Tag Archives: Financiën

Stad Brugge maakt subsidies stedelijk noodfonds vrije tijd bekend

5 okt

Om de lokale besturen bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen via een noodfonds. Brugge ontving 1,7 miljoen euro van Vlaanderen voor de zwaar getroffen sectoren door de coronacrisis zijnde cultuur, jeugd en sport.

Financiële schade

“De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren was enorm”, zegt schepen Van Volcem. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren liepen heel wat schade op, want heel wat vaste kosten liepen immers door zonder vorm van inkomsten. Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien ze zelf initiatiefnemer is in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. “We beslisten als stadsbestuur op welke manier we deze middelen uit Vlaanderen gingen aanwenden. Geen gemakkelijke opgave, want de noden waren uiteraard hoger dan de verkregen middelen”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

“We engageerden ons eerder al om heel wat gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen. Ook tal van lasten van verenigingen voor activiteiten die niet zijn doorgegaan, konden de voorbije maanden op de steun van de Stad rekenen. Terwijl dit omwille van overmacht juridisch niet nodig was”, aldus schepen Van Volcem.

Verdeelsysteem

De helft van de 1,7 miljoen euro, ongeveer 870.000 euro, werd gebruikt om deze al uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, van 872.516 euro, kwam integraal in het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ terecht.

Overzicht van de toegekende subsidies

Aan Brugge Plus wordt een toelage van 25.000 euro uitbetaald om de investeringskosten te dekken voor het project Urban Beach in Zeebrugge afgelopen zomer. Dit bedrag werd verspreid over de drie sectoren (3 x 8.333 euro).

Het noodfonds keert volgende bedragen uit in 2020 (verenigingen + Brugge Plus):

 • Sport: 153.752,25 euro
 • Jeugd: 66.459,15 euro
 • Cultuur: 138.038 euro

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de toegekende subsidie per vereniging.

