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen,” klinkt het bij Schepen Mercedes Van Volcem.

Er is een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025.  Anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de realiteit en gaan we ook in 2024, een verkiezingsjaar, opnieuw met grote uitdagingen geconfronteerd worden. Vooral de inflatie en de instabiele geopolitieke situaties zullen hoogstwaarschijnlijk een grote impact blijven hebben op de stadsfinanciën.

“De Stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de inspanningen van de volledige bestuursploeg en de ondersteunende ambtenaren. Dat heeft me als schepen diep geraakt,” besluit Van Volcem.

Tabel 1: Overzicht investeringen – deel 1

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020-2022Investeringen 2023 -2025Totaal MJP
2020-2025
Investeringen 2026 
Nieuwe museumsite  2,835,338,10,0
Beurs & congrescentrum30,40,330,70,0
Vernieuwen openbare verlichting15,913,128,92,2
Minnewater0,014,914,96,6
Erfgoeddepot2,68,511,20,0
Strategische aankopen10,20,610,80,0
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige1,58,09,42,7
Stadsaandeel andere overheden0,58,89,36,0
Onderhoud gebouwen & installaties0,08,28,22,3
Afwerking Xaverianen6,40,36,70,0
Restauratie conservatorium5,21,36,60,0
Subsidies sportinfrastructuur verenigingen & scholen1,74,56,10,6
Investeringssubsidie: concertgebouw2,53,45,90,7
Multifunctioneel complex Lissewege0,25,45,50,0
Heraanleg beton & asfaltwegen6,22,38,50,0
Overig woonbeleid4,40,04,40,0
Brugse zwembaden1,43,04,44,5
Voetpadenplan2,61,74,30,0
Dampoortkwartier, 18 straten0,13,94,10,0
Restauratie KTA-site2,11,83,90,0
Raamcontract mobiliteitsingrepen2,61,13,70,0
Het kustpark (voormalige kazerne Knapen) wordt ontwikkeld (aanlegkosten excl. patrimonium).2,26,28,30,0
Kunstige herstellingen0,82,83,60,8
Recurrent beleid musea – algemeen.1,32,23,60,1
Bremlaan, Heidelaan, Dopheidestraat, Galgestraat, stuk Nieuwe Sint-Annadreef, Heesterlaan.1,02,43,40,0
Materiaal regieploegen openbaar domein1,12,13,20,2
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD1,31,93,20,0
(Her)aanleg/ herstel kleinschalige verhardingen1,61,22,80,0
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan0,12,72,70,0
Recurrent beleid pb/monumentenzorg.1,31,42,70,0
Investeringen in gebouwen van de erediensten0,42,32,70,2
Knotwilgenlaan, Hogeweg, Meiboomlaan, Rode Beukendreef, Eikenlaan, Iepenln, Ter Luchte, Ter Zale.0,12,62,70,0
Diverse restauraties.0,02,62,62,5
Huisvesting onderzoekscentrum en museumbibliotheek0,02,62,60,0
Wandelpaden vesten0,42,12,50,0
Actieplan boomaanplant / boomverjonging1,11,32,40,0
Infrastructuurwerken door aannemers openbaar domein1,31,02,30,0
Heraanleg Sint-Pieterskerklaan0,02,32,30,0

Tabel 2: Overzicht investeringen – deel 2

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020-2022Investeringen 2023 -2025Totaal MJP
2020-2025
Investeringen 2026 
Herinrichting St-Janshospitaal0,12,12,20,0
Jeugdlokalen Tempelhof2,10,12,20,0
Prijsherziening gegunde werken heraanleg.0,02,02,00,0
Recurrent beleid eigendommen.0,71,32,00,0
Steenbruggebrug0,01,91,90,0
Kerkebeekpad: studie, pad en brug.0,31,61,80,0
Academie Noordvleugel0,01,81,80,0
Infrastructuur jeugd(werk)0,31,51,80,3
Ontharding en vergroenen van pleinen en winkelstraten.0,21,61,80,0
Biekorf – voorbereidende werken0,11,51,70,0
Leopold I-Laan en Karel de Stoutelaan0,01,51,50,0
Recurrent beleid pb/gebouwen.0,90,61,50,0
Recurrent beleid gewoon secundair onderwijs.0,70,91,50,2
Jaarlijkse vervanging van 25% van het IT-materiaal0,80,81,50,3
Stimuleren over te schakelen op hernieuwbare energie in gebouwen, processen en mobiliteit.0,01,51,50,0
Bloemenwijken0,21,31,50,0
Fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg.0,01,41,40,0
Impuls & cofinancieringsbudget0,11,21,40,3
Uitbreiding en cyclische vervanging storagecapaciteit0,60,81,40,0
Verbouwing AC Sint-Andries i.f.v. huisvesting Lokale Politie0,01,31,30,0
Buitengewoon onderhoud Begijnhof.0,01,21,30,0
Recurrent beleid kinderopvang.0,60,71,30,2
Katelijnestraat en Arsenaalstraat1,10,21,30,0
Recurrent beleid deeltijds kunstonderwijs.0,60,61,20,1
Sint-Jorisstraat/Vlamingdam.0,30,91,20,0
Recurrent beleid centra voor volwassenenonderwijs.0,50,71,20,2
Overstromingsmaatregelen Zeebrugge.0,01,21,20,0
Recurrent beleid sportinfrastructuur.0,21,01,10,0
Recurrent beleid gebiedsontwikkeling.0,50,61,10,1
Restauratie OLV-kerk.0,20,91,10,0
Sportcentrum Koude Keuken0,01,11,10,0
Renovatie stookplaatsen.0,30,81,10,0
Project herhuisvesting Oostmeers.0,60,41,00,0
Investeringstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen0,00,91,00,2
Vernieuwen videowall, servers en upgrade beheersysteem veiligheidscentrale.0,01,01,00,0
Diversen24,347,271,516,6
Totaal149,6251,8401,447,8

