Beleid Energie Opinie

Windmolens leiden ook tot hogere energiefactuur

“In de discussie over de kostprijs van energie wordt de kostprijs van het hoogspanningsnet helaas over het hoofd gezien. Decentrale energieproductie brengt immers zware investeringen met zich mee. De kostprijs van een aanvullend hoogspanningsnet in Zeebrugge om de elektriciteit van de windmolens te verdelen is geraamd op 150 miljoen euro. Dit wordt ook doorgerekend in de elektriciteitsprijs. Elia koopt bovendien de groenestroomcertificaten van windmolens op zee, wat ook een aanzienlijke kost met zich mee brengt.  Kan minister Vanden Bossche een antwoord geven op de vraag hoeveel de jaarlijkse meerprijs zal zijn van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet?” vraagt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

“In principe vormen de transmissietarieven slechts een beperkt bestanddeel van de elektriciteitsprijs die de burgers betalen. Normaalgezien vormt deze zo’n 5 procent van de prijs. Om de groene elektriciteit te verdelen zijn er echter bijkomende investeringen nodig die het kostenplaatje omhoog stuwen.”

“De groenestroomcertificaten van de windmolens op zee worden opgekocht door Elia. Wat ook een fameus kostenplaatje met zich mee brengt. Het is dus fout om zoals Hermes Sanctorum (Groen!) te beweren dat windenergie een meerkost van 3 euro per jaar met zich meebrengt en zonne-energie 36 euro. De werkelijke kost ligt hoger. We moeten het ganse plaatje durven analyseren en de meest efficiënte vormen van groene energie het best ondersteunen.” stelt Van Volcem.

Elia berekende dat de investeringskost voor het project Stevin op nagenoeg 150 miljoen € wordt geraamd voor het bovengrondse alternatief. De investeringen in het kader van dit project worden opgenomen in het ontwikkelingsplan van Elia en worden goedgekeurd door de Minister van Energie op advies van de federale regulator CREG. De investeringen worden afgeschreven volgens de door de regulator toegelaten criteria en worden zo verrekend in de transmissietarieven.

De pot verwijt de ketel

“De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Als Freya Vanden Bossche(Sp.a) stelt dat haar voorganger minister Crevits(Cd&V) reeds eerder de steun had kunnen terugschroeven, dan had zij dit ook eerder kunnen doen. Open Vld deed in mei 2010 reeds een voorstel om de ondersteuning van groenestroomcertificaten (GSC) voor zonnepanelen versneld terug te schroeven naar 250 euro per GSC. Het getalm van minister Vanden Bossche is dus ook nefast voor onze energiefactuur.” Besluit Van Volcem.