De toelagen in het kader van het noodfonds – sport worden als volgt vastgelegd:
naam verenigingtotale subsidie 50% (T+Y)
ACJ Basket Brugge          828,52
AQUANIMO       6.476,20
Avanti Brugge 2015 vzw       4.225,44
Avanti Brugge Dames       5.094,73
Basics! vzw       4.445,00
BCOS       2.618,40
Blue Stars Brugge       2.626,40
Brugsche Globetrotters vzw       1.173,64
Brugsche Rugbyclub vzw       2.852,38
Brugse Diepzeeduikers          191,86
Brugse Mettenwandelclub       7.700,49
Brugse Petanqueclub       3.519,13
Coudy’s Diving Team (CDT)          894,62
Daring Brugge VV       6.213,89
Diepzeeduikersclub Barracuda VZW       2.861,29
Freezzz Beezzz vzw       6.213,89
Isshin Dotai Kendo Kai Brugge VZW          196,17
Judo Club Olympia Brugge       1.287,23
Judoclub Brugge vzw       1.489,34
Judoschool Sen-no-Sen          192,65
km de noordervink          107,71
Kon. Dosko St-Kruis vzw       6.213,89
Kon. Vrije Bie          344,66
Koninklijke Brugse Badmintonclub       1.171,41
Koninklijke Brugse Biljartclub       1.449,91
Koninklijke Brugse Zwemkring vzw       6.213,89
Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos       2.823,78
Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge          197,47
Koninklijke Turnkring Rust-Roest brugge vzw       6.882,87
KRACHTBAL SPORTING BRUGGE VZW       1.242,78
Krachtbalclub Sint-Michiels       1.995,27
KSK Steenbrugge vzw       5.395,73
Olympic Brugge vzw       6.200,19
PetanqueClub De Gulden Kamer       3.519,13
PSV Badmintonclub Brugge          619,32
SMAVO volleybalclub          414,26
TC SOFOCO          364,96
Tennisclub Sint-Michiels (Brugge)       1.506,66
Voetbal Klub Dudzele v.z.w       1.563,41
Volley Team Brugge vzw          622,55
Volleybalclub Olva Brugge VZW          946,17
vv eendracht brugge       1.432,84
vzw Derbyschutters Brugge       1.490,41
vzw Jong Male Voetbalvereniging       6.213,89
VZW K.S.V. CERCLE BRUGGE     17.249,05
VZW Sint MIchielsgilde De Hallebardiers       2.216,29
VZW Studio Credo       1.601,52
WTC Sint Michielse Trappers       1.988,44
ZVC ASSEBROEKE       1.242,78
ZVV Cercle Brugge vzw          985,76
inter assebroek          101,00
De toelagen in het kader van het noodfonds – jeugd worden als volgt vastgelegd:
Het Entrepot€      15.000,00
DO vzw€        7.500,00
Ad Omnes€           925,00
Team Jacques€        5.101,28
Jeugdhuis Comma€      14.025,00
Jeugdhuis Thope€      14.025,00
Snuffel vzw€        1.549,87
De toelagen in het kader van het noodfonds – cultuur worden als volgt vastgelegd:
VELT Brugge505 €
Kunstatelier Ardéfoo2.620,00 €
Numismatica Brugge en Het Vrije2.789,00 €
Poppentheater Uilenspiegel3.513 €
Barrio de Tango3.250 €
Toneelvereniging De Valk1.052,00 €
Masereelfonds2.078,00 €
Markant Sint-Michiels75 €
S-Wan6.260 €
Cantores2.719 €
Variété Brugeois3.000 €
BVGB€ 4.726,00
Brugs Ommeland1.029,00 €
Vagantes Morborum2.049 €
Senioren Spoor Brugge862 €
Modelspoorvrienden4.165 €
Davidsfonds Sint-Pieters419 €
De Negen Muzen235 €
Razor Reel3.702 €
Salicional1.705 €
Orde van de Zeesluffer1.700 €
De Dunis3.500 €
BEEN vzw2.500 €
Speling vzw4.300 €
Heilig Bloedprocessie4.524 €
Bryggen Bruges Strings9.306 €
YOT15.000 €
DO7.500 €
Informativa422 €
Brugs Variététheater4.183,00 €
Comedyshows9.000 €
Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge3.000 €
KMM Poldergalm Dudzele3.000 €
Noordzee Brassband3.000 €
Showband Dink3.000 €
Harmonie Vermaak na Arbeid3.000 €
Speelschaar SFX3.000 €
Fanfare Sint-Cecilia3.000 €

Corona kost stadskas al 25 miljoen euro

24 sep

CRISIS HEEFT ENORME IMPACT OP BUDGET EN PLANNEN VAN DE STAD

BRUGGE – De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Berekeningen tonen nu al een verlies van 25 miljoen euro aan. En het einde is nog niet in zicht. “Nooit was Brugge zo stil”.

Artikel HLN, 24 september 2020, Oostkust.

Interparking en Stad Brugge realiseren Shop&Go-zone in Katelijnestraat

17 sep

” Dit is een opsteker voor zowel de lokale handelaars als omwonenden”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

De ondergrondse parking in Katelijnestraat (Interparking) wordt een Shop and GO parking gedurende de werken in de straat die nog lopen tot eind april 2021. Op verzoek van de schepen van Openbare Werken en Financiën Mercedes Van Volcem realiseert Stad Brugge een Shop & Go-zone van twee uur in de ondergrondse parking In de Katelijnestraat.  Het is een geste van Interparking zonder financiële repercussie voor de stad. Eerder kreeg elke handelaar ook tien gratis tickets van Interparking na tussenkomst van de schepen Van Volcem. De regeling treedt in werking vanaf vrijdag 18 september. 

Shop & Go-zone

Schepen Mercedes Van Volcem: “De Shop & Go-zone is van toepassing tijdens de periode van de werken in de Katelijnestraat. Met de invoering van deze Shop & Go-zone in een tweede ondergrondse parking willen we de lokale handelaars uit de Katelijnestraat steunen die door de werken moeilijker bereikbaar zijn. Evengoed is dit ook een voordeel voor de bewoners die nu ook bezoekers 2 u gratis kunnen laten parkeren.”