Vind hieronder ook de ppt van financiën van de voorstelling terug:

Lees hier het persbericht in de krant.

Brugge

Herinrichting kruispunten Gentpoort

Op woensdag 8 november organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys een infomarkt over de herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort. De kruispunten aan de Brugse Ring (R30), de Generaal Lemanlaan (N337), de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepast. Zo komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en wordt de verkeerslichtenregeling en plaatselijk ook de verkeerscirculatie aangepast. Op die manier wordt dit gevaarlijk knooppunt veiliger en leefbaarder, voor alle weggebruikers. Volgens de huidige planning starten de werken in het voorjaar van 2025.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Door veilige oversteekplaatsen aan te leggen voor fietsers en voetgangers verbeteren we de verkeersveiligheid hier drastisch. We passen de verkeerslichtenregeling ook aan, zodat die maximaal conflictvrij is. Op die manier vermijden we dodehoekongevallen in de toekomst. Dat betekent een hele verbetering ten opzichte van de situatie vandaag”.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “Dankzij deze werken worden de kruispunten meer op maat ingericht van alle Bruggelingen en bezoekers die hier voorbij fietsen of wandelen. Het wordt hier veiliger en leefbaarder. Samen met Farys wordt er ook gescheiden riolering in de (kleine) Generaal Lemanlaan en Nijverheidsstraat aangelegd, om zo ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dat is een eerste stap in de aanleg van gescheiden riolering op een groter grondgebied van Assebroek”.

Mercedes Van Volcem, schepen van financiën en openbaar domein in Brugge: “Via de Generaal Lemanlaan, langs de Gentpoort loopt een erg belangrijke toegangsweg naar de binnenstad. Dagelijks passeren hier vele Bruggelingen. De aanpak van de kruispunten is dan ook van groot belang voor de verkeersveiligheid in de omgeving. Een absolute prioriteit voor ons stadsbestuur. Aanvullend ook inzetten op een gescheiden rioleringsstelsel symboliseert een efficiënte manier van werken. Naast veiligheid en duurzaamheid wordt zo ook aan het kostenplaatje gedacht.”

Meer veiligheid op diverse kruispunten

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys slaan de handen in elkaar om de kruispunten aan Gentpoort aan te passen. Het kruispunt van de Generaal Lemanlaan (N337) met de Brugse Ring (R30), het kruispunt van de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan met Brugse Ring (R30) en de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepakt. In het verleden gebeurden er namelijk ernstige ongevallen op deze kruispunten. De ongevallen gebeurden voornamelijk tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers en wandelaars. Daarom is een herinrichting nodig, in het bijzonder op maat van voetgangers en fietsers.

Grondige voorbereiding voor werken kunnen starten

De kruispunten aan Gentpoort aanpassen gaat niet in 1-2-3 en een herinrichting vraagt heel wat voorbereiding. De kruispunten zelf zijn complex, sluiten op veel straten aan en krijgen veel verkeer te slikken. De verschillende betrokken overheden moeten ook hun advies geven. Daarnaast is er veel voorbereidend onderzoek nodig: de riolering, de nutsleidingen, de verkeerslichten en het Zuidervaartje moeten aangepast worden. Ook moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd, en moet er nog een aannemer worden aangesteld, voor de eerste schop in de grond kan.

