Tag: binnenvaart

Brugge

Update: dossier Steenbruggebrug

BRUGGE – Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Een nieuwe schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan het adres van minister Peeters biedt een update van het dossier.

Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Ondertussen is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij volgde ook een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 26 januari 2023 zei de minister het volgende: “Een volgend overlegmoment rond Minder Hinder met de betrokken partijen is voorzien op 3 maart 2023. Alle afspraken worden gebundeld in de “Minder Hinder-nota”, wat een ‘levend’ document is dat steeds concreter wordt en ook tijdens de werken voortdurend geüpdatet zal worden in samenspraak met de aannemer.” Een vervolgoverleg rond Minder Hinder staat gepland op 25 mei 2023.

Ondertussen liet de minister weten dat De Vlaamse Waterweg de plannen van de Steenbruggebrug licht heeft gewijzigd, maar dat er fundamenteel niets aan het ontwerp is veranderd. Het openbaar onderzoek moet hierdoor echter wel worden overgedaan. Uit het antwoord van de minister blijkt dat met de beperkte aanpassingen ook voldaan wordt aan enkele bezwaren van buurtbewoners die werden ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek. Nu volgt dus een tweede openbaar onderzoek. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op de timing.

De procedure voor het verwerven van de gronden is lopende en de opstart van de onderhandelingen met de eigenaars verwachten we nog dit jaar.

De aanbesteding van de eerste fase vond reeds plaats. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal ook de voorbereiding voor de opstart van de uitvoering van start gaan.

Op 5 mei 2023 vond er een zitting van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie plaats. Dan zullen, onder andere, de ingediende bezwaarschriften/reacties en de replieken van de lokale overheden aan bod komen. De wijzigingen aan de plannen doet geen afbreuk aan de start van de werkzaamheden. Deze staan nog steeds gepland om midden 2023 van start te gaan. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning – met uiterste beslisdatum 15 juli 2023 – kan de opstart van de uitvoering voorbereid worden.

Lees hier meer over het dossier.

Vind hier mijn vraag en het antwoord aan de minister:

Vlaams Parlement

EINDELIJK! Akkoord over estuaire vaart

Na meer dan tien jaar en een intentieakkoord is er dan eindelijk een akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over estuaire vaart.  

Akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over estuaire vaart.

Het akkoord werd op 31 januari 2023 aangekondigd door Jan Jambon en Mark Rutte. Hiermee is de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal van de baan. Dit akkoord moet in de toekomst versterkte binnenvaartschepen toelaten op de Westerschelde. Hierdoor kan ook gemakkelijker van de Haven van Zeebrugge naar de Haven van Antwerpen gevaren worden. Duizenden vrachtwagens zullen hierdoor van de weg gehaald worden.  Er werd afgesproken dat Nederland het kader zal uitwerken.  

Verbreding Schipdonkkanaal van de baan

Het alternatief voor die estuaire vaart is het Schipdonkkanaal. Een verbreding en verdieping ervan drong zich echter op, en dit stuitte op protest. Het kanaal loopt langs Maldegemen, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge. De plannen voor het verbreden en verdiepen van het Schipdonkkanaal kunnen nu eindelijk geschrapt worden!

Brugge

Wijziging technische voorschriften binnenvaartschepen en binnenvaartpersoneel

Wijziging technische voorschriften binnenvaartschepen en binnenvaartpersoneel

Naar aanleiding van de invoering van het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 6 mei 2022 over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel, had de minister in een nota aan de Vlaamse Regering nog enkele wijzigingen voorgesteld aan de regelgeving inzake technische voorschriften voor binnenschepen en inzake binnenvaartpersoneel.

De wijziging van de definitie van stadsrondvaartboten in het bijzonder, zoals in artikel 6. van het besluit beschreven staat (zie hieronder), trekt de aandacht vanuit de sector.

“Artikel 6.: De definitie van stadsrondvaartboten zoals thans opgenomen in artikel 2, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen vereist dat die schepen een lengte op de waterlijn hebben van minder dan 25 meter. Bijlage 5, die bijzondere bepalingen voor stadsrondvaartboten bevat, voorziet echter voor wat betreft de gesloten stadsrondvaartboten dat zij een lengte van maximaal 30 meter kunnen hebben. Zodoende is de huidige definitie in het besluit zelf niet afgestemd op de technische elementen als voorzien in de bijlage bij het besluit. Teneinde deze gelijk te trekken wordt voor wat betreft de technische elementen thans verwezen naar de gegevens als vermeld in de bijlage.”

De stadsrondvaarten in Brugge voeren ook toeristen door de aderen van de stad, vergezeld door de befaamde Brugse zwanen. Op verschillende vaarparcours in Vlaamse kunststeden, zo ook in Brugge, is het echter niet mogelijk te varen met een bootlengte langer dan 25 meter (zowel voor open als gesloten stadsrondvaartboten). Wijziging van de definitie van stadsrondvaartboten, waar dus ook grotere boten onder zullen vallen, zal op termijn automatisch leiden tot een verstrengde wetgeving.

Grotere boten in de Brugse reien zijn niet wenselijk om evidente redenen. Daarnaast bemoeilijkt een verstrengde regelgeving ook de zoektocht naar nieuwe medewerkers voor de rederijen. Zij moeten aan steeds meer erg hoge eisen voldoen.

Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Vind deze hieronder samen met het antwoord van de minister.

Wens je meer te weten over mijn parlementaire initiatieven? Klik dan hier.