Op schema

Het kruispunt met de Vispaanstraat is opnieuw open sedert 7 september alsook het kruispunt met de Coletijnestraat. Op 30 september zullen de werken af zijn tot aan de Arsenaalstraat.  Een groot stuk van de straat is dan af maar er volgen nog twee delen tot aan Ankerplaats en dan vanaf de Mariabrug naar de Ankerplaats. In de laatste fase wordt het Ankerplein aangepast. “De werken in de Katelijnestraat schieten goed op, toch is het voor de lokale handelaars niet altijd even gemakkelijk. Met de invoering van deze Shop & Go-zone met een tijdsduur van 2 u , willen we de lokale handelaars steunen en laten weten dat ze er niet alleen voor staan”, zegt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem. Concreet zal Interparking tijdens deze periode er voor zorgen dat de klanten via de uitrit van de Katelijnestraat vlot kunnen binnenrijden. Aanvraag kan gebeuren via:  www.pcard.be/brugge.”

‘t Zand

Ook op ‘t Zand is het ondergronds parkeren de eerste 2 u gratis tot 31 oktober dit jaar. Een uitbreiding van 1 u naar 2 u kwam er naar aanleiding van Corona en de noodzakelijke runshopping sedert 8 september. “De invoering is een succes, dit zien we aan de cijfers van de bezoekers. De meeste mensen komen voor minder dan 2 u. Vanaf de 61 ste minuut betaal je wel alle minuten, tenzij je een Pcard hebt. Daarom is het raadzaam dat elke Bruggeling die Pcard aanvraagt bij Interparking. Zo behoud je altijd je eerste u of eerste 2 u gratis in het Zand en Katelijnestraat. Met de Pcard krijg je ook 25 procent korting en heb je ook je ticket niet meer nodig bij in en uitrijden. Zo vermijd je vervelende wachtrijen en een zoektocht naar je ticket”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Steunmaatregelen stad Brugge tijdens en na Covid-19

22 apr

Meer winkels open op zondag?

Door de opgelegde sluitingen en afgelasting van evenementen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn heel wat Brugse sectoren hard getroffen. “Denk maar aan alle bedrijven die in de toeristische sector zitten, de horeca, de handel, het transport, de haven …  etc.” reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), “daarom is het essentieel dat we vanuit Brugge – rekening houdende met onze eigen financiële slagkracht bijkomende fiscale en financiële maatregelen te nemen.

Als iemand ons een jaar geleden zou hebben verteld wat we nu meemaken, dan hadden we dit vrijwel zeker niet geloofd: straten in Brugge zijn zo goed als leeg, bijna alle winkels en bedrijven zijn gesloten, er wordt geen les meer gegeven in de scholen, heel wat mensen zijn technisch werkloos, anderen proberen thuiswerk en de zorg voor kinderen te combinerenen. Het is duidelijk dat we midden in een zware crisis zitten. Inwoners, bedrijven, zelfstandigen, organisaties, dienstverleners … iedereen probeert op zijn manier om te gaan met deze onwezenlijke situatie.

Ook Brugge werd helaas niet gespaard van corona-gerelateerde sterfgevallen. We betreuren het overlijden van 77 van onze inwoners.

De enorme impact van de coronacrisis wordt steeds duidelijker. We worden hard getroffen op zowel medisch, financieel, logistiek als op mentaal vlak. Velen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Door de geldende maatregelen schuilt er vandaag veel leed achter de Brugse gevels. We moeten als stadsbestuur vandaag actie ondernemen om onze Bruggelingen, zowel inwoners als ondernemers, de nodige steun te bieden.

Geen toeristen vandaag in Brugge: dat is een ramp voor horeca en toerisme.

