Beleid Opinie Voorstellen

Volledige doorlichting distributienettarieven noodzakelijk

“Een volledige doorlichting van de distributienettarieven is noodzakelijk.  Niet enkel de GSC zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de distributiekost van de elektriciteit.“ stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) in reactie op de studie van Itinera.  “Een studie van het Itinera Instituut bracht aan het licht dat 37% van de elektriciteitskost bepaald wordt door de distributiekost. Deze netwerkkosten blijken een derde hoger te liggen dan in onze buurlanden”

“De studie van Itinera bewijst de nood aan een volledige doorlichting van de distributienettarieven. Nu blijkt dat de distributiekost 37% bedraagt van de elektriciteitskost in België, een pak hoger dan de meeste andere EU-landen. Waarom zijn de netwerkkosten zo hoog in ons land en wie wordt hier beter van?  Zijn er technologische redenen of marktelementen die deze hoge kosten verklaren? Ook moet de vraag gesteld worden of de Belgische netwerkkosten wel in overeenstemming zijn met Europese reglementering. Een Europese marktintegratie vraagt immers transparantie en faire netwerkkosten.” verduidelijkt Van Volcem.

“Minister Van den Bossche moet aandringen bij de federale regulator CREG om een volledige doorlichting te bekomen wat betreft de netwerktarieven. Deze informatie is essentieel om dit debat ten gronde te voeren in het Vlaams Parlement.”

“De discussies in het Vlaams Parlement van de afgelopen weken stonden enkel in het teken van een ad hoc aanpassing van het groene stroom decreet en de groenestroomcertificaten. Een bredere debat over de energieprijs (vb. openbare dienstverplichtingen) is  noodzakelijk en kunnen we doen als we het ganse plaatje kennen. Eind september moet dit mogelijk zijn.”
“De invulling van de die distributienettarieven waaronder bijvoorbeeld de openbaredienstverplichtingen, de sociale openbaredienstverplichtingen, de groenestroomcertificaten, de WKK-certificaten, openbare verlichting, REG-maatregelen,… is voornamelijk via Vlaamse wetgeving vastgelegd. De goedkeuring en controle van de tarieven ligt echter bij de CREG. Toch kan de CREG slechts de onredelijke kosten verwerpen.”

In een schriftelijke vraag van maart 2011 drong Van Volcem reeds aan op meer transparantie. Uit het antwoord van de minister blijkt dat het VEA en de VREG de evaluatie van de sociale openbaredienst­verplichtingen eind 2010 hebben opgestart. Parallel zullen het VEA en de VREG tevens de gratis kWh-regeling evalueren. “De minister verwacht dat de eindrapporten in september van dit jaar. Ik pleit ervoor om alle componenten door te lichten. Zo kunnen we eind dit jaar de juiste discussie in het parlement voeren.” Besluit Van Volcem.