Wonen

Opinie Parlementair werk Wonen

Wonen in de stad

De stad is het centrum van vooruitgang en uitvindingen. Iets aantrekkelijks. Wie gaat wonen in de stad? Moeten we dit aanmoedigen? Zijn er grenzen aan groei?  Vaak stelt men dat wonen in de stad duur is en daarom veel jonge mensen de stad verlaten.  Het is natuurlijk iets genuanceerder dan dat. Het is een feit dat elke beleidsmaker graag jonge mensen in zijn stad wil die gaan werken omdat zij zorgen dat via de personenbelasting de stadsfinanciën ook in evenwicht blijven. Als gewezen schepen van ruimtelijke ordening en wonen en als Vlaams Parlementslid volg ik het wonen en de trends op.  Er is een groot verschil tussen wat stedenbouwkundigen en universiteiten bepleitten en wat in de praktijk op het veld gebeurt. Utopia wordt beschreven in boeken. De vraag is hoe we op een realistische wijze progressie kunnen maken naar duurzame, kwalitatieve steden om te wonen.  Wat is een liberaal woonbeleid in de stad? Komen liberalen dan zichzelf niet tegen? Mercedes schreef samen met 12 auteurs waaronder Bart Somers het boek “Steden maken het verschil”. Verder leest u de weergave van de tekst.

(meer…)

Brugge Wonen

Oneerlijke concurrentie in bouw aanpakken

Oneerlijke concurrentie van buitenlandse werkgevers eist een zware tol bij de Vlaamse bouwondernemingen. Het voorbije jaar gingen hierdoor circa 5.000 arbeidersbanen verloren maakt KMO-bouwfederatie Bouwunie vandaag bekend. “Het is fundamenteel dat elke bouwondernemer gelijk moet kunnen concurreren.  Te complexe wetgeving en ongelijke arbeidsvoorwaarden zijn onrechtvaardig en zorgen voor wantoestanden in de sector.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.   (meer…)

Vlaams Parlement Wonen

Woonbonus behouden en sociale huisvesting heroriënteren

De middelen die nu ingezet worden voor de woonbonus, worden op lange termijn beter vrijgemaakt voor het ondersteunen van het huurmarkt zo stellen onderzoekers Vastmans en Winters van de KU Leuven. “Nu de woonbonus afschaffen is onverstandig. De middelen voor sociale huisvesting heroriënteren daarentegen kan wel meer mensen in nood helpen én de huurmarkt ondersteunen.” aldus Mercedes Van Volcem in reactie op de studie. (meer…)

Wonen

Noodzakelijke maatregelen voor een stabiele woningmarkt

Economische voorspoed in 2014 hangt voor een deel af van maatregelen van de Vlaamse Regering. Volgend jaar wordt een cruciaal jaar. Door teveel regels en lasten dreigt de waarde van je huis te dalen. Soms dreigt er, zoals in andere landen het geval was, nog erger als een van onze belangrijkste economische sectoren, de bouwsector stil valt. In het verleden formuleerde ik voorstellen om dit tegen te gaan. Lees ze hier.

 

(meer…)

Vlaams Parlement Wonen

6000 bescheiden woningen doekje voor het bloeden

De Vlaamse regering gaf gisteren groen licht voor de bouw van 6.000 ‘bescheiden woningen’. Het gaat om huurhuizen voor wie te veel verdient voor een sociale woning, maar toch moeite heeft iets betaalbaars te vinden. “Dit klinkt misschien mooi, maar het is eigenlijk fundamenteel oneerlijk om hier en daar enkelingen te bevoordelen. Dit zal niets oplossen om de betaalbaarheid te verhogen. Het is een doekje voor het bloeden.” reageert Vlaams Parlementslid Van Volcem(Open Vld). (meer…)

Beleid Wonen

Voorstel woonbonus Van den Bossche te duur

Open VLD, die in het Vlaams Parlement in de oppositie zit, is het niet eens met de voorstellen die SP.A-minister van Wonen Freya Van den Bossche lanceerde over de woonbonus. Te duur en niet sociaal, volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem en fractieleider Bart Tommelein. De Vlaamse liberalen willen dat het budget in de toekomst beheersbaar gehouden wordt. Na de verkiezingen van 2014 wordt de woonbonus immers overgeheveld naar Vlaanderen. ‘Ik stel dan ook voor om de woonbonus te heroriënteren op basis van energiezuinigheid en de kwaliteit van een woning’, zegt Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem. ‘Een forfaitair tarief zoals minister Van den Bossche voorstelde lijkt mij geen goede oplossing. Uit haar eigen cijfervoorbeeld blijkt dat dit een enorme meerkost zal betekenen.’

(meer…)

Wonen

Gezin krijgt jaar lang onterecht huursubsidies: kafka in woonbeleid

Een koppel dat begin vorig jaar vanuit ons land naar Kosovo vluchtte, trekt een jaar later nog altijd huursubsidies van de Vlaamse overheid en betaalt de huur niet ! Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem hekelt dit hiaat in de wetgeving. “De minister slaagt er nu al niet in om alle mensen die in moeilijke woonomstandigheden leven te helpen en dan gebeurt dit.  Welk beeld blijft nu bij mensen in moeilijkheden hangen?” Van Volcem kwam hierover tussen in het Vlaams Parlement. Het gaat om een hiaat in de wetgeving geeft minister Freya Van den Bossche (Sp.a) zelf toe.  (meer…)

Beleid

Proficiat met uw nieuwe wachtlijst, mevrouw de minister

‘We hadden al groeiende wachtlijsten voor sociale woningen, nu is er ook een wachtlijst voor renovatie van sociale woningen. Het sociaal huisvestingsbeleid van minister Van den Bossche faalt en dreigt van kwaad naar erger te gaan’, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld). Van Volcem ondervroeg de minister van Wonen tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement over het uitblijven van noodzakelijke renovatieprojecten in de sociale huisvesting.

(meer…)

Beleid Wonen

Impuls voor de Ezelstraaat

Er komt een woonproject met parking voor 270 wagens achter de vroegere Weylerkazerne in de Ezelstraat in Brugge. Dat heeft het schepencollege beslist. Op die manier krijgen de oude schoolgebouwen daar een nieuwe bestemming. “Samen met de bouw van het nieuwe jeugdhotel Snuffel en de toekomst van de Weylerkazerne krijgt de Ezelstraat op die manier een nieuw elan”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

(meer…)