De dienst Financiën richtte de voorbije weken een Taskforce op om maatregelen te ontwikkelen voor de hardst getroffen sectoren. “Samen met de ambtenaren berekende we eerst welke sectoren het hardst afzien door de coronamaatregelen, om vervolgens te bekijken hoeveel marge we hebben om vrijstellingen te voorzien die deze sectoren er mee bovenop kunnen helpen”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

“Er zijn nu reeds 12 miljoen minder inkomsten begroot voor 2020. Toch neemt het stadsbestuur maatregelen bestaande uit fiscale hoek en relance.  Deze maatregelen worden toegevoegd aan het reeds uitgebreid gamma die zowel Europa, de Federale regering, als de Vlaamse regering hebben aangekondigd.”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus)

1. Ademruimte geven : Bijsturing betalingstermijnen

Het stadsbestuur zal zoveel als mogelijk rekening houden met de financiële liquiditeit van de Bruggelingen en de Brugse bedrijven. We doen onder andere het volgende:

 • De inkohiering van de stadsbelastingen moet gebeuren voor 30 juni, deze aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf 1 september 2020.
 • De betalingstermijn van deze aanslagbiljetten wordt verlengd van 2 naar 4 maanden
 • Dwanguitvoering door gerechtsdeurwaarders worden pas heropgestart in januari 2021.
 • Afbetalingsplannen worden soepeler toegestaan, op voorwaarde dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de coronacrisis en kunnen desnoods heronderhandeld worden.
 • Niet-fiscale facturatie blijft verstuurd worden. Maar hier merkt de financiële dienst een grote afname, gezien de huidige maatregelen van de federale overheid.

“Daarnaast zal de dienst ook streven om voortaan alle facturen binnen de 14 dagen na ontvangst te betalen en niet langer op de gestelde vervaldatum. Als overheid hebben we een voorbeeldrol. Zo zorgen we er hopelijk mee voor dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen zullen komen.”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem:

2. Fiscale steunmaatregelen

2.1. Geen taks op economische ruimte voor bedrijven in 2020

“Zo zal de stad één jaar lang geen belasting heffen op het economisch gebruik van bedrijfsruimten. Dit moet extra zuurstof geven voor onze kmo’s en ook voor onze haven. Het is een forfaitaire taks per oppervlakte die 5000 bedrijven niet moeten betalen.  De bedrijven met een oppervlakte tot 2000 vierkante meter kregen reeds vrijstelling in het reglement van november 2019. (totale kostprijs is 1.500.000 euro)”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem:

2.2. Taks economische ruimte voor 2019 pas betalen op 1 januari 2021

De aanslagbiljetten met betrekking tot 2019 zullen pas op 1 januari 2021 verstuurd worden en ook de inwerkingtreding van het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten (zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 25 november 2019) wordt verschoven naar 1 januari 2021.

2.3. Belasting reclamedrukwerk

Bij de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk zullen de eerste 6 verdelingen vrijgesteld worden i.p.v. enkel de eerste verdeling (10000 euro).

2.4. Terrastaks

 • De terrastaks m.b.t. 2019 die nog verstuurd moet worden zal pas in januari 2021 verstuurd worden (300.000 euro)
 • De terrastaks voor 2020 zal gehalveerd worden voor de periode dat ze wordt uitgezet in zowel deelgemeenten als binnenstad
Brugge heeft er alle belang bij dat de stad snel terug kan heropleven na de lockdown-maatregelen.

2.5. Paardentram & Segways

De belasting op excursies wordt gehalveerd. Dit geld bijvoorbeeld voor de vertrouwde paardentram en segways in ons straatbeeld. Deze maatregel wordt begroot op 5.000 euro.

2.6. Marktkramers

De belasting op verkoopkramen wordt verminderd met 50% (10000 euro)

2.7. Private Musea

Bij de belasting op vertoningen en vermakelijkheden worden de eerste 24.000 tickets van private musea vrijgesteld. Deze maatregel wordt begoot op 100.000 euro.

2.8. Taxisector

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Het stadsbestuur onderzocht verder nog of het mogelijk was om de belasting op de taxi’s en de voertuigen met bestuurder aan te passen. Dit is helaas een Vlaamse materie waarvoor een decreetwijziging noodzakelijk is. Ik zal daarom eerstdaags contact opnemen met de Minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) om dit verder te bespreken.

