Voorstellen

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Energiebeleid Vlaamse Regering faalt compleet

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) maakt een sombere analyse van het energiebeleid van de Vlaamse Regering. “De dure stroom, de trage ingrepen en de verkeerde keuzes in het beleid rond hernieuwbare energie zijn stuk voor stuk jammerlijke symptomen van het gebrek aan ambitie binnen de Vlaamse Regering. De consument betaalt de rekening.” verduidelijkt ze.  Zelf schuift Van Volcem een alternatief actieplan van 140 beleidsaanbevelingen naar voren.

(meer…)

Beleid Energie Tussenkomsten Voorstellen

Wijziging energiedecreet gaat niet ver genoeg

In het Vlaams Parlement werd de wijziging van het energiedecreet, met onder andere de aanpassing van de regeling van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, besproken en gestemd. Open Vld onthoudt zich bij de stemming. Het voorliggend ontwerp gaat niet ver genoeg én de afbouw van steunmaatregelen moet sneller gebeuren. Vlaamse Parlementsleden Mercedes Van Volcem en Irina De Knop dienden 10 amendementen tot bijsturing van het decreet in, waaronder een significantere verlaging van de subsidiebedragen en een sterkere beperking in tijd. Daarnaast diende Open Vld ook een reflectienota in waarin de partij haar visie op het Vlaamse energiebeleid uitstippelt, een visie die de klemtoon legt op energiebesparing. (meer…)

Beleid Opinie Voorstellen

Volledige doorlichting distributienettarieven noodzakelijk

“Een volledige doorlichting van de distributienettarieven is noodzakelijk.  Niet enkel de GSC zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de distributiekost van de elektriciteit.“ stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) in reactie op de studie van Itinera.  “Een studie van het Itinera Instituut bracht aan het licht dat 37% van de elektriciteitskost bepaald wordt door de distributiekost. Deze netwerkkosten blijken een derde hoger te liggen dan in onze buurlanden”

(meer…)