Beleid Energie Tussenkomsten Voorstellen

Wijziging energiedecreet gaat niet ver genoeg

In het Vlaams Parlement werd de wijziging van het energiedecreet, met onder andere de aanpassing van de regeling van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, besproken en gestemd. Open Vld onthoudt zich bij de stemming. Het voorliggend ontwerp gaat niet ver genoeg én de afbouw van steunmaatregelen moet sneller gebeuren. Vlaamse Parlementsleden Mercedes Van Volcem en Irina De Knop dienden 10 amendementen tot bijsturing van het decreet in, waaronder een significantere verlaging van de subsidiebedragen en een sterkere beperking in tijd. Daarnaast diende Open Vld ook een reflectienota in waarin de partij haar visie op het Vlaamse energiebeleid uitstippelt, een visie die de klemtoon legt op energiebesparing.
Met het indienen van de reflectienota “Naar een duurzaam liberaal energieverhaal” stelt Open Vld zes grote uitgangspunten voor het Vlaamse groene stroombeleid voorop:
(1) Zet het leeuwendeel van de middelen in op energiebesparing. Energie-efficiëntie en besparing moet voor iedereen een haalbare financiële kaart worden;
(2) Maak de steun voor hernieuwbare energie afhankelijk van het rendement en de kostprijs van de energiebron, en geef voorrang aan de meest duurzame energiebron. Volgens recente informatie van de SERV bedraagt het aandeel van zonne-energie 50% in de totale kost en slechts 15% van het totale aandeel in de groene stroomproductie;
(3) Betaal de subsidies vanuit de Vlaamse begroting. Zo wordt de Vlaamse regering aangemoedigd tot zelfresponsabilisering en kostenefficiënt werken;
(4) Maak middelen vrij voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling van technologieën die nog onvoldoende performant zijn;
(5) Zorg voor een sterke netinfrastructuur. Het is logischer om eerst het net slimmer te maken vooraleer er energiebronnen op aan te schakelen die energie op het net herinjecteren.
(6) Laat producenten meebetalen voor injectie op het net.
Het voorstel van de meerderheid tot wijziging van het energiedecreet gaat volgens Open Vld niet ver genoeg.
Irina De Knop: “De steun moet sneller afgebouwd worden en moet in tijd beperkter worden, meer bepaald tot 10 jaar. Met het huidige voorstel pakt de meerderheid ook de grote zonneparken niet aan. Zij blijven groenestroomcertificaten ontvangen, zelfs al overtreft hun productie ruimschoots hun decentrale nood.” Mercedes Van Volcem: “Minister Van den Bossche maakte een fout door zo lang te wachten met de aanpassing van het energiedecreet. Ze deed haar huiswerk via het programmadecreet in november niet goed. Slecht huiswerk en getalm leidden tot een verhoging van de energiefactuur. Ik hoop dat ze zondag 1 mei rood wordt van dit asociale beleid.”