3. Niet-fiscale maatregelen

3.1. Toegestane subsidies:

Alle subsidies voor boekjaar 2020 zullen worden uitgekeerd zoals voorzien. Dit betekent dat subsidies die dienen tot ondersteuning voor de werking of evenementen niet worden geschrapt. Heel wat organisatoren maakten al kosten en komen anders in de problemen. Op basis van een activiteitenverslag 2020 en eventuele annuleringen van evenementen kan het stadsbestuur wel beslissen om bepaalde subsidies voor 2021 te schrappen.

3.2. Evenementenbeleid:

Indien een evenement of voorstelling verschoven wordt zal gekeken worden om het ticket te gebruiken op de nieuwe datum. Indien een evenement of voorstelling definitief geannuleerd wordt zal het ticket terugbetaald worden binnen de 14 dagen.

3.3. Huren

De stad kiest ervoor om wie verplicht gesloten is en commercieel huurt aan de stad geen huur te laten betalen voor april en mei. Voor juni voorzien we een vermindering van 50% van de huurprijs. Vanaf juli voorzien we een verlaging van 10% tot eind december 2020. Concessies en erfpachten worden niet vrijgesteld.

“Opnieuw proberen we hier als overheid onze voorbeeldrol op te nemen als goede huisvader en geven we onze handelaars, ondernemers financiële ademruimte voor zover onze financiële draagkracht het toelaat.”

Schepen Mercedes Van Volcem

3.4. Retributies bootjes en koetsen

Voor de bootjes voorzien we geen verlaging van de retributie gezien dit een retributie per verkocht ticket is. Als er geen klanten zijn, is er ook geen retributie verschuldigd.

Voor de forfaitaire retributie op de koetsen voorzien we 50% vrijstelling voor 2020.

Lege winkelstraten, lege Markt, onwezenlijke foto’s voor Brugge

3.5. Parkeren

 • Wat betreft het bovengronds voorzien we geen tariefwijziging
 • Voor het ondergronds parkeren kan de stad de tarieven niet autonoom aanpassen. Hiervoor is een akkoord met Interparking nv noodzakelijk. Er zal onderhandeld worden met Interparking  om de parkeertarieven ondergronds tijdelijk aan te passen en gratis parkeren uit te breiden naar 4 uur voor de rest van het jaar, om zo extra bezoekers naar de binnenstad te lokken.

“Wat betreft het ondergronds parkeren voeren we momenteel onderhandelingen met Interparking om te kijken welke financiële impact een uitbreiding zou betekenen. We bekijken hierbij verschillende scenario’s: bijvoorbeeld gratis uitbreiding tot 4 uur op zaterdag en zondag vrij, wat het betekent wanneer we dit doorvoeren voor zowel de parking aan het station en het t’ Zand, etc. We hopen hier alvast snel meer duidelijkheid te kunnen krijgen. De kostprijs loopt op maar we bekijken met Interparking wat haalbaar is.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

3.6. Opschorting van de bouwtaks gedurende periode van lockdown

4. Overige relance-maatregelen

 • Er wordt een gratis museumticket per kamer aangeboden aan het verblijfstoerisme
 • Aanmoediging winkels om op zondag te openen met concrete campagnes
 • Het budget van wintergloed wordt verhoogd naar meer dan 1 miljoen euro. Dit met het oog op een langer lichtparcours, langere duurtijd en maximale inschakeling van winkels & handelszaken op het parcours.
 • Er wordt nagedacht om uitzonderlijk grotere terrassen toe te staan, waar dit nodig is om de social distancing te waarborgen.

“Aan alle Bruggelingen: we werken samen aan dit plan, jullie zijn in goede handen, we waken over jullie gezondheid en niet onbelangrijk: Onze Stad is financieel gezond. We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro. Dat is te danken aan een zuinig beleid. In 2019 namen we geen leningen op. Dat komt nu goed van pas om samen aan dit plan te werken. Samen komen we hier doorheen.”

Mercedes Van Volcem

Bekijk hier het verslag van Focus/WTV

Operatie ‘Brugge na de crisis’ begint

17 apr

Een geluk bij een ongeluk: onze stadsfinanciën zijn gezond.