Infomarkt toont overzicht van ingrepen

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer toelichting over de geplande aanpassingen aan de kruispunten van Gentpoort. Zo wordt de Generaal Lemanlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse Ring. Fietsers en voetgangers kunnen zich wel in beide richtingen blijven verplaatsen. Op de Generaal Lemanlaan komen er ook oversteekplaatsen met verkeerslichten, aan de kruispunten met de Daverlo- en Nijverheidsstraat. Fietsers krijgen op de hoofdstromen een aparte, volledig conflictvrije, groenfase zodat ze niet in conflict komen met gemotoriseerd verkeer. Dat wordt ingesteld op de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Brugse Ring en de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan.

Op de Brugse Ring verdwijnt het fietspad aan de buitenzijde van de weg, tussen de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Generaal Lemanlaan. In de toekomst rijden fietsers langs de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan. Zo worden conflicten tussen vanop de Ring rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en rechtdoor rijdende fietsers vermeden.

Boven het Zuidervaartje, aan het kruispunt van de Ring met de Generaal Lemanlaan, komt er ook een ruim opstelvak voor fietsers, zodat zij tijdens een aparte groenfase vlot kunnen oversteken naar de Brugse binnenstad. De Nijverheidsstraat wordt ook een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Blekerijstraat en de Generaal Lemanlaan. Zo is er geen conflict meer mogelijk tussen fietsers richting Gentpoort en rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer naar de Nijverheidsstraat. Voor fietsers die vanuit de Gentpoortstraat staduitwaarts de Ring willen oversteken komt er ook een ruime opstelstrook. Ook voor deze fietsers is er immers een conflictvrije groenfase.

Gescheiden riolering

Naast deze bovengrondse aanpassingen, wordt er ook gescheiden riolering aangelegd in de Generaal Lemanlaan, ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat. In de toekomst worden afval- en regenwater hier apart afgevoerd. Het afvalwater wordt vervoerd naar een waterzuiveringsinstallatie; het regenwater wordt vervoerd naar het Zuidervaartje.

Eigenlijke werken in voorjaar 2025

Voor de werken kunnen starten, moet er eerst een omgevingsvergunning worden verleend. Die wordt volgend voorjaar aangevraagd en hierover wordt nog een openbaar onderzoek georganiseerd. Indien alle procedures vlot verlopen, kunnen de voorbereidende werken van start gaan in het najaar van 2024. In het voorjaar van 2025 kan de herinrichting van Gentpoort dan van start gaan. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn volgens de huidige planning eind 2025 klaar.

Meer weten?

Alle informatie leest u op wegenenverkeer.be/gentpoort.

Brugge

Verkeershinder in de Dampoortstraat door werkzaamheden

De werkzaamheden in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis zijn volop aan de gang. In totaal krijgen 10 straten tussen de Karel van Maderstraat en de Dampoortstraat een opwaardering. Tijdelijk zal er verkeershinder in de Dampoortstraat zijn. Ter hoogte van het rondpunt, komende van de Moerkerkse steenweg, zal de straat onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer. Zij volgen een omleiding.

Er wordt verwacht dat er tussen 20 november om 9 uur en 21 november om 15 uur 45 verkeershinder zal zijn.

Nav het maken van een doorsteek thv het rondpunt Dampoortstraat thv nr.128 zal er geen doorgang zijn thv het rondpunt komende van de Moerkerkse Steenweg.

Gemotoriseerd verkeer volgt omleiding Kartuizersstraat/Julius Delaplacestraat en omgekeerd.

Een bewonersbrief zal nog worden uitgestuurd.

Werkzaamheden Dampoortkwartier

Afgewerkt is zonder plantvakken: de beplantingswerken starten volgende week

 • De Tuintjes: afgewerkt
 • Edestraat: afgewerkt
 • Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt
 • Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): afgewerkt
 • Korte Sportstraat: afgewerkt
 • Sportstraat: afgewerkt
 • Paradijsstraat: afgewerkt
 • Zuidervaartje:
  • Deel 1 (tussen de Karel van Manderstraat en de tennis): afgewerkt met uitzondering van voetpad en fietspad
  • Deel 2 (kruispunt met Karel van Manderstraat): afgewerkt
  • Deel 3 (tussen de Dampoortstraat en de tennis): start op 2/10/2023 en wordt op 15/11/2023 afgewerkt.
 • Julius Dhoogelaan en Koolstuk: start 2 oktober, afgewerkt op 11/03/2024
 • Dampoortstraat:
  • Deel 1: tussen Karel van Manderstraat en Paradijsstraat: start 15/11/2023 (na werken Zuidervaartje) – 31/03/2024
  • Deel 2: Zuidervaartje tot Paradijsstraat: start 12/03/2023 – 1 juni 2024