Een Taskforce bereidt maatregelen voor om de hardst getroffen sectoren in Brugge erbovenop te helpen na deze coronacrisis. De stad richt zich vooral op het toerisme en de handel. De coronacrisis kostte de stad al 14 miljoen euro. “Promotiecampagnes volgen en belastingen worden kwijtgescholden, maar we schrappen geen investeringen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

De dienst Financiën richtte de Taskforce op om maatregelen te ontwikkelen voor de hardst getroffen sectoren. Ambtenaren berekenden daarvoor eerst welke sectoren het hardst afzien door de coronamaatregelen. In Brugge zijn dat duidelijk alle bedrijven die in de toeristische sector zitten, maar ook horeca en handel. De coronacrisis kostte de stad nu al 14 miljoen euro, door het verlies van inkomsten van parkeergelden, boottochten, horeca en belastingen.

Geluk bij ongeluk

“Een geluk bij een ongeluk: onze stadsfinanciën zijn gezond”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro. Dat is te danken aan een zuinig beleid. In 2019 namen we geen leningen op. Dat komt nu goed van pas, want per maand dat er geen toeristen komen, verliezen we minstens 2 miljoen euro.”

Van lokale economie tot toerisme: elk departement van de stad bekijkt nu hoeveel geld er nodig is om de getroffen sectoren snel een duw in de rug te geven. “Vergeet niet dat de overheid, zowel federaal als Vlaams, al grote inspanningen doet”, zegt Van Volcem. “Veel handelaars zijn daar toch even mee geholpen. Ook de banken doen mee en geven uitstel van betaling. De Vlaamse overheid trekt 200 miljoen euro uit voor het toerisme. Een deel van dat geld gaat ook naar Brugge.”

Vooral Belgen lokken

Het toerisme blijkt het grootste slachtoffer in Brugge. Er varen geen bootjes, er rijden geen koetsen, musea blijven gesloten en er wordt geen geld besteed in winkels en horeca. “De vraag is hoe lang er geen toeristen zullen mogen komen”, zegt de Brugse schepen.

“Onze toeristische dienst werkt nu aan een plan om vooral Belgen en mensen uit regio’s als Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland in de toekomst naar Brugge te krijgen. We zullen het in eerste instantie van die markten moeten hebben. Met de hotels en bed & breakfasts zitten we op dit nog rond de tafel”, vertelt Van Volcem. “We raden hen aan om met promotiepakketten te werken. Ik zeg maar wat: drie nachten in Brugge verblijven en een etentje in een sterrenzaak als cadeau. We zullen iéts moeten doen.”

Terrastaks opgeschort

Centrummanager Ilse Snick krijgt de opdracht om haar plannen versneld uit te voeren. Dat wil zeggen: de handel in de stad zo snel mogelijk weer draaiende te krijgen. Campagnes die de lokale handelaars en horeca promoten zullen daarbij allicht centraal staan. De stad besliste al om de terrastaks tijdelijk op te schorten. Zo krijgt de horeca wat ademruimte. “Een aantal fiscale maatregelen dringt zich op”, beseft Van Volcem. “Vrijstellingen moeten de hardst getroffen sectoren er mee bovenop helpen. De Taskforce zal nu bekijken hoeveel marge er is om dat allemaal te kunnen betalen.”

Het zal de stad ongetwijfeld een stevige stuiver kosten. Brugge was van plan om de komende jaren 300 miljoen euro te investeren. Kan dat nog? “Het is niet de bedoeling om investeringen uit te stellen”, aldus Van Volcem. “Door te investeren doen we de economie herleven. De coronacrisis leert ons in elk geval dat we meer dan ooit de kar moeten trekken van onze ondernemers.”

Dat er vertragingen optreden, is volgens Van Volcem maar normaal. “Een aantal werven ligt stil. Ik denk aan de Katelijnestraat, de bouw van het Beurs- en Congresgebouw en de start van de uitbreiding van de ondergrondse parking ’t Zand. Maar we zullen alles uitvoeren.”
Gedetailleerde maatregelen die de stad zal nemen, mogen ten vroegste volgende week worden verwacht. Dan zal de Taskforce haar hele plan klaar hebben.

2019 is de beste jaarrekening in Brugge ooit, maar 2020 wellicht de slechtste

8 apr

De lockdown in Brugge kost de stad veel geld.

De stadsschuld van Brugge is met 77 miljoen euro historisch laag. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt andermaal dat Brugge tot de financieel gezondste steden van het land behoort. “Maar daar wordt nu ook nog eens een grotere realisatiegraad aan gekoppeld en daar ben ik ontzettend trots op”, reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Een historisch lage stadsschuld (650 euro per inwoner)  in vergelijking met Antwerpen en Gent en Leuven (zie artikel de tijd blog) “Alleen Turnhout heeft minder schuld per inwoner. Naast deze historische lage schuld hebben we een bovengemiddelde realisatiegraad van 65 procent.  De stad investeert de komende jaren 305 miljoen euro.  We maken plannen en voeren die uit.  Dat zal de economie ook stimuleren, zeker in de nasleep van de coronacrisis.

Realisatiegraad

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem: “We zien dat er een gemotiveerde administratie is. Zij leveren achter de schermen hard werk om voorbereidingen van beslissingen voor te leggen. Dit zorgt voor vele realisaties op het terrein, en dit ten voordele van de Bruggelingen. En dat is ook meteen zichtbaar met deze cijfers. De realisatiegraad is met 65% zowat 10% hoger dan het gemiddelde van de vorige legislatuur en de algemene realisatiegraad.

Brugge sloot het jaar 2019 heel goed af en de rekening wordt eind deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd.

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers. Er is een goeie ploeg, een mooie enthousiaste doorstart en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar scoren. Als een schepen kan scoren, dan scoort hij bij de Bruggeling en dat is goed besturen.  Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken”

Schepen van Financiën, Mercedes van Volcem (Open Vld Plus)

Investeringen

Stad Brugge investeerde in 2019 ruim 57,7 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor 51,5 miljoen euro uit materiële en immateriële investeringen en voor 6,2 miljoen euro uit toegestane investeringssubsidies. Hieronder een greep van de voornaamste investeringsuitgaven in 2019:

Voornaamste investeringsuitgaven 2019 (niet de totale factuur der werken) Bedrag in mio €
Xaverianensite – nieuwbouw polyvalente zaal 8,4
Recurrent beleid: wegen 6,7
Recurrent beleid: musea (voornamelijk Gruuthusesite) 3,5
Ruil & opleg site Garenmarkt 3,4
Start bouwwerken beurs- en congresgebouw 3,2
Inrichting studentenhuis 2,6
Recurrent beleid: Groene ruimte 2,5
Aankoop oude stelplaats De Lijn 2,3
Opknappremie (toegestane investeringssubsidie) 1,7
Heraanleg ’t Zand 1,4
Kerkfabrieken (toegestane investeringssubsidie) 1,1
Inrichtingswerken diverse jeugdhuizen 0,8
Restauratie O.L. Vrouwekerk 0,6
Vervanging serverinfrastructuur 0,6
Restauratie politiecommissariaat Kartuizerinnenstraat 0,5
Aanleg P&R parking Waggelwater 0,5

Schuld

De uitstaande schuld is met 8,8 miljoen euro gedaald tot 77,4 miljoen euro. Dit vormt meteen een historisch dieptepunt en bedraagt ongeveer 650 euro per Bruggeling. Ter vergelijking: de schuld per inwoner in Kortrijk zal in 2025 ongeveer 3000 euro bedragen.

uit De Tijd (26/02/2020)

“Onze gezonde financiën maken dat we toekomst moeten aankunnen.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem
Schuld per inwoner te Brugge

Coronacrisis

Toch mogen we de zaken niet te rooskleurig voorstellen. Hoewel deze jaarrekening stopt op 31/12/2019, deed de wereld dat niet. De wereld draait verder en is sindsdien veranderd. De ‘coronacrisis’ verscheen onverwacht ten tonele en heeft momenteel een enorme impact op de ganse bevolking. De financiële impact is vandaag nog niet gekend, maar zal zonder twijfel gigantisch zijn. Ook voor de stad.

Veel inkomsten vallen tijdelijk weg, denk maar aan de bijdragen van de vele toeristen zoals de verblijfsbelasting, de museumopbrengsten, parkeergelden, vaartochtjes op de reien etc.

Inkomsten Toeristen Stad Brugge 2019

Bijdrage Rekening 2019
Musea Stad Tickets 5.715.105
Musea shops 389.839
Retributie vaartochtjes 3.252.694
Retributie koetsen 109.299
Logietaks 4.237.595
Tweede verblijven 1.289.385
bovengronds parkeren 6.000.000
Interparking ondergronds 2.000.000
TOTAAL: 22.993.917

Jaarlijks leveren bezoekers de stad Brugge ongeveer 23 miljoen euro op (musea, toeristentaks, bootjes, koetsen, 2de verblijvers, parkeergelden bovengronds en ondergronds). De recessie zal volgens berekeningen ongeveer 8 miljoen euro kosten wanneer de lockdown zich beperkt tot 8 weken.

Daarnaast zal er ook in 2022 minder personenbelasting doorgestort worden. Stad Brugge rekent  dat 15 procent van 40 miljoen euro minder inkomsten of 6 miljoen euro.

“Kort gerekend levert dit maar liefst 14 miljoen minder inkomsten op. Dat is enorm veel geld want van de omzet van 250 miljoen euro gaat 100 miljoen euro naar personeel in de stad, 40 miljoen euro naar OCMW en zorgbedrijf Mintus en 30 miljoen euro voor de politie.  Dit betekent dat je met 80 miljoen euro de hele werking moet doen dus als daar 14 miljoen wegvalt, zal dit ook een aanpassing van ons budget in 2020 vergen.”  

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

Taskforce

De dienst Financiën zit alvast niet stil en richtte ondertussen een Taskforce op. Ze ramen de mindere inkomsten en kosten in detail. 

“De mindere inkomsten zullen ook gepaard gaan met een vertraging van investeringen. Denk maar aan openbare werven die vandaag stilliggen zoals de Katelijnestraat of de site van het Beursgebouw. Ook kosten qua publiciteit voor tentoonstellingen vallen plots weg. Alles samengeteld betreft dit ook een vertraging van investeren  van om en bij de 7 miljoen euro”, reageert Mercedes Van Volcem.

Pas na deze analyse gaan we de impact kunnen budgetair vertalen.  Feit is dat de stad in overleg met de sectoren ook maatregelen zal nemen om economisch herstel te bewerkstelligen. We willen natuurlijk die maatregelen nemen die meest effect hebben, budgetair haalbaar zijn en niet de ene sector meer dan de andere bevoordelen.  Velen hebben zorgen : de haven, de winkeliers, de horeca, de evenementensector, vrije beroepers, dienstverleners, hotels en toeristische sector, …

Hopelijk snel voorbij

” Iedereen kan drie weken overleven maar 3 maanden is natuurlijk een ander verhaal. Ik zou daarom graag ook de verhuurders van handelszaken willen oproepen om gedurende de periode van de lockdown geen of minder huur aan te rekenen aan de huurders van winkels en horecazaken. Niemand heeft immers baat bij faillissementen. Hoe meer faillissementen, hoe meer leegstand en hoe meer de prijs van de huur bijgevolg ook zal zakken. Verhuurders hebben er dus alle belang bij om samen met hun huurder tot oplossingen te komen of halfweg te komen.”

Mercedes Van Volcem

Intussen wordt hier en daar nog door enkele kleine aannemers doorgewerkt. Er wordt ingezet op klein herstel van wegen, banken, netheid, speelpleinen en sportterreinen worden in orde gezet.

Daarnaast zie ik ook veel solidariteit en warmte en ook veel lokale voedingszaken met lange wachtrijen. Het komt er nu op aan samen te overleven en positief